Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Brno : Masarykova Univerzita, 2015.
1 online zdroj.
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 8021082488 (ebook)
ISBN 9788021082489 (ebook)
Spisy Masarykovy univerzity. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae. Facultas Philosophica ; číslo 437
Obsahuje bibliografické odkazy
Vendor-supplied metadata
001452643
Předmluva // 1 Metateorie a teorie // 2 Proč filosofie informace? // 3 Filosofie a speciální věda // 3.1 Speciální věda proti filosofii // 3.2 Filosofie proti speciální vědě // 3.3 Vztah filosofie a speciální vědy // 4 Předmět práce // 5 Struktura práce // 6 Cíl // 7 Metodologie a metody // 8 Terminologická poznámka // 8.1 Slovník pojmů z oblasti filosofie informace a informační vědy // 8.2 Slovník pojmů aristotelsko-tomistické filosofie // I. část - epistemologie // 1 Úvod // 2 Informace a epistemologie // 2.1 Informace a podstata poznání // 2.1.1 Objekt a subjekt // 2.2 Informace a struktura poznání // 2.2.1 Epistemologické školy // 2.2.2 Individualismus vs. kolektivismus // 2.3 Epistemologie a informace // 2.4 Závěr // 3 Informace v pojetí jednotlivých epistemologických škol // 3.1 Racionalismus // 3.2 Historismus a sociální konstruktivismus // 3.3 Empirismus // 3.4 Pragmatismus // 3.5 Realismus // 3.6 Doménová analýza // 3.7 Závěr // 4 Definice a klasifikace pojmu informace u vybraných autorů: analýza diskursu // 4.1 Empirismus a racionalismus (logický pozitivismus): Luciano Floridi // 4.2 Pragmatismus a sociální konstruktivismus: Joseph Goguen // 4.3 Realismus: Robert Losee // 4.4 Závěr // 5 Pracovní definice informace // 5.1 Metoda // 5.1.1 Nutné a postačující podmínky // 5.2 Pracovní definice informace // 5.3 Objektivní informace // 5.3.1 Informace jsou data // 5.3.2 Data jsou správně uspořádaná // 5.3.3 Data jsou o něčem – jsou smysluplná // 5.3.4 Data jsou pravdivá // 5.4 Subjektivní informace // 5.4.1 Data přinášejí nový poznatek // 5.4.2 Data jsou relevantní // 5.4.3 Data jsou použitelná // 5.5 Závěr // 6 Závěr // II. část - metafyzika // 1 Úvod // 2 Rozsah pojmu informace // 2.1 Rozsah pojmu // 2.2 Definice informace // 2.3 Konceptuální analýza // 2.4 Pojem informace a informační věda // 2.5 Závěr //
3 Informace v pojetí jednotlivých epistemologických škol // 3.1 Racionalismus // 3.2 Historismus a sociální konstruktivismus // 3.3 Empirismus // 3.4 Pragmatismus // 3.5 Realismus // 3.6 Doménová analýza // 3.7 Závěr // 4 Definice a klasifikace pojmu informace u vybraných autorů: analýza diskursu // 4.1 Empirismus a racionalismus (logický pozitivismus): Luciano Floridi // 4.2 Pragmatismus a sociální konstruktivismus: Joseph Goguen // 4.3 Realismus: Robert Losee // 4.4 Závěr // 5 Pracovní definice informace // 5.1 Metoda // 5.1.1 Nutné a postačující podmínky // 5.2 Pracovní definice informace // 5.3 Objektivní informace // 5.3.1 Informace jsou data // 5.3.2 Data jsou správně uspořádaná // 5.3.3 Data jsou o něčem – jsou smysluplná // 5.3.4 Data jsou pravdivá // 5.4 Subjektivní informace // 5.4.1 Data přinášejí nový poznatek // 5.4.2 Data jsou relevantní // 5.4.3 Data jsou použitelná // 5.5 Závěr // 6 Závěr // II. část - metafyzika // 1 Úvod // 2 Rozsah pojmu informace // 2.1 Rozsah pojmu // 2.2 Definice informace // 2.3 Konceptuální analýza // 2.4 Pojem informace a informační věda // 2.5 Závěr // 3 Informace jako univokální, ekvivokální a analogický pojem // 3.1 Úvod // 3.2 Termín a pojem // 3.3 Co je univokace, ekvivokace a analogie? // 3.4 Je informace termín ekvivokální? // 3.5 Je informace pojem univokální? // 3.6 Proč je informace pojem analogický? // 3.7 Závěr // 4 Informace jako univokální, ekvivokální a analogický pojem: analýza diskursu // 4.1 Informace jako univokální pojem: Zbigniew J. Gackowski // 4.2 Informace jako ekvivokální pojem: Josef Šmajs // 4.3 Informace jako analogický pojem: Marcia J. Batesová // 4.4 Závěr //
5 Metafyzická definice a klasifikace informace // 5.1 Úvod // 5.2 Definice a klasifikace // 5.3 Substanciální a akcidentální změna jako informační proces // 5.4 Vnitřní strukturní informace substanciální // 5.5 Vnitřní strukturní informace akcidentální // 5.6 Sémantická (epigenetická) informace (akcidentální) // 5.7 Vnější strukturní informace sociokulturní // 5.8 Závěr // 6 Závěr // III.část - informační věda // 1 Úvod // 2 Předmět informační vědy a vzdělávání informační pracovníků a vědců // 2.1 Co je věda? // 2.2 Klasifikace věd // 2.3 Předmět informační vědy // 2.4 Model komunikace a informační systém // 2.5 Model komunikace a předmět informační vědy // 2.6 Vzdělávání informačních pracovníků a vědců // 2.7 Závěr // 3 Tři základní paradigmata informační vědy // 3.1 Paradigmatické obraty // 3.2 Současné pojetí jednotlivých paradigmat // 3.2.1 Objektové paradigma // 3.2.2 Kognitivní paradigma // 3.2.3 Sociálně-doménové paradigma // 3.3 Srovnání paradigmat // 3.4 Závěr // 4 Realistický model domény // 4.1 Jednotlivá paradigmata a model domény // 4.2 Subjekt // 4.3 Objekt // 4.4 Komunikace // 4.5 Model domény // 4.6 Doména, informační systém a uživatel // 4.7 Závěr // 5 Závěr // Epilog // summary // Literatura
(OCoLC)951754353

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC