Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:27x 
BK
Brno : Paido, 2013
211 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7315-242-0 (brožováno)
400 výtisků
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001452880
Úvod 7 // 1 Teoretická východiska speciální pedagogiky 11 // 1.1 Terminologická východiska 11 // 1.2 Předmět, cíl a metody speciální pedagogiky 17 // 1.3 Současné pojetí speciální pedagogiky 21 // 1.4 Školská legislativa ke vzdělávání žáků se SVP 26 // 2 Sociálněpedagogická a speciálněpedagogická opatření // pro jedince se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním 31 // 2.1 Sociálněpedagogická a speciálněpedagogická opatření 32 // 2.2 Zdravotní postižení 37 // 2.3 Sociální znevýhodnění 47 // 2.4 Zákon o sociálních službách 50 // 3 Současné trendy v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 57 // 3.1 Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami // podle stupňů vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu 58 // 3.2 Speciální školy a školská zařízení 67 // 3.3 Otázky speciálněpedagogické podpory při vzdělávání žáků // se speciálními vzdělávacími potřebami 72 // 3.4 Aktuální problémy předprofesní a profesní přípravy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a možnosti // jejich pracovního uplatnění na trhu práce 83 // 4 Rodina s dítětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním . . 90 // 4.1 Struktura rodiny a její místo ve společnosti 92 // 4.2 Výchovné působení rodiny a sociální klima rodiny 96 // 4.3 Romská rodina a její struktura 101 // 4.4 Faktory resilience v rodině s dítětem se zdravotním postižením 107 //
5 Volnočasová výchova pro děti a mládež s postižením a znevýhodněním 117 // 5.1 Volný čas a postižení 118 // 5.2 Volný čas - model pro život bez práce 127 // 5.3 Volnočasová výchova a kontury vzdělávací ofenzívy // pro celoživotní učení a učení pro život 135 // 5.4 Využití terapií v rámci volnočasových aktivit ve speciální škole 142 // 6 Podpora zdraví u dětí a mládeže s postižením a znevýhodněním 149 // 6.1 Teoretická východiska к problematice zdraví 149 // 6.2 Výchova ke zdraví 159 // 6.3 Sexuální výchova - neoddělitelná složka výchovy ke zdraví 169 // 6.4 Příklady 174 // 7 Technická podpora pro osoby se zdravotním postižením 179 // 7.1 Prostředky zdravotnické techniky 179 // 7.2 Charakteristika kompenzačních pomůcek // pro osoby s tělesným postižením 183 // 7.3 Technická podpora u osob se zrakovým postižením 197 // 7.4 Terapeutické přístupy 200 // Seznam obrázků, tabulek a grafů 209 // Příklady 209 // Legislativní předpisy 210 // Seznam autorů 211
(OCoLC)920661278
cnb002569596

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC