Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Praha : Univerzita Karlova, 2016
1 online zdroj
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 9788024633145 (ebook) ISBN !9788024632629 (chyb.)
ISBN 8024633140 (ebook)
Obsahuje bibliografické odkazy
Učební text, vycházející z mnohaletých výukových zkušeností, navazuje na Šlesingerovy Základy latinského jazyka pro posluchače teologie (Karolinum) a vytváří potřebný mezistupeň k četbě textů z oboru teologie; jejich různé typy, nejvíc známé texty liturgické, jsou bohatě zastoupeny v příkladových větách. Gramatické výklady pokrývají dvousemestrální kurz (stavba věty jednoduché: významy pádů, infinitivní vazby, participia – stavba souvětí: druhy vedlejších vět, souřadné spojování a hypersyntax) a nabízejí praktickou gramatickou příručku pro budoucí četbu..
Online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed July 27, 2016)
001452630
Jak je učebnice pojata // Zkratky a označování pramenů, literatura, prezentace jazykového materiálu // Lekce 1: Významy pádů // Lekce 1 - dodatek: Týž pád dvakrát ve větné struktuře // Lekce 2: Infinitivy a infinitivní vazby // Lekce 3: Participia // Lekce 4: Gerundivum a gerundium // Lekce 5: Ablativ absolutní // Lekce 6: Konjunktiv // Lekce 6 - dodatek: Zdánlivě dvojí verbum finitum // Lekce 7: Věty příčinné (důvodové) a obsahové // Lekce 8: Tázací věty a pravidla konsekuce // Lekce 9: Věty časové // Lekce 10: Věty podmínkové a přípustkové // Lekce 11: Opakovací přehled vět s cum // Lekce 12: Věty s ut a výrazy izofunkčními // Lekce 13: Věty s částicí/spojkou quīn // Lekce 14: Souřadné spojování a hypersyntax // Oratio post studium - oratio ante studium
(OCoLC)949930487
(EBSC)1239019

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC