Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015.
1 online zdroj (232 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-3067-0 (print)
ISBN 978-80-246-3077-9 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Střední Evropa je nezávislou entitou, historicky ovlivněnou specifickým rozložením politických sil. Středoevropský region je zpravidla přehlížen pro svůj ekonomický a politický vývoj, jeho geopolitický a geostrategický význam je však nepopiratelný. Předkládaná práce se snaží středoevropský region definovat v jeho geografických, ekonomických politických a institucionálních obrysech. Identifikuje jeho hlavní charakteristiky, věnuje pozornost současnému diskurzu, který se k regionu váže v rámci EU, a potvrzuje hypotézu, že jeho odlišnost od ostatních členských států EU spočívá především v institucionálním prostředí středoevropských zemí, nikoliv v jejich ekonomické výkonnosti. Do středoevropského regionu zahrnuje sedm států. Tuto volbu zdůvodňuje a předkládá jejich historickou analýzu, srovnání jejich ekonomického vývoje a transformačních strategií.
Popsáno podle dat dodaných poskytovatelem
001452604
Předmluva // Úvod // 1. Vymezení regionu Střední Evropy // 1.1 Geografické vymezení Střední Evropy // 1.2 Ekonomické vymezení Střední Evropy // 1.2.1 Fyzická geografie jako předpoklad ekonomického rozvoje Střední Evropy // 1.2.2 Hospodářská geografie Střední Evropy // 1.2.3 Hledisko sociální geografie při vymezení Střední Evropy // 1.3 Politické vymezení Střední Evropy // 1.4 Institucionální vymezení Střední Evropy // Závěrem k 1. kapitole // 2. Geopolitika Střední Evropy // 2.1 Geopolitický kontext střední Evropy // 2.2 Vývoj geopolitického významu střední Evropy // 2.3 Geopolitická hlediska střední Evropy po druhé světové válce // Závěrem ke 2. kapitole // 3. Profil ekonomik střední Evropy // 3.1 Výchozí charakteristika bývalých centrálně plánovaných ekonomik // 3.1.1 Polsko // 3.1.2 Maďarsko // 3.1.3 Československo // 3.1.4 Slovinsko // 3.1.5 Německá demokratická republika // 3.2 Spolková republika Německo // 3.2.1 Sjednocovací proces Německa // 3.3 Rakousko // Závěrem k 3. kapitole // 4. Transformace jednotlivých středoevropských zemí // 4.1 Teorie transformace // 4.2 Polsko – transformace // 4.3 Maďarsko – transformace // 4.4 Československo – transformace // 4.4.1 Česká republika // 4.4.2 Slovensko // 4.5 Slovinsko – transformace // 4.6 NDR – transformace // Závěrem k 3. kapitole // 5. Teoretický rámec spolupráce středoevropských zemí // Závěrem k 5. kapitole // Závěr // Bibliografie // Summary // Rejstřík
(OCoLC)935146323
(EBSC)1151425
(YANK)12810488
(EBLB)EBL4395929

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC