Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:15x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016
161 stran : ilustrace, 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-3469-2 (brožováno)
ISBN 978-80-246-3491-3 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 149-158 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001452552
Seznam zkratek 7 // Úvod 9 // 1. Vzdělání a jeho role v životě jedince a společnosti 12 // 1.1 Oborová pojetí vzdělání 12 // 1.2 Funkce vzdělání 15 // 1.3 Teorie vzdělávání 18 // 2. Sociologie vzdělávání jako výchozí oborový rámec 21 // 2.1 Teoretické přístupy v sociologii vzdělávání 23 // 2.1.1 Teorie strukturálně-funkcionalistické 24 // 2.1.2 Teorie konfliktu 26 // 2.1.3 Symbolický interakcionismus 28 // 2.1.4 Současné přístupy v sociologii vzdělávání 30 // 2.2 Koncept rovných příležitostí ve vzdělávání 32 // 2.3 Sociologické teorie vzdělanostních nerovností 34 // 3. Přístupnost terciární úrovně vzdělávání 39 // 3.1 Specifika vzdělávání na terciární úrovni 39 // 3.2 Expanze terciárního vzdělávání 41 // 3.3 Nerovnosti v přístupu ? vysokoškolskému vzdělání 44 // 4. Zdravotní postižení 49 // 4.1 Pojetí zdravotního postižení 49 // 4.2 Modely analýzy zdravotního postižení 52 // 4.2.1 Individuální (medicínský) model 52 // 4.2.2 Sociální (sociálně-politický) model 53 // 4.2.3 Disablement proces 55 // 4.3 Zdravotní postižení jako překážka sociálního začlenění // 4.4 Ochrana lidských práv osob se zdravotním postižením // 5. Přístup osob se zdravotním postižením ke vzdělání 61 // 5.1 Zdroje nerovností v přístupu ke vzdělání osob se zdravotním postižením 62 // 5.2 Společné vs. speciální vzdělávání 64 // 5.3 Vzdělávání osob se zdravotním postižením na úrovni primární a sekundární 67 // 5.4 Vzdělávání na úrovni terciární 69 //
6. Současný stav zpřístupňování vysokoškolského vzdělání pro osoby se zdravotním postižením v ČR 74 // 6.1 Populace studentů se zdravotním postižením na vysokých školách 76 // 6.2 Podpůrné systémy a trendy v jejich koncepci 80 // 6.3 Sociální práce jako nástroj podpory studia 81 // 7. Studenti se zdravotním postižením na Univerzitě Karlově // a systém jejich podpory - výsledky výzkumné studie 85 // 7.1 Dosavadní studie v této oblasti 90 // 7.2 Výchozí teoretický rámec 92 // 7.3 Metodologický rámec 98 // 7.3.1 Výzkumné cíle a otázky 98 // 7.3.2 Charakter výzkumné studie a její fáze 99 // 7.3.3 Charakteristika výzkumného souboru 100 // 7.3.4 Sběr dat a jeho organizace ve výzkumné fázi 105 // 7.3.5 Analýza dat 105 // 7.4 Výsledky studie 107 // 7.4.1 Motivace k vysokoškolskému studiu 107 // 7.4.2 Motivace k volbě studijního oboru 112 // 7.4.3 Překážky ve studiu 115 // 7.4.4 Zdroje a formy podpory při studiu 121 // 7.4.5 Úspěšnost studentů se zdravotním postižením 128 // 7.5 Shrnutí 140 // Závěr 146 // Literatura 149 // Summary 159
cnb002859238

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC