Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2015
205 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7478-675-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 192-199, bibliografické odkazy a rejstřík
001453371
OBSAH // Úvod... 7 // 1. Teorie o fenoménu vzdělanost / národní vzdělanost... 9 // 1.1 Fenomén vzdělanost v mediálních diskurzech ... 10 // 1.2 Zahraniční pokusy o objasnění fenoménu vzdělanost... 13 // 2. Historiografický výklad české vzdělanosti... 19 // 2.1 Od kdy se vlastně začala rozvíjet česká vzdělanost?... 23 // 2.2 Rozporuplná epizoda ve vývoji české vzdělanosti: období // socialismu... 27 // 3. Demografické a sociodemografické pojetí vzdělanosti... // 3.1 Demografická měření současné české vzdělanosti ... // 3.2 Demografický pohled na vývoj české vzdělanosti ... // 4. Pedagogické explanace vzdělanosti a přístupy ? jejímu // hodnocení ... // 4.1 Vzdělanost v pojetí pedagogické teorie... // 4.2 Prokázané determinanty edukačních procesů vytvářejících // vzdělanost... // 4.2.1 Vlastnosti a efekty školních edukačních procesů - // 4.3 Pedagogické hodnocení produktů školního vzdělávání... 59 // 4.3.1 Evaluace produktů vzdělávání v projektu PISA... 61 // 4.4 Přístupy srovnávací pedagogiky ? hodnocení vzdělanosti- 69 // 4.4.1 Indikátory vzdělávání/vzdělanosti (INES)... 71 // 4.4.2 Charakteristiky české vzdělanosti podle indikátorů // INES... 73 // Případová studie (A): Vzdělanost v USA - stav, měření, problémy .. 81 // 5. Andragogické pojetí vzdělanosti dospělých ... 94 // 5.1 Vzdělanost jako produkt formálního vzdělávání dospělých .. 98 // 5.2 Vzdělanost
jako produkt neformálního vzdělávání // dospělých ... 103 // 5.3 Vzdělanost jako produkt informálního učení / vzdělávání // dospělých ... 110 // 5.3.1 Informální učení / vzdělávání prostřednictvím médií... 114 // a a ss e a a // Česká vzdělanost. Multidisciplinárnf pohled na fenomén národní kultury // 6. Sociální determinace vzdělanosti: sociologický přístup . // 6.1 Vzdelanostní nerovnosti ve společnosti ... // 6.2 Sociálně podmíněné volby vzdelávací dráhy... // 6.3 Identity a diferencovanost české populace v postojích // ke vzdělávání... // 116 // 117 // 120 // 124 // 7. Ekonomické aspekty vzdělanosti ... // 7.1 Náklady na vzdělávání a vliv na úroveň vzdělanosti // 7.2 Lidský kapitál a národní vzdělanost ... // 7.3 Vzdělanost lidských zdrojů a trh práce... // 133 // 133 // 138 // 143 // 8. Interkulturní faktory vzdělanosti ... // 8.1 Charakter české vzdělanosti determinované národní // kulturou... // 8.2 Specifičnosti národních kultur projevující se ve vzdělávání // a vzdělanosti ... // 8.3 Kulturní faktory odrážející se ve výsledcích vzdělávání ... // Případová studie (B): Finská vzdělanost jako produkt specifické národní kultury ... // 149 // 150 // 152 // 157 // 161 // 9. Obsah a úroveň české vzdělanosti... // 9.1 Obsah pojmu národní vzdělanost... // 9.2 Národní vzdělanost hodnocená podle úrovně kompetencí // dospělých ... // 168 // 168
173 // 10. Na závěr problematiky // 184 // Přílohy... // Příloha 1: Vzdělávací systém České republiky... // Příloha 2: Obyvatelstvo České republiky podle věku a nejvyššího // ukončeného vzdělání... // Příloha 3: Obyvatelstvo České republiky podle nejvyššího // dokončeného vzdělání, podle velikostí obcí a podle krajů... // 187 // 188 // 189 // 190 // Seznam rámců Literatura ... Věcný rejstřík . Jmenný rejstřík // 191 // 192 200 203 // 6
(OCoLC)908821468
cnb002679597

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC