Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2016
317 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1116-7 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
001453234
Obsah // Úvod ... 11 // 1 Křesťanské církve jako součást občanské společnosti ... 15 // 1.1 Církve a společnost ... 15 // 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel ČR ... 16 // 1.1.2 Specifika „českého ateismu“ ... 18 // 1.1.3 Názor na církve jako instituce ... 19 // Literatura ... 23 // 1.2 Církev a církve ... 24 // 1.2.1 Počátky církve ... 25 // 1.2.2 Teologie církve ... 27 // 1.2.3 Dělení církví ... 29 // 1.2.4 Organizační modely církve ... 32 // 1.2.5 Ekumenické hnutí ... 34 // 1.2.6 Realizační funkce církve ... 36 // 1.2.7 Pojem „pastorace“ ... 39 // Literatura ... 40 // 1.3 Církve a stát ... 41 // 1.3.1 Vývoj vztahů mezi státem a církvemi ... 41 // 1.3.1.1 V dějinách evropské civilizace ... 41 // 1.3.1.2 Na území České republiky ... 44 // 1.3.2 Konfesněprávní modely ... 49 // 1.3.3 Konfesní právo České republiky ... 51 // 1.3.3.1 Náboženská svoboda v právu České republiky ... 52 // 1.3.3.2 Individuální náboženská svoboda ... 54 // 1.3.3.3 Registrace církví a náboženských společností ... 55 // 1.3.3.4 Zvláštní práva církví a náboženských společností ... 56 // 1.3.4 Ekonomické zabezpečení církví ... 59 // Literatura ... 63 // 5 // 2 Registrované církve v České republice ... 65 // 2.1 Katolická církev a církve od ní oddělené v moderní době ... 66 // 2.1.1 Církev římskokatolická ... 67 // 2.1.1.1 Vývoj církve ve 20. století ... 68 // 2.1.1.2 Organizační struktura světové církve ... 71 // 2.1.1.3 Církev v České republice ... 75 // 2.1.1.4 Organizace katolické církve v ČR ... 79 // 2.1.1.5 Hospodaření ... 81 // 2.1.1.6 Zasvěcený život ... 82 // 2.1.1.7 Řeholní řády a kongregace působící v České republice ... 84 // 2.1.1.8 Nová hnutí v církvi ... 89 // 2.1.1.9 Veřejně prospěšná činnost církve ... 92 // Literatura ... 93 // 2.1.2 Církev řeckokatolická ... 95 //
2.1.3 Starokatolická církev v ČR ... 96 // 2.1.4 Církev československá husitská (CČSH) ... 98 // 2.2 Východní církve ... 100 // 2.2.1 Pravoslavná církev v českých zemích ... 100 // 2.2.2 Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice ... 102 // 2.2.3 Církev Svatého Řehoře Osvětitele (CSŘO) ... 103 // 2.3 Reformační církve ... 104 // 2.3.1 Českobratrská církev evangelická (ČCE) ... 104 // 2.3.2 Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV) . . 107 // 2.3.3 Evangelická církev augsburského vyznání v ČR (ECAV) ... 108 // 2.3.4 Luterská evangelická církev augsburského vyznání v ČR (LECAV) ... 109 // 2.3.5 Jednota bratrská (JB) ... 111 // 2.4 Evangelikální církve ... 113 // 2.4.1 Církev bratrská (CB) ... 114 // 6 // 2.4.2 Bratrská jednota baptistů (BJB) ... 115 // 2.4.3 Evangelická církev metodistická (ECM) ... 118 // 2.4.4 Církev adventistů sedmého dne (CASD) ... 119 // 2.4.5 Armáda spásy (AS) ... 122 // 2.4.6 Křesťanské sbory (KS) ... 123 // 2.5 Pentekostální církve ... 124 // 2.5.1 Apoštolská církev (AC) ... 125 // 2.5.2 Církev Křesťanská společenství (CKS) ... 127 // 2.5.3 Církev Slovo života ... 128 // 2.5.4 Církev Nová naděje ... 130 // 2.5.5 Církev živého Boha ... 131 // 2.5.6 Církev víry ... 132 // 2.5.7 Církev Nový život ... 133 // 2.5.8 Církev Oáza ... 134 // Literatura ... 135 // 3 Aktivity církví ... 139 // 3.1 Svědectví o křesťanské víře ... 140 // 3.1.1 Misijní charakter křesťanství ... 140 // 3.1.2 Cesty zprostředkování víry ... 142 // 3.1.3 Využití médií ... 146 // 3.1.4 Průběh evangelizačního procesu ... 151 // 3.1.5 Obsah víry ... 153 // 3.1.6 Orientace v etických otázkách ... 157 // Literatura ... 160 // 3.2 Bohoslužebné aktivity ... 161 // 3.2.1 Podpora spirituální dimenze člověka ... 162 // 3.2.2 Pojem „liturgie“ ... 165 //
3.2.3 Svátosti ... 166 // 3.2.3.1 Křest ... 167 // 3.2.3.2 Večeře Páně ... 169 // 7 3.2.3.3 Biřmování // 3.2.3.4 Svátost smíření pokání (zpověď) // 3.2.3.5 Ordinace kněžské svěcení // 3.2.3.6 Manželství // 3.2.3.7 Pomazání nemocných // 3.2.4 Nesvátostné liturgické úkony // 3.2.5 Liturgická symbolika // 3.2.6 Lidová zbožnost // Literatura // 3.3 // Vytváření komunit // 3.3.1 Historická a teologická východiska // 3.3.2 Křesťanské obce v různých církvích // 3.3.3 Církevní obec jako subjekt komunitní práce // 3.3.4 Právní a ekonomické zajištění církevních obcí // Literatura // 3.4 // Pastorace v životním cyklu // 3.4.1 Pastorace manželů a rodin // 3.4.1.1 Křesťanský pohled na manželství // 3.4.1.2 Pastorační doprovázení manželů a rodin // 3.4.1.3 Pastorace osob v církevně nestandardních situacích // 3.4.1.4 Manželské právo katolické církve // 3.4.1.5 Manželství a rozvody v pravoslavné církvi // Literatura // 3.4.2 Pastorace mládeže // 3.4.2.1 Religiozita a církevní příslušnost mládeže // 3.4.2.2 Pastorace mládeže v katolické církvi // 3.4.2.3 Práce s mládeží v ČCE // 3.4.2.4 Práce s mládeží v ostatních církvích // Literatura // 3.4.3 Pastorace seniorů // 3.4.3.1 Spirituální potřeby seniorů // 8 // 3.4.3.2 Pastorace seniorů v církvích ... 215 // Literatura ... 217 // 3.5 Sociální služby ... 217 // 3.5.1 Křesťanský sociální étos ... 218 // 3.5.2 Církevní sociální služby v minulosti a dnes ... 220 // 3.5.3 Specifika křesťanských sociálních služeb ... 221 // 3.5.4 Křesťanští poskytovatelé sociálních služeb ... 223 // 3.5.4.1 Katolická církev ... 224 // 3.5.4.2 Ostatní církve ... 227 // 3.5.4.3 Poskytovatelé bez vázanosti na církev ... 230 // 3.5.4.4 Mezinárodní humanitární a rozvojová pomoc ... 231 // Literatura ... 234 // 3.6 Zdravotnictví ... 234 //
3.6.1 Církevní nemocnice ... 235 // 3.6.2 Hospicové hnutí ... 237 // 3.6.3 Duchovní péče ve zdravotnických institucích ... 240 // 3.6.4 Vzdělávání zdravotnického personálu ... 243 // Literatura ... 244 // 3.7 Armáda, vězeňství, policie ... 244 // 3.7.1 Působení církví v armádě ... 245 // 3.7.1.1 Válka a mír v pohledu Bible a církví ... 245 // 3.7.1.2 Historie duchovní služby v české armádě ... 247 // 3.7.1.3 Současná podoba duchovní služby v Armádě CR ... 247 // 3.7.2 Duchovní služba ve věznicích ... 249 // 3.7.2.1 Biblická a historická východiska ... 250 // 3.7.2.2 Současná podoba duchovní služby v českém vězeňství. 251 // 3.7.2.3 Postavení vězeňských kaplanů ... 253 // 3.7.3 Duchovní služba v policii ČR ... 255 // Literatura ... 255 // 9 // 3.8 Vzdělání a výchova ... 256 // 3.8.1 Církevní školství ... 256 // 3.8.1.1 Historie ... 256 // 3.8.1.2 Současné právní a finanční možnosti ... 258 // 3.8.1.3 Církevní školy a školská zařízení v ČR ... 260 // 3.8.2 Vyučování náboženství ve státních školách ... 265 // Literatura ... 267 // 3.9 Kultura ... 268 // 3.9.1 Dialog mezi křesťanstvím a kulturou ... 268 // 3.9.2 Ochrana a tvorba uměleckých hodnot ... 270 // 3.9.2.1 Ochrana památek ... 271 // 3.9.2.2 Architektura a výtvarné umění ... 274 // 3.9.2.3 Hudba ... 278 // Literatura ... 281 // 3.10 Mezikulturní dialog a smíření ... 282 // 3.10.1 Česko-německý dialog ... 282 // 3.10.2 Romská pastorace ... 284 // 3.10.3 Mezináboženský dialog ... 286 // 3.10.4 Migrační krize ... 287 Literatura ... 288 // Závěr ... 291 // Poděkování a omluva ... 293 // Základní literatura ... 295 // Seznam zkratek ... 299 // Rej střik jmenný ... 301 // Rejstřík věcný ... 305 // Rejstřík institucí ... 313
cnb002827939

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC