Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Praha : Karolinum, 2015.
1 online zdroj (392 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024629513 (ebook) ISBN !9788024629421 (chyb.)
ISBN 8024629518 (ebook) ISBN !8024629429 (chyb.)
Tištěná verze : Hoffmannová, Jana. Dialogické interpretace ISBN 9788024629421
Dva autoři – lingvistka a literární vědec – se ve svých individuálních i společných studiích zaměřují na široce chápanou dialogičnost jako základ výstavby různých typů textů a snaží se uplatňovat dialogismus jako analytickou metodu. Ve čtyřech oddílech knihy věnují pozornost 1) dialogům korespondenčním (dopisům významných osobností české kultury, jako jsou M. Aleš, J. Neruda, K. Čapek, J. Voskovec a J. Werich, J. Kolář, ale i dopisům současných mladých lidí a korespondenci elektronické); 2) dialogům dramatickým (především v současných českých hrách: dvě hry cimrmanovské, Havlovo Odcházení aj.); 3) dialogům intersémiotickým (mezi výtvarníky a slovesnými umělci: ať už vznikaly ilustrace, koláže, fotografie, komiksy atd. jako reakce na verbální texty, nebo naopak texty byly inspirovány díly výtvarnými); 4) textům (nejen uměleckým), které se vyznačují oscilací mezi dialogem a monologem: Dykova Milá sedmi loupežníků, Kunderovy Monology či kázání Tomáše Halíka….
In Czech.
Popsáno podle tištěné verze
001452602
Úvodem // I. DIALOGY EPISTOLÁRNÍ // Žánr milostného dopisu v korespondenci některých českých umělců // „Má drahá Betty“: milostné dopisy Karla Klostermanna // Korespondence současných mladých lidí: od klasických (nejen milostných) dopisů k elektronické komunikaci // Korespondenční dialog Jiřího Voskovce a Jana Wericha // Pozdní dílo Jiřího Koláře: texty psané na pohlednice a deníkové záznamy (K 100. výročí narození) // II. DIALOGY DRAMATICKÉ // Fúrie a režijní furiantství Petra Lébla (v inscenaci divadelní hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti v Divadle Na Zábradlí roku 1994) // Cimrmanovský dialog s českou historií a jejími mýty // Odcházení politika a návrat dramatika: poslední divadelní hra Václava Havla // Kultura/kultivovanost jazyka/řeči ve vztahu k současné české kultuře: na příkladu textů dvou dramatiků // III. DIALOGY INTERSÉMIOTICKÉ // Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!! Mácha a postavy jeho Máje v uměleckých interpretacích // Po(ne)kašparovské ilustrace (interpretace) Babičky Boženy Němcové // Sémiotická podvojnost Karla Čapka: cestopisné fejetony a Dášeňka čili Život štěněte // Intersémiotický charakter některých básnických textů a problémy jejich recepce: dialogy F. Hrubína a J. Skácela s J. Čapkem // Poezie Jaroslava Seiferta inspirovaná výtvarnými díly Mikoláše Alše a Josefa Lady // Na visutých hrazdách fantazie – dialog básníka V. Nezvala s malířem F. Tichým // Já k dětem šel jsem pro rozumy: O. Janeček ilustruje F. Halase // Interpretace jako splétání a rozplétání intersémiotických sítí aneb od Chelčického k internetu // Bohumil Hrabal: na hrázi verbálna a výtvarna // Česká literární klasika, moderna a postmoderna v komiksovém hávu // Za-, přes- a jiné lingvistické pohádky Petra Nikla //
Dialog textu a hudby aneb zlaté desetiletí české zpívané poezie: Jiří Suchý // Český a Valašský snář Ludvíka Vaculíka // IV. MEZI DIALOGEM A MONOLOGEM // Dialogická výstavba Dykovy Milé sedmi loupežníků // Dialogizované monology v milostné lyrice Milana Kundery // O romantice a nesmrtelnosti v Benátském dialogu Vojtěcha Jiráta a v Nesmrtelnosti Milana Kundery // Kázání jako rétorický dialog // Seznam prací obou autorů, zařazených v upravené nebo rozšířené podobě do tohoto knižního souboru // Prameny // Literatura // Jmenný rejstřík
(OCoLC)935113084

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC