Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
3., zcela přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2014
272 stran : ilustrace (některé barevné) ; 22 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5006-4 (vázáno)
ISBN 978-80-247-9602-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9603-1 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001452720
Seznam použitých zkratek 9 // Seznam autorů ? // Poděkování 12 // Úvod 13 // 1. Vznik a snímání elektrokardiogramu 15 // 2. Popis elektrokardiogramu 19 // 2.1 Terminologie popisu EKG křivky 19 // 2.2 Postup při popisu EKG křivky 20 // 2.2.1 Charakter srdečního rytmu, lokalizace síní 21 // 2.2.2 Frekvence síní a komor 21 // 2.2.3 Délka jednotlivých intervalu 21 // 2.2.4 Určování osy 23 // 2.2.5 Morfologie vlny R zvětšení síní 24 // 2.2.6 Morfologie komplexu QRS, lokalizace komor, vývoj EKG křivky // v dětském věku, hypertrofie komor 24 // 2.2.7 Morfologie repolarizační fáze 31 // 2.3 Hodnocení EKG v rámci preventivních sportovních prohlídek 34 // 3. Příčiny arytmií 41 // 4. Diagnostika arytmií 43 // 4.1 Běžný EKG záznam 43 // 4.2 Zátěžové vyšetření 44 // 4.2.1 Kontraindikace zátěžového vyšetření 45 // 4.2.2 Základní pojmy pro zátěžové vyšetření 45 // 4.3 Test na nakloněné rovině 51 // 4.4 Signálově průměrované EKG 52 // 4.5 24hodinová monitorace srdečního rytmu (Holter) 53 // 4.6 Epizódni záznamníky (event, rekordéry) 55 // 4.7 Elektrofyziologické vyšetření 58 // 5. Léčba arytmií 63 // 5.1 Vagové manévry 63 // 5.2 Antiarytmika 63 // 5.3 Elektrická stimulace srdce // 5.3.1 Dočasná kardiostimulace pri bradykardii // 5.3.2 Antitachykardická stimulace // 5.3.3 Resynchronizační stimulace v léčbě akutního srdečního selhání // 5.3.4 Kardioverze výbojem, defibrilace // 5.3.5 Trvalá kardiostimulace // 5.3.6 Implantabilní kardioverter-defibrilátor // 5.3.7 Srdeční resynchronizační léčba // 5.4 Katetrizační ablace // 5.4.1 Indikace ke katetrizační ablaci u détí // 5.5 Chirurgická léčba arytmií 86 // 6. Normální srdeční rytmus u dětí // 6.1 Sinusový rytmus, sinusová arytmie, stěhování místa vzniku rytmu //
6.2 Ostatní fyziologické arytmie u dětí // 7. Dysfunkce sinusového uzlu // 7.1 Elektrokardiogram // 7.2 Příčiny // 7.3 Další vyšetření // 7.4 Terapie 96 // 8. Atrioventrikulární blokáda // 8.1 Atrioventrikulární blokáda I. stupně // 8.2 Atrioventrikulární blokáda II. stupně // 8.2.1 Elektrokardiogram // 8.2.2 Příčiny // 8.2.3 Další vyšetření a terapie // 8.3 Atrioventrikulární blokáda III. stupně // 8.3.1 Elektrokardiogram // 8.3.2 Příčiny // 8.3.3 Další vyšetření a léčba 104 // 9. Raménkové blokády // 9.1 Elektrokardiogram // 9.2 Příčiny // 9.3 Další vyšetření a léčba // 10. Sinové extrasystoly // 10.1 Elektrokardiogram // 10.2 Příčiny 113 // 10.3 Další vyšetření a léčba 114 // 11. Supraventrikulární tachykardie 117 // tel Úvod 117 // 11.2 Elektrokardiogram 118 // 11.2.1 Supraventrikulární tachykardie na podkladě mechanismu reentry 118 // 11.2.2 Supraventrikulární’ tachykardie na podkladě abnormálni automacie 135 // 11.3 Další vyšetření u supraventrikulárních tachykardií 141 // 11.4 Akutní léčba supraventrikulárních tachykardií 142 // 11.5 Chronická léčba supraventrikulárních tachykardií 145 // 11.5.1 Farmakoterapie 145 // 11.5.2 Katetrizační ablace 146 // 12. Flutter síní, intraatriální (incizionální) reentry tachykardie 149 // 12.1 Úvod 149 // 12.2 Elektrokardiogram 151 // 12.3 Další vyšetření 152 // 12.4 Akutní terapie 153 // 12.5 Další terapie 154 // 13. Fibrilace síní 159 // 13.1 Úvod 159 // 13.2 Elektrokardiogram 159 // 13.3 Terapie 160 // 14. Komorové tachyarytmie 163 // 14.1 Úvod 163 // 14.2 Elektrokardiogram 163 // 14.3 Akutní terapie 167 // 14.4 Jednotlivé typy komorových arytmií 170 // 14.4.1 Idiopatické komorové arytmie u strukturálně zdravého srdce 170 // 14.4.2 Komorové arytmie po operaci vrozených srdečních vad 173 //
14.4.3 Komorové tachykardie u kardiomyopatií a tumorů 175 // 14.4.4 Hereditární arytmické syndromy 181 // 14.4.5 Syndrom časné repolarizace 202 // 15. Fetální arytmie 209 // 15.1 Úvod 209 // 15.2 Fetální echokardiogram 209 // 7 // Obsah // 15.3 Atrioventrikulární blokáda 209 // 15.4 Supraventrikulární tachykardie 212 // 15.5 Ostatní fetální arytmie 214 // 16. Arytmie pri iontových poruchách a intoxikacích 219 // 16.1 Hypokalémie 219 // 16.2 Hyperkalémie 219 // 16.3 Hypomagneziémie 220 // 16.4 Otrava digitalisem 220 // 16.5 Otrava tricyklickými antidepresivy 221 // 17. Synkopa u dětí a mladistvých 223 // 17.1 Úvod 223 // 17.2 Klinický obraz synkop 224 // 17.3 Rozdělení synkop u dětí podie príčiny 224 // 17.4 Synkopa zprostředkovaná autonomním nervstvem 226 // 17.4.1 Vazovagální synkopa 226 // 17.4.2 Situační synkopa 227 // 17.4.3 Synkopy v důsledku chronické autonomní insuficience 230 // 17.5 Vyšetření 230 // 17.6 Terapie synkopy zprostředkované autonomním nervstvem 232 // 18. Příloha 235 // 18.1 Antiarytmika a léky prodlužující interval QT 235 // 18.2 Návod ke kardioverzi výbojem 246 // 18.3 Návod ? overdrivu supraventrikulární tachykardie a flutteru síní jícnovou // stimulací 247 // 18.4 Návod k nastavení dočasného externího kardiostimulátoru 248 // 18.4.1 Jednodutinová stimulace on demand (AAI, VVI) 248 // 18.4.2 Dvoudutinová stimulace (DDD) u síňokomorové blokády 248 // 18.4.3 Komorami řízená sinová stimulace (AVT) u pooperační junkční ektopické tachykardie 249 // 18.5 Tabulky normálních elektrokardiografických hodnot 250 // Rejstřík 264 // Souhrn / Summary 272
(OCoLC)903089732
cnb002637294

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC