Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.1) Půjčeno:98x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2017
280 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0096-5 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9616-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9617-3 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 245-268, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001458446
1. Společnost, výchova a možnosti školy ...7 // 1.1 Proměny společenských požadavků na výchovu ...7 // 1.2 Zvláštnosti dospívání a výchovné práce s dospívajícími ...21 // 2. Rané dětství: psychický vývoj a socializační poruchy ...37 // 2.1 Kvalita vztahového prostředí v rodině a její vliv na dítě ...37 // 2.2 Základní bezpečí, naděje a emoční připoutání ...56 // 2.3 Počátky separace od matky a úzkost z osamění ...62 // 2.4 Vztah k vlastnímu tělu - pocit studu, nebo hrdosti? ...68 // 2.5 Vývoj dorozumívání se s okolím a poruchy komunikace ...76 // 2.6 Soupeření, spolupráce, žárlivost a sounáležitost ...84 // 2.7 Sebedůvěra a sebeprosazení, nebo pocit viny? ...90 // 2.8 Magické věci a příběhy propojující vnitřní svět dítěte s vnější realitou ...93 // 2.9 Vliv zážitků z raného dětství na rozvoj osobnosti ...104 // 3. Střední dětství: psychický vývoj a socializační poruchy ...113 // 3.1 Školní výchova a dítě v nových sociálních rolích ...113 // 3.2 Význam přenosu a protipřenosu v pedagogickém procesu ...117 // 3.3 Schopnost žáka vyhovět nárokům školy a potřeba podpory ... 128 // 3.4 Dětská přátelství a psychosociální zrání ... 150 // 3.5 Poruchy v sebepojetí a problémy v sociálním začleňování ... 155 // 4. Dospívání: psychický vývoj a socializační poruchy ...169 // 4.1 Provázanost tělesných a duševních proměn se změnami rolí ...169 // 4.2 Adolescentní krize a ohrožení sociálně patologickými jevy ...185 // 4.3 Citová blízkost, přátelství a láska versus osamělost ...195 // 4.4 Pokusy dospívajících o emancipaci a vymezení vlastní identity ...200 // 4.5 Přijímání dospělých rolí a důležitost adolescentního experimentování ...208 // Doslov ...211 // Vývojová psychologie jako cesta k pramenům a zdrojům růstu dítěte a dospívajícího (Jaroslav Koťa) ...211
(OCoLC)982100460
cnb002866108

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC