Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Taktik, [2015-2016]
2 svazky : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-87881-75-0 (učebnice ; brožováno)
ISBN 978-80-87881-35-4 (pracovní sešit ; brožováno)
Název z obálky
Učebnice obsahuje terminologický slovník a rejstřík
pracovní sešit. ©2015. 52 stran -- učebnice / autoři: Petr Mácha, Vladimíra Horká, Veronika Králová. ©2016. 140 stran
001452521
Obsah // Jak pracovat s učebnicí // Úvod do dějepisu // Prameny // 5 // 5 // Čas, časová osa, staletí, tisíciletí 8 // Období dějin 10 // W 11 // Pravěk 11 // Teorie vzniku světa a člověka 11 // Časová přímka 11 // Lovci a sběrači v době kamenné 12 // Vývoj lidského druhu 12 // Doba kamenná 14 // Doba ledová 14 // Život pravěkých lid 14 // Mezolit 17 // Zemědělci v době kamenné 18 // Neolit 18 // Eneolit 21 // Zpracovatelé kovů 22 // Doba bronzová 22 // Doba železná 24 // Pravěk v českých zemích 25 // Keltové 26 // Germáni 29 // Slované 30 // » - // 33 // Vznik prvních států 33 // Písmo 34 // ? 36 // Dějiny Mezopotámie 37 // Asýrie a Babylonie 39 // Kultura ve starověké Mezopotámii 42 //  46 // ! 49 // Dějiny Egypta 51 // Kultura Egypta 55 // W 59 // 7 ?? ? 63 // 67 // // m “ // Přírodní podmínky 69 // Zemědělství, řemeslo a obchod 69 // Nejstarší osídlení egejské oblasti 70 // Kréta a minojská civilizace 71 // Ostrov Kréta 71 // Krétské paláce 71 // Zánik minojské civilizace 72 // Mykénské období 73 // Mykénské paláce a města 73 // Zánik mykénské civilizace 74 // 2 // Homérské období ...75 // Trojská válka, Odysseus ... ...76 // Antické Řecko ... ...78 // Formování městských států ___78 // Velká řecká kolonizace 78 // Raná řecká tyranida ___79 // Sparta 80 // Athény ___81 // ___Řecko-perské války ___ ___83 // Athény v době Periklově ___85 // Peloponéská
válka ___ ___86 // Makedonská nadvláda___ 87 // Alexandr Makedonský 87 // Helénistické říše a konec řecké samostatnosti ... ...89 // <ultura ve starověkém Řecku 90 // Náboženství ___ 90 // Věda a vzdělanost 91 // Divadlo 92 // Hry ..  ...___...__.___.92 // Mal ířství 93 // Sochařství ?4 // Architektura ...___...95 // Život ve starém Řecku 96 // ’ ; 97 // 98 // Přírodní podmínky, zemědělství, řemeslo, obchod ...98 // Etruskové ..._._...99. // Římští králové ...101 // Římská republika 103 // Státní zřízení ?? // Ovládnutí Itálie 105 // Punské války 105 // První punská válka ?6 // Druhá punská válka ?6 // Třetí punská válka 107 // Ovládnutí Makedonie a Řecka 108 // Krize republiky ___109 // Pokusy o řešení krize ...___.?? // Boje mezi populáry a optimáty ___ ___ ___HO // Sparta kovo povstá n í ... ... ... ... ...H 1_ // První triumvirát 112 // Caesarova samovláda H3 // Dru hý tri u mvirát ... ...H4 // Císařský Řím ..._..._...___..._. ?6 // Principát ..._..._._... 116 // Adoptivní císaři __ ___ 118 // Počátky křesťanství 120 // Krize principátu ... ... ... ..._ __...122 // Dom i nát ... ... ...___ _...___...122 // Zánik Římské říše 125 // Cultura ve starověkém Římě ___128 // Náboženství ..._.._...128 // Věda a vzdělanost 129 // Malířství a sochařství 131 // Architektura 132 // Život ve starém Římě 133 // • .v 135 // // L P fi 11 v! 1 138
// 3
(OCoLC)923584158
cnb002814510

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC