Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Biografie
První vydání
Praha : Libri, 2016
406 stran : ilustrace, 1 mapa, portréty, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7277-553-8 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 379-392, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001452706
Úvodem ...7 // Hlava první - Doba trestů a válek (1620-1648) // I. Pacifikace českých zemí, tresty, náboženské a politické proměny ...11 // 1. Vítězové a poražení ...15 // 2. Velký hrdelní proces ...22 // 3. Popravy ...30 // 4. Generální pardon, majetkové konfiskace a „dlouhá mince“ ...41 // 5. Náboženská otázka ...45 // 6. Počátky systematické rekatolizace ...54 // 7. Víra cennější než vlast ...64 // 8. Legislativní proměna českého státu ...73 // II. Třicetiletá válka a české země ...83 // 1. Saský vpád 1631 ...88 // 2. Albrecht z Valdštejna a jeho pád ...98 // 3. Pražský mír a švédské vpády ...109 // 4. Poslední švédské obléhání Prahy ...119 // 5. Pokračování rekatolizace a náboženské poměry // ve válečných letech ...126 // a) Nesnáze v rozbouřené době ...126 // b) Falešné zpovědní cedulky ...130 // c) Rekatolizace „po dobrém“ a církevní slavnosti ...132 // d) Problémy pražského arcibiskupa ...139 // e) Cassa salis a vikariáty ...141 // 6. Exilová trápení a snažení ...144 // 7. Vestfálský mír a české země ...150 // Hlava druhá - Rozvoj barokního absolutismu (1648-1705) // III. Dlouhá léta obnovy ...158 // 1. Poválečná společnost českých zemí ...160 // a) Duchovenstvo ...163 // b) Šlechta ...168 // c) Měšťané královských měst ...172 // d) Poddaní ...176 // e) Lidé „na okraji“ ...181 // f) Židovská minorita ...185 //
2. Začátky mírového života ...189 // 3. Návrat k systematické rekatolizaci ...196 // 4. Jan Amos Komenský a exil po vestfálském míru ...205 // 5. Staronový nepřítel ...216 // 6. Čarodějnické procesy ...227 // 7. Panovník a neklidný venkov ...234 // IV. Na cestě ? novému sebevědomí ...244 // 1. Náboženský život a zbožnost doby baroka ...247 // 2. Jazykové vlastenectví a zemský patriotismus ...262 // 3. Sněmovní zápas duchovního stavu ...271 // 4. Hospodářství na prahu merkantilismu ...280 // 5. Barokní kultura ...292 // a) Baroko ...292 // b) Mezi všedním dnem a slavností ...295 // c) Stručný přehled významných tvůrců ze 17. století.304 // Hlava třetí - Habsburská monarchie a české země // V. Panovníci, jejich země a poddaní ...312 // 1. Panovníci ...313 // a) Ferdinand II ...313 // b) Ferdinand III ...319 // c) Leopold I. ...326 // 2. Monarchie ve víru konfliktů po třicetileté válce ...331 // 3. Nedělitelnost habsburské monarchie ...341 // 4. Integrační proces ...348 // 5. Stigma zrady ...358 // Závěr ...369 // Seznam pramenů ...379 // Jmenný rejstřík ...393

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC