Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2010
1 online zdroj
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8178-9 (e-kniha)
ISBN 978-80-210-5157-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografické odkazy
Kniha „Osobní finance“ je pojata jako první seznámení studentů všech oborů a specializací s osobními a rodinnými financemi. V úvodní části se věnuje základním aspektům osobních a rodinných financí, finančním, kapitálovým a peněžním trhům, investičnímu portfoliu, jeho tvorbě a řízení. Následující bloky jsou zaměřeny na půjčky, úvěry, spoření a investice, ale i na riziko a zajištění proti němu, pojištění, platební styk a elektronické bankovnictví. Stranou nezůstane ani problematika bydlení, osobních a rodinných cílů a jejich plánování a exekuce..
Popsáno podle online zdroje
001452645
PŘEDMLUVA // 1 ÚVOD DO OSOBNÍCH FINANCÍ // 1.1 Vymezení osobních financí // 1.2 Osobní a rodinný rozpočet a výkaz příjmů a výdajů // 1.2.1 Příjmy domácnosti // 1.2.2 Výdaje domácnosti // 1.2.3 Rozdíl mezi příjmy a výdaji a možnosti jeho zvýšení // 1.2.4 Sestavení osobního a rodinného rozpočtu // 1.3 Osobní a rodinný majetek a závazky a rozvaha // 1.3.1 Majetek domácnosti // 1.3.2 Závazky domácnosti // 1.3.3 Čistý majetek domácnosti // 1.3.4 Sestavení rozvahy domácnosti // 1.4 Fáze osobních financí podle věku // 1.4.1 Nízké úspory // 1.4.2 Výpůjčky // 1.4.3 Investice // 1.4.4 Čerpání majetku // 1.5 Hodnota peněz v čase // 1.5.1 Jednoduché polhůtní úročení // 1.5.2 Složené polhůtní úročení // 1.5.3 Smíšené úročení // 1.6 Osobní a rodinné finance a inflace // 1.7 Dnešní největší problémy osobních a rodinných financí v České republice // 1.8 Co můžete rychle změnit ve svých osobních a rodinných financích // 1.9 Osobní a rodinné finance a sedm největších životních rozhodnutí // 2 FINANČNÍ TRHY A INVESTIČNÍ PORTFOLIO // 2.1 Finanční systém a finanční trhy // 2.2 Investování a investiční strategie // 2.3 Investiční strategie // 2.3.1 Krátkodobé investiční strategie // 2.3.2 Dlouhodobé investiční strategie // 2.4 Investiční instrumenty a portfolio // 2.4.1 Výnos investičního instrumentu // 2.4.2 Riziko investičního instrumentu // 2.4.3 Likvidita investičního instrumentu // 2.4.4 Magický trojúhelník investování // 2.5 Očekávaná výnosnost a riziko portfolia // 2.6 Základní investiční principy // 3 ÚVĚRY // 3.1 Úvěry a jejich klasifikace // 3.2 Spotřebitelský úvěr // 3.3 Hypoteční úvěr // 3.4 Splátkový prodej // 3.5 Kreditní karty // 3.6 Leasing // 4 SPOŘENÍ // 4.1 Vklady a jejich klasifikace // 4.2 Běžné účty // 4.3 Termínované účty //
4.4 Spořící účty // 4.4.1 Stavební spoření // 4.5 Penzijní připojištění // 5 INVESTICE // 5.1 Aktivní a pasivní investiční strategie // 5.2 Cenné papíry a investování do nich // 5.2.1 Akcie // 5.2.2 Dluhopisy // 5.2.3 Indexové certifikáty // 5.2.4 Cenné papíry kolektivního investování // 5.2.5 Indexové fondy a ETF // 5.3 Finanční investování v České republice a ve světě // 6 RIZIKO A ZAJIŠTĚNÍ PROTI NĚMU // 6.1 Vymezení rizika // 6.2 Vznik rizika // 6.3 Podnikatelská rizika // 6.4 Finanční rizika // 6.5 Metody řízení rizika // 6.6 Riziko a jeho pojištění // 7 POJIŠTĚNÍ // 7.1 Vymezení pojištění // 7.2 Legislativní rámec // 7.3 Odvětví životních pojištění // 7.4 Odvětví neživotního pojištění // 8 PLATEBNÍ STYK // 8.1 Platební styk a jeho klasifikace // 8.2 Hotovostní platební styk // 8.3 Bezhotovostní platební styk // 8.3.1 Běžný účet // 8.3.2 Příkaz k úhradě a příkaz k inkasu // 8.4 SIPO // 8.5 Elektronické bankovnictví // 8.5.1 Platební karty // 8.5.2 Phone banking // 8.5.3 GSM banking // 8.5.4 WAP banking // 8.5.5 Internet banking // 8.5.6 Homebanking // 9 BYDLENÍ // 9.1 Nájem nebo vlastní bydlení // 9.2 Financování vlastního bydlení // 9.2.1 Hypoteční úvěry // 9.2.2 Úvěry ze stavebního spoření // 9.3 Nemovitosti a daně // 9.3.1 Daň z nemovitostí // 9.3.2 Daň z převodu nemovitostí // 9.4 Osobní vlastnictví a družstevní vlastnictví // 10 INVESTIČNÍ INSTRUMENTY, SPOŘENÍ, ÚVĚRY A DANĚ // 10.1 Daňová soustava v ČR // 10.2 Investiční instrumenty, spoření a daně // 10.3 Půjčky, úvěry a daně //
11 OSOBNÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ // 11.1 Význam osobního finančního plánování // 11.2 Osobní a rodinný finanční plán a jeho součásti // 11.3 Finanční plánování krom za krokem // 11.3.1 Analýza finanční situace a ekonomických podmínek // 11.3.2 Definice cílů // 11.3.3 Vytvoření finančního plánu // 11.3.4 Realizace finančního plánu // 11.3.5 Monitorování a revize finančního plánu // 12 EXEKUCE // 12.1 Neuhrazené pohledávky po splatnosti a exekuce // 12.2 Výkon rozhodnutí a exekuce // 12.3 Exekuce // 12.3.1 Předpisy upravující exekuční řízení // 12.3.2 Exekuční řízení // 12.3.3 Exekutor a jeho odpovědnost // 12.3.4 Způsoby provedení exekuce // 12.3.5 Společné jmění manželů // 12.4 Insolvence a insolvenční řízení // 12.5 Rady a doporučení na závěr // 13 OSOBNÍ A RODINNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE A VE SVĚTĚ // 13.1 Životní úroveň Evropanů // 13.2 Úvěry českých domácností // 13.3 Úspory českých domácností // 13.4 Příjmy a výdaje českých domácností // SEZNAM LITERATURY
(OCoLC)952368336
(YANK)13047360
(EBSC)1257465

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC