Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2016
503 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5685-1 (vázáno)
ISBN 978-80-271-9469-8 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001452932
Předmluva 13 // Terminologie a seznam zkratek 15 // Intermezzo I: Leonardo 21 - P. Žáček // 1. kapitola Klinická a chirurgická anatomie aortálního kořene 23 - H. Muresian // 2. kapitola Živá anatomie aortálního kořene 53 - R. H. Anderson, D. E. Spicer, S. Mori // Intermezzo II: Eponyma spojená s aortální nedomykavostí 73 - P. Žáček // 3. kapitola Funkční anatomie aortální chlopně a dynamika aortálního kořene 75 - E. Lansac, I. Di Centa // 3.1 Experimentální poznatky o dynamické anatomii aortálního kořene 75 // 3.2 Echokardiografická anatomie normálního aortálního kořene 77 // 3.3 Dynamický přístup k rekonstrukci aortální chlopně 78 // 4. kapitola Vrozené anomálie aortální chlopně 85 - J. Vojáček, P Žáček, J. Dominik, T. Holubec // 4.1 Bikuspidální aortální chlopeň 86 // 4.1.1 Morfologie BAV 87 // 4.1.2 Klinický průběh 88 // 4.1.3 Stenóza BAV 98 // 4.1.4 Regurgitace BAV 99 // 4.1.5 Endokarditida bikuspidální aortální chlopně 100 // 4.1.6 Dilatace vzestupné aorty 101 // 4.1.7 Léčba 106 // 4.2 Unikuspidální aortální chlopeň 109 // 4.2.1 Morfologie // 4.2.2 Přirozený průběh // 4.2.3 Léčba 115 // 4.3 Kvadrikuspidální aortální chlopeň 116 // 4.3.1 Přirozený průběh onemocnění 117 // 4.3.2 Léčba 117 // Intermezzo III: Dominie John Corrigan (1802—1880) 127 - P. Žáček // 5. kapitola Aortální nedomykavost: od diagnózy k indikaci 131 - M. Brtko // 5.1 Incidence, prevalence a enologie aortální regurgitace 131 // 5.2 Patofyziologie aortální regurgitace a přirozený vývoj vady 132 // 5.3 Klinická manifestace 133 // 5.4 Diagnostika 133 // 5.5 Kvantifikace aortální regurgitace 135 // 5.6 Indikace k operaci 135 // 5.7 Medikamentózni léčba a sledování asymptomatických pacientů 137 // 5.8 Akutní aortální regurgitace 138 //
6. kapitola Onemocnění pojivových tkání 141 - M.-C. Morgant, I. El-Hamamsy // 6.1 Pojivová tkáň cévní stěny 142 // 6.1.1 Fibrilin 142 // 6.1.2 Kolagen 142 // 6.1.3 Elastin 145 // 6.2 Cévní hladké svalové buňky (VSMC) 145 // 6.3 Aneurysmata hrudní aorty (TAA) 145 // 6.3.1 Syndromická onemocnění 146 // 6.3.2 Nesyndromická aneurysmata hrudní aorty 154 // 7. kapitola Echokardiografie aortální chlopně 159 - M. Tuna // 7.1 Zhodnocení morfologického nálezu 159 // 7.2 Určení počtu cípů, bikuspidální a unikuspidální aortální chlopeň 160 // 7.3 Degenerativní a porevmatické postižení aortální chlopně a změny po infekční endokarditidě 167 // 7.4 Trojrozměrná echokardiografie aortální chlopně 167 // 7.5 Dilatace aortálního kořene a vzestupné aorty 168 // 7.6 Dopplerovské vyšetření aortální chlopně 176 // 7.7 Predoperační a peroperační echokardiografické zhodnocení nálezu na aortální chlopni 180 // Intermezzo IV: Alfred de Musset (1810-1857) 187 - R. Žáček // 8. kapitola Počítačová tomografie a magnetická rezonance aortální chlopně a vzestupné aorty 189 - M. Solař, Z. Belobrádek // 8.1 Technické aspekty CT a MR zobrazení 189 // 8.1.1 Historie CT zobrazování srdce 189 // 8.1.2 Parametry výpočetní tomografie v porovnání // s ostatními modalitami 190 // 8.1.3 Jodové kontrastní látky 191 // 8.1.4 Artefakty v obrazech CT vyšetření 192 // 8.1.5 Možnosti kardio-CT 194 // 8.1.6 Magnetická rezonance 197 // 8.1.7 Technické možnosti MR v zobrazování aortálního // kořene 201 // 8.2 Role CT a MR ve specifické diagnostice aortální regurgitace a postižení vzestupné aorty 201 // 8.2.1 Určení závažnosti aortální regurgitace 201 // 8.2.2 Hodnocení morfologie aortální chlopně a aortálního kořene 203 // 8.2.3 Hodnocení morfologie a funkce levé komory 208 //
9. kapitola Terapie 213 // 9.1 Náhrady aortálních chlopní 215 - J. Dominik, P. Žáček, J. Vojáček // 9.1.1 Historický vývoj a typy náhrad aortálních chlopní 215 // 9.1.2 Přetrvávající problémy po náhradách aortálních // chlopní 244 // 9.2 Transkatetrální implantace aortální chlopně (TAVÍ) 277 // M. Brtko // 9.3 Chlopenní alograft v chirurgii aortální chlopně 281 - J. Špatenka, J. Burkert // 9.3.1 Definice 281 // Aortální nedomykavost // 9.3.2 Historie // 9.3.3 Zpracování alogenních chlopenních štěpů // 9.3.4 Technika operace // 9.3.5 Indikace k použití chlopenních alograftů // 9.3.6 Výsledky // 9.4 Rossova operace // /. El-Hamamsy // 9.4.1 Historický pohled // 9.4.2 Koncept // 9.4.3 Výsledky Rossovy operace // 9.4.4 Chirurgické principy a faktory ovlivňující technickou // úspěšnost // 9.5 Bentallova operace - J. Dominik, P. Žáček, J. Vojáček // 9.5.1 Historický vývoj modifikací operačních postupů // Bentallovy operace // 9.5.2 Výsledky // 9.5.3 Bentallova operace, nebo záchovné operace? // 9.6 Vývoj chirurgické léčby aortální nedomykavosti - P. Žáček, J. Vojáček, J. Dominik // 9.7 Chirurgické řešení aortální nedomykavosti se zachováním vlastní aortální chlopně - J. Vojáček, P. Žáček, J. Dominik // 9.7.1 Chirurgická korekce dilatace sinotubulární junkce // 9.7.2 Chirurgická korekce diktovaného anulu // 9.7.3 Chirurgické zákroky na cípech aortální chlopně // 9.7.4 Výkony na aortálním kořeni a vzestupné aortě // 9.7.5 Peroperační hodnocení funkce aortální chlopně // 9.7.6 Výsledky záchovných operací aortální chlopně // 9.7.7 „Konzervativní“ chirurgické postupy // Intermezzo V: Lincolnův příznak 471 - P. Žáček //
10. kapitola Dlouhodobé výsledky náhrad a záchovných výkonů na aortální chlopni 473 - B. Arabkhani, J. J. M. Takkenberg // 10.1 Indikace k operaci pro aortální regurgitaci 473 // 10.2 Možnosti chirurgické léčby 474 // 10.2.1 Mechanické chlopenní protézy 474 // 10.2.2 Biologické chlopenní náhrady 476 // 10.2.3 Plastika aortální chlopne a záchovné operace aortálního kořene 477 // 10.3 Výsledky po náhradě a plastice aortální chlopně 478 // 10.3.1 Výsledky po náhradě aortální chlopně mechanickou protézou a po Bentallově operaci 479 // 10.3.2 Výsledky po náhradě aortální chlopně stentovanou bioprotézou 479 // 10.3.3 Výsledky po náhradě aortální chlopně stentless bioprotézou 480 // 10.3.4 Výsledky náhrady aortální chlopně a aortálního kořene homograftem 480 // 10.3.5 Výsledky Rossovy operace 483 // 10.3.6 Výsledky záchovných operací aortálního kořene 483 // 10.3.7 Výsledky plastiky aortální chlopně 484 // 10.4 Kvalita života po operaci aortální chlopně 485 // 10.5 Volba optimálního postupu pro individuálního nemocného s aortální nedomykavostí 486 // Intermezzo VI: Taliesin Golesworthy, vynálezce léčby vlastního onemocnění 491 - P. Žáček // 11. kapitola Doporučení pro ambulantní péči o nemocné po operaci aortální chlopně 493 - M. Brtko // 11.1 Ambulantní sledování nemocných 493 // 11.2 Antitrombotická léčba po operaci aortální chlopně 494 // 11.3 Profylaxe infekční endokarditidy 496 // Rejstřík 499 // Souhrn 505 // Summary 507
cnb002850961

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC