Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vydání první
Ostrava : Montanex, 2016
349 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7225-435-4 (vázáno)
Vydala Obec Trojanovice ve vydavatelství Montanex a.s.
300 výtisků
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
001458324
OBSAH // ÚVODEM ... 6 // PŘEDPOKLADY VZNIKU TROJANOVIC ... 9 // NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ... 10 // PASEKÁŘSKÁ A VALAŠSKÁ KOLONIZACE ... 11 // HAMR A SKLÁŘSKÁ HUŤ...13 // ROZVOJ OSÍDLENÍ FRENŠTÁTSKA BĚHEM 17. STOLETÍ...15 // SPOR O TZV. DŘEVNÍ ROBOTU...16 // FRENŠTÁTSKÉ PASEKY ...18 // KONSTITUOVÁNÍ OBCE...20 // ROZVOJ TROJANOVIC DO ROKU 1848 ...27 // VRCHNOST A PODDANÍ... 30 // SPRÁVA OBCE...34 // SOCIÁLNÍ SKLADBA...38 // HOSPODÁŔSKÉ POMĚRY OBYVATELSTVA ...47 // OBRAZ TROJANOVIC V PRAMENECH (PROTO)STATISTICKÉ POVAHY...53 // ŠKOLSTVÍ... 56 // NÁBOŽENSKÉ POMĚRY... 58 // TROJANOVICE DO ZÁNIKU HABSBURSKÉ MONARCHIE (1848-1918) ...67 // OBECNÍ SAMOSPRÁVA...72 // SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU...75 // HOSPODÁŘSKÉ POMĚRY...78 // CHUDINSKÁ A ZDRAVOTNÍ PÉČE ...86 // ŠKOLSTVÍ... 89 // NÁBOŽENSKÉ POMĚRY... 95 // VYSTĚHOVALECTVÍ... 101 // POČÁTKY SPOLKOVÉ ČINNOSTI A ORGANIZOVANÉ TURISTIKY ... 105 // PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA ... 109 // Z ČERNÉ KRONIKY A ROZMARY PŘÍRODY ... 116 // TROJANOVICE V LETECH 1918-1938 ... 119 // VOLBY A OBECNÍ PŘEDSTAVITELÉ ... 122 // PŮSOBNOST OBECNÍ SAMOSPRÁVY A OBECNÍ ZAMĚSTNANCI ... 127 // SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU ... 130 // VEŘEJNÝ POŘÁDEK А SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ... 136 // OBČANSKÁ VYBAYENOST ... .141 // HOSPODÁŘSKÉ POMĚRY ... 146 // VEŘEJNÝ ŽIVOT ... 157 // ŠKOLSTVÍ ... 166 // NÁBOŽENSKÉ POMĚRY ... 173 // TURISTICKÝ RUCH ... 180 // NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI LET 1918-1938 ... 184 // TROJANOVICE V LETECH 1938-1948 ... 193 // MNICHOVSKÁ KRIZE A DRUHÁ REPUBLIKA ... 195 // TROJANOVICE ZA PROTEKTORÁTU ... 197 // HOSPODÁŘSKÉ POMĚRY A VÝSTAVBA BĚHEM VÁLKY ... 204 // VEŘEJNÝ ŽIVOT ZA OKUPACE А BĚHEM VÁLKY ... 213 // ŠKOLSTVÍ V LETECH 1938-1948 ... 218 // ODPOR VŮČI OKUPACI A STRASTIPLNÁ CESTA KE SVOBODĚ ... 224 // POVÁLEČNÁ KONSOLIDACE A VÝVOJ V LETECH 1945-1948 ... 234 //
Z ČERNÉ KRONIKY A ROZMARY PŘÍRODY ... 116 // TROJANOVICE V LETECH 1918-1938 ... 119 // VOLBY A OBECNÍ PŘEDSTAVITELÉ ... 122 // PŮSOBNOST OBECNÍ SAMOSPRÁVY A OBECNÍ ZAMĚSTNANCI ... 127 // SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU ... 130 // VEŘEJNÝ POŘÁDEK А SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ... 136 // OBČANSKÁ VYBAYENOST ... .141 // HOSPODÁŘSKÉ POMĚRY ... 146 // VEŘEJNÝ ŽIVOT ... 157 // ŠKOLSTVÍ ... 166 // NÁBOŽENSKÉ POMĚRY ... 173 // TURISTICKÝ RUCH ... 180 // NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI LET 1918-1938 ... 184 // TROJANOVICE V LETECH 1938-1948 ... 193 // MNICHOVSKÁ KRIZE A DRUHÁ REPUBLIKA ... 195 // TROJANOVICE ZA PROTEKTORÁTU ... 197 // HOSPODÁŘSKÉ POMĚRY A VÝSTAVBA BĚHEM VÁLKY ... 204 // VEŘEJNÝ ŽIVOT ZA OKUPACE А BĚHEM VÁLKY ... 213 // ŠKOLSTVÍ V LETECH 1938-1948 ... 218 // ODPOR VŮČI OKUPACI A STRASTIPLNÁ CESTA KE SVOBODĚ ... 224 // POVÁLEČNÁ KONSOLIDACE A VÝVOJ V LETECH 1945-1948 ... 234 // Z ČERNÉ KRONIKY A ROZMARY PŘÍRODY ... 245 // TROJANOVICE V LETECH 1948-1989 ... 247 // SAMOSPRÁVA OBCE ... 250 // HOSPODÁŘSKÉ POMĚRY ... 262 // VÝSTAVBA A OBČANSKÁ VYBAVENOST V LETECH 1948-1989 ... 276 // VEŘEJNÝ ŽIVOT ... 287 // ŠKOLSTVÍ ... 299 // NÁBOŽENSI POMĚRY ... 304 // NEVŠEDNÍ UDÁLOSTI LET 1948-1989 ... 307 // TROJANOVICE V LETECH 1989-2012 ... 311 // SAMOSPRÁVA ... ... ... . 311 // HOSPODÁŘSKÉPOMĚRY OBČANSKÁWBAYENOST A VÝSTAYBA ... 314 // VEŘEJNÝ A NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT ... 317 // ZÁVĚREM ... ... 319 // PRAMENY A LITERATURA ... 320 // JMENNÝ A MÍSTNÍ REJSTŘÍK ... 333 // O AUTORECH ... 349 //
cnb002866873

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC