Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.4) Půjčeno:22x 
SE
Seriál, periodikum
Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016-
24 cm
Externí odkaz    WWW stránky vydavatele: http://konference.osu.cz/pdae/3_uvod.html 

2016
Roč.12(2016)-
1x za 2 roky
Součástí názvu je označení běžného roku, součástí podnázvu je označení pořadí konference
Nad názvem : Ostravská univerzita Pedagogická fakulta
Jednotlivé svazky mají ISBN
Editor : Petr Franiok (2016)
Český, polský a slovenský text, anglické resumé
978-80-7464-862-5 (12/2016 ; brož.)
001452359
ROČNÍK 12 (2016) : Jmenný rejstřík...5 // Slovo úvodem...6 // Franiok Petr : Speciálně pedagogická diagnostika a její multidimenzionální pojetí ve vzdělávání žáků s mentálním postižením ...7 // Zezulková Eva, Kaleja Martin : Heterogenita žáků základních škol ve speciálněpedagogické diagnostice ...18 // Kovářová Renata : Diagnostické kompetence učitele v současném pojetí inkluzivního vzdělávání ...25 // Cabanová Mariana : Špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiaka, ich diagnostikovanie a postoje učiteľov ...31 // Hampl Igor : Raná péče v kontextu speciálně pedagogické diagnostiky ...44 // Janků Kateřina : Možnosti speciálně pedagogické diagnostiky smyslové percepce dětí s těžkým postižením za pomoci terapeutického konceptu Snoezelen ...51 // Adamus Petr : Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku ...60 // Barlóg Krystyna : Ďiagnoza dla rozwoju w inkluzyjnych założeniach i praktycznych rozwiązaniach polskiej pedagogiki specjalnej...68 // Beltkiewicz Dorota : Ewaluacja rezultatów zastosowania bajkoterapii wobec rozwiazywania konfliktów ...79 // Gadamska Magdalena : Diagnoza i co dalej? Formy wsparcia ucznia zdolnego w środowisku rodzinnym ...88 // Karnas Iwona : Niepomyślna diagnoza - rola rodziców we wspieraniu rozwoju dziecka z niepełnosprawnością... 101 // Król-Gierat Werona : Ocenianie szkolne wspierające naukę języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ...109 // Zolkowska Teresa : Poczucie jakości życia w kontekście indywidualnego wsparcia osób z niepelnosprawnością intelektualną. Przyklad konceptualizacji badań ...118

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC