Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání 2.
Praha : Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1971
281 stran, xxxvi stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, faksimile, 1 genealogická tabulka ; 25 cm

objednat
4 000 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 269-273, bibliografické odkazy a rejstřík
001452738
ČÁST I. ZEMĚ ČESKÉHO STÁTU A NÁSTUP HABSBURKŮ VE STŘEDNÍ EVROPĚ // HLAVA 1. MOHÁČSKÁ KATASTROFA // Kapitola 1. Smrt krále Ludvíka 7—12. — Kapitola 2. Nástup Habsburků ve střední // Evropě 12—18. — Kapitola 3. Habsburská převaha 18—21. — Kapitola 4. Ohlas moháěské katastrofy v českých zemích 22—27. // HLAVA 2. VOLBA NOVÉHO KRÁLE // Kapitola 1. Volitelnost českého trůnu 28—32. — Kapitola 2. Kandidáti 32—37. — Kapitola 3. Habsburská kandidatura 37—40. — Kapitola 4. Volební zápas 40—47. — Kapitola 5. Přijetí krále Ferdinanda I. v přivtělených zemích české koruny 48—51. — Kapitola 6. Volební kapitulace 51—54. — Kapitola 7. Habsburská mnohonárodnostni monarchie 54—56. // ČÁST II. VNITŘNÍ VtVOJ ČESKÝCH ZEMÍ V LETECH 1526—1546 // HLAVA 1. HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ // Kapitola 1. Obecné proudy, 59—63. — Kapitola 2. České země a Evropa 64 až 72. — Kapitola 3. Velkostatek a vesnice 74—85. — Kapitola 4. Řemeslná výroba a obory manufakturní výroby 86—93. — Kapitola 5. Obchod 94—105. — Kapitola 6. Měnový vývoj 105—-111. — Kapitola 7. Hornictví 111 —118. — Kapitola 8. // Před začátkem nové epochy 118—120. // HLAVA 2. SPOLEČNOST // Kapitola 1. Hlavní znaky společenské struktury ve druhé čtvrtině 16. století 121 až 124. — Kapitola 2. Poddaní 124—132. — Kapitola 3. Šlechta 132—142. — Kapitola 4. Měšťanstvo 142—149. — Kapitola 5. Chudina 150—155. — Kapitola 6. Základy stavovské opozice 156—159. // HLAVA 3. POPULACE A NÁRODNOSTNÍ OTÁZKA // 160—180 // Kapitola 1. Přibližný odhad populace českých zemí kolem r. 1529 160—165. — Kapitola 2. Podmínky populačních změn 165—170. — Kapitola 3. Přistěhovalectví 170—175. —
Kapitola 4. Německá menšina 175—178. — Kapitola 5. Židovské obyvatelstvo 178—180. // HLAVA 4. NÁBOŽENSKÁ IDEOLOGIE // Kapitola 1. Sociální povědomí 181—186 — Kapitola 2. Předpoklady pro úlohu náboženské ideologie v českých zemích ve druhé čtvrtině 16. století 187—197. — Kapitola 3. Rozcestí utrakvismu 197—206. — Kapitola 4. Katolíci 206—208. — Kapitola 5. // Jednota bratrská 208—214. — Kapitola 6. Lidová reformace 214—218. — Kapitola 7. Novokřtěnci na Moravě 218—221. — Kapitola 8. Tolerance 221—224. — Kapitola 9. Reformace ve Slezsku a Lužicích 224—227. // HLAVA 5. ČESKÁ KULTURA // Kapitola 1. Česká renesance 228—233. — Kapitola 2. Všeobecná vzdělanost 233 až 242. — Kapitola 3. Humanismus 242—250. — Kapitola 4. Výtvarné umění 250 // až 256. // PŘÍLOHY // 1. Rodové vztahy habsburské dynastie v první polovině 16. století 257. — 2. Odhad majetku slezských stavů r. 1527 257.—3. Nástin vývoje cen zemědělských a živočišných produktů v l. 1521—1547 257. — 4. Vývoz sukna z českých a moravských měst za hranice od konce 15. do poloviny 16. století 258. — 5. Překupnický obchod Pražanů s vlnou a českým suknem v letech 1508—1523 258. — 6. Rozsah obchodních vztahů velkoobchodníka Jana, zvaného Václav starý vážný r. 1534 259. — 7. Územní rozsah obchodních vztahů obchodníků v Olomouci v 1. 1518—1537 259. — 8a. Finanční spojení krále Ferdinanda I. s velkým obchodním kapitálem v 1. 1544—1549. Firmy poskytující Ferdinandovi I. půjčky v hotovosti nebo ve zboží 259—260. — 8b. Finanční spojení krále Ferdinanda I. s velkým obchodním kapitálem v l. 1544—1549. Ústup Fuggerů 261. — 9. České ražební systémy v období 1526—1547 261—262. —
10. Produkce stříbra ve střední Evropě ve druhé čtvrtině 16. století 262. — 11. Česká produkce stříbra ve druhé čtvrtině 16. století 262. — 12. Majetková diferenciace uvnitř panského stavu v Čechách 1529—1557 263. — 13. Majetková diferenciace šlechty v Čechách r. 1557 263. — 14. Poměr majetku panstva a rytířstva v českých zemích podle herních rejstříků 264.—15. Přírůstek utrakvistického kněžstva v 1. 1526—1550 // 264 —16. Studenti z českých zemi na universitách v Německu v 1.1501—1560. Desetileté součty 265. — 17. Tiskárny v českých zemích v období 1526—1547 266. — 18a. Nejrozšířenější české tištěné knihy. // České knihy vydané poprvé v období 1500—1550, znovu vydávané do roku 1618 267. — 18b. // Nejrozšířenější české tištěné knihy. Reedice českých knih v období 1500—1550 267. // ZÁKLADNÍ LITERATURA, EDICE A PRAMENY // JMENNÝ REJSTŘÍK
(OCoLC)749340606
cnb000430957

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC