Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.6) Půjčeno:53x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
200 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5695-0 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9488-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-9487-2 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 166-194, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001452826
Seznam zkratek 7 // Předmluva 8 // 1 Úvod 11 // 2 Kulturně-historické aspekty problematiky zanedbávání dětí 16 // 2.1 Historické vymezení zanedbávajícího chování rodičů 17 // 2.2 Novověké pojetí zanedbávání dětí 20 // 2.3 Zanedbávání dětí na území českých zemí 22 // 2.4 Historický vývoj definice syndromu CAN 22 // 3 Definice zanedbávání 25 // 3.1 Klinická definice zanedbávání 25 // 3.2 Právní definice zanedbávání 27 // 3.3 Definice závažnosti zanedbávání 30 // 3.4 Definice zanedbávání - shrnutí 32 // 4 Teoretické modely zanedbávání 35 // 5 Příčiny zanedbávání 41 // 5.1 Rizikové faktory zanedbávání 43 // 5.1.1 Vnější rizikové faktory zanedbávání 43 // 5.1.2 Vnitřní rizikové faktory zanedbávání 50 // 5.1.3 Anamnestické a osobnostní rodičovské faktory 54 // 5.2 Rizikové faktory na straně dětí 61 // 5.3 Protektivní faktory 68 // 6 Důsledky zanedbávání 71 // 6.1 Fyzické důsledky zanedbávání 73 // 6.2 Psychické důsledky zanedbávání 77 // 6.3 Sociální důsledky zanedbávání 80 // 6.4 Společenské a ekonomické dopady 84 // 6.5 Důsledky zanedbávání - shrnutí 87 // 7 Jednotlivé formy zanedbávání a jejich definice 90 // 7.1 Fyzické zanedbávání 91 // 7.1.1 Zanedbávání zdravotní péče 94 // 7.1.2 Opuštění dítěte, odmítnutí dítěte v domácnosti, jiné formy nedostatečné péče 95 // 7.1.3 Nutriční zanedbávání, neprospívání // bez organických příčin 97 // 7.1.4 Jiné formy fyzického zanedbávání 99 // 7.1.5 Ochrana před rizikovým prostředím 102 // 7.2 Vzdělávací a vývojové zanedbávání 103 // 7.3 Emoční zanedbávání 107 // 7.4 Prenatální rizika - rizikové chování matky v průběhu těhotenství 109 // 7.5 Chronické zanedbávání versus akutní zanedbávání 110 //
8 Hodnocení zanedbávání 113 // 8.1 Identifikace ohroženého dítěte 119 // 8.2 Diagnostika zanedbávaného dítěte 123 // 8.2.1 Úvodní hodnocení dítěte 123 // 8.2.2 Výsledek vstupního hodnocení ohrožení dítěte 124 // 8.3 Komplexní hodnocení 127 // 8.3.1 Hodnocení dítěte 133 // 8.3.2 Posouzení kvality péče a kompetencí rodičů 135 // 8.3.3 Analýza expertních posudků dalších odborníků 138 // 8.3.4 Zhodnocení prostředí, ve kterém dítě žije 138 // 8.4 Diagnostika chronického zanedbávání 141 // 9 Řešení zanedbávání 142 // 9.1 Obecné nástroje řešení problematiky zanedbávání dětí 142 // 9.2 Specifické nástroje řešení problematiky zanedbávání dětí 143 // 9.3 Proces vedení případu 146 // 9.4 Hodnocení progresu sociální intervence 149 // 9.5 Psychosociální intervenční programy ochrany dětí 150 // 9.6 Typy home visitingových služeb 153 // 9.6.1 Služby rané intervence 155 // 9.6.2 Služby pro rodiny v sociálně rizikových situacích 159 // 9.6.3 Specifika práce s rodinou v obtížné situaci 160 // 10 Závěr 165 // Literatura 166 // O autorech 195 // Rejstřík 197 // Souhrn/Summary 200
cnb002840705

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC