Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:21x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada Publishing, 2017
288 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5796-4 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9602-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9603-6 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 232-274 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001458400
Obsah // Úvod 9 // 1. Základní charakteristiky 10 // 1.1 Příběh 16 // 1.2 Epidemiologie 22 // 1.3 Průběh 22 // 1.4 Suicidialita 25 // 1.5 Násilné chování 31 // 1.6 Obětavé chování 32 // 1.7 Stigmatizace a sebestigmatizace 32 // 1.7.1 Stigma a internalizované stigma u hraniční poruchy osobnosti 34 // 1.7.2 Stigmatizace pacientů s hraniční poruchou osobnosti v psychoterapeutické léčbě 36 // 1.7.3 Pohled psychiatrických sester na pacienty s hraniční poruchou osobnosti 38 // 1.7.4 Reakce dalších odborníků na duševní zdraví na pacienty s hraniční poruchou osobnosti 39 // 1.7.5 Reakce psychoterapeutů na pacienty s hraniční poruchou osobnosti 40 // 1.7.6 Prožitá zkušenost pacientů s hraniční poruchou osobnosti 40 // 1.7.7 Diskuse ke stigmatizaci pacientů s hraniční poruchou osobnosti 41 // 2. Diagnóza 43 // 2.1 Diagnostická kritéria MKN-10 44 // 2.2 Diagnostická kritéria DSM-5 45 // 2.3 Diferenciální diagnóza 46 // 2.3.1 Afektivní poruchy 47 // 2.3.2 Posttraumatická stresová porucha 48 // 2.3.3 Porucha s bludy, schizofrenie, porucha nálady s psychotickými příznaky 48 // 2.3.4 Poruchy osobnosti 48 // 2.3.5 Návykové poruchy 56 // 2.4 Komorbidita 56 // 2.4.1 Psychické komorbidní poruchy a efekt léčby 56 // 2.4.2 Somatická komorbidní onemocnění 59 // 2.5 Hodnocení a měření 61 // 5 // 3. Psychologické vyšetření 64 // 3.1 Indikace psychologického vyšetření 65 // 3.2 Omezení psychologického vyšetření 66 // 3.3 Klinické metody vyšetření 67 // 3.4 Pozorování a protipřenos 68 // 3.5 Projektivní metody 71 // 3.5.1 Rorschachův test 71 // 3.5.2 Tematicko-apercepční test 81 // 3.5.3 Hand test 87 // 3.6 Dotazníky a inventáře 88 // 3.6.1 IPDE 89 // 3.6.2 TCI 90 // 3.6.3 PSSI 91 // 3.6.4 MMPI-2 92 // 3.6.5 Další dotazníkové metody 96 // 3.7 Kognitivní funkce a nestabilita u pacientů s HPO 97 //
3.7.1 Odlišení pacienta s HPO od pacienta s psychózou či neurotickou organizací osobnosti klinickými metodami 99 // 3.7.2 Speciální diagnostika 103 // 3.7.3 Strukturovaná klinická interview 105 // 3.8 Ukázka psychologického vyšetření u pacienta s hraniční poruchou 107 // 4. Etiopatogeneze 110 // 4.1 Genetické a biologické faktory 110 // 4.1.1 Vrozené faktory 110 // 4.1.2 Struktura a funkce mozku 111 // 4.1.3 Neurotransmiterové a neuropeptidové systémy 113 // 4.2 Psychosociální faktory 115 // 4.2.1 Formativní vlivy v dětství 115 // 4.2.2 Partnerské vztahy 117 // 4.3 Okolnosti (rizikové faktory) 123 // 4.3.1 Precipitující faktory a spouštěče 123 // 4.3.2 Udržovací faktory 124 // 4.4 Etologický pohled 125 // 5. Klinické vedení pacienta 126 // 5.1 Terapeutický vztah 126 // 5.2 Psychofarmaka 127 // 5.3 Suicidialita 127 // 5.4 Hospitalizace u hraničních pacientů 129 // 6 // 6. Farmakoterapie 131 // 6.1 Antipsychotika 133 // 6.2 Antidepresiva 135 // 6.3 Stabilizátory nálady 136 // 6.4 Anxiolytika 138 // 6.5 Nové látky 138 // 6.6 Přehled farmakoterapie hraniční poruchy osobnosti 139 // 6.7 Jiná biologická léčba 141 // 7. Psychoterapie 142 // 7.1 Podpůrná psychoterapie 143 // 7.1.1 Hranice v psychoterapii 143 // 7.1.2 Edukace 144 // 7.1.3 Terapie 145 // 7.1.4 Přenos a protipřenos 146 // 7.1.5 Efektivita podpůrné psychoterapie 147 // 7.2 Egopsychologie a terapie zaměřená na přenos 148 // 7.2.1 Východiska 148 // 7.2.2 Terapie 153 // 7.2.3 Efektivita psychodynamické psychoterapie 155 // 7.3 Mentalizační terapie (terapie založená na mentalizaci) 158 // 7.3.1 Terapie 159 // 7.3.2 Efektivita mentalizační terapie 160 // 7.4 Gestalt terapie 161 // 7.4.1 Východiska 161 // 7.4.2 Terapie 163 // 7.4.3 Efektivita gestalt terapie 171 // 7.5 Kognitivně-behaviorální terapie 172 // 7.5.1 Klasický KBT model 172 // 7.5.2 Terapeutický vztah v KBT 174 //
7.5.3 Terapie 181 // 7.5.4 Efektivita kognitivně-behaviorální terapie 195 // 7.6 Dialektická behaviorální terapie (DBT) 197 // 7.6.1 DBT pohled na HPO 197 // 7.6.2 Terapie 199 // 7.6.3 Efektivita DBT 203 // 7.7 Terapie zaměřená na schémata 204 // 7.7.1 Východiska 205 // 7.7.2 Léčebný proces 224 // 7.7.3 Efektivita schématerapie 230 // 7 // Obsah // Závěr // 231 // Literatura 232 // Rejstřík 275
cnb002866458

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC