Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
2., doplněné a přepracované vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
135 stran, xxiv stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5424-6 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9600-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9601-2 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001458584
Obsah // Autorský kolektiv ... 9 // Předmluva ... 13 // 1 Úvod ... 15 // 1.1 Názvosloví ... 15 // 1.2 Historický pohled ... 16 // 1.2.1 Historie kontraktury před Dupuytrenem ...16 // 1.2.2 Guillaume Dupuytren a jeho žáci ...16 // 1.2.3 Dupuytrenova nemoc v dalším období ...19 // 1.2.4 Současný přístup v léčbě Dupuytrenovy nemoci ...20 (Miroslav Krejča, Alena Schmoranzová) // 1.2.5 Budoucnost Dupuytrenovy nemoci ...21 // 2 Dupuytrenova nemoc z pohledu preklinických oborů ...23 // 2.1 Histopatologie ... 23 // 2.2 Biochemie a patofyziologie ... 24 // 2.3 Genetické aspekty ... 25 // 2.4 Epidemiologie a další možné vlivy ... 26 // 2.4.1 Rozšíření ve světě ...26 // 2.4.2 Rodinná anamnéza ...27 // 2.4.3 Vliv pohlaví ...27 // 2.4.4 Věk ...27 // 2.4.5 Vztah traumatu k rozvoji Dupuytrenovy nemoci ...28 // 2.4.6 Přidružená onemocnění ...28 // 3 Anatomie palmodigitální aponeurózy ...31 // 3.1 Anatomie aponeurózy dlaně ... 31 // 3.2 Anatomie digitální fascie ... 34 // 3.3 Angiozomy ruky ... 37 (Radek Kebrle) // 4 Definice a formy Dupuytrenovy nemoci ...40 // 4.1 Palmární léze ... 40 // 4.2 Digitální léze ... 41 // 4.3 Topografická distribuce postižení ... 42 // 4.4 Ektopické léze ... 43 // 4.4.1 Fibrózní kloubní uzly ...43 // 4.4.2 Léze plosky nohy ...44 // 4.4.3 Induratio penis plastica ...45 // 5 // Dupuytrenova nemoc // 5 Diferenciální diagnóza ...47 // 6 Klinické vyšetření ruky a klasifikace lezi ...48 (Martin Molitor, Aleš Fibír, Miroslav Krejča) // 6.1 Vyšetření ruky a klasifikace dle Tubiany ... 49 // 6.2 Pohybový test prstů ruky ... 53 // 7 Indikace k chirurgickému a nechirurgickému řešení ...55 (Aleš Fibír) // 7.1 Indikační vymezení k chirurgickému řešení ... 56 // 7.2 Indikační vymezení u miniinvazivních postupů ... 57 // 7.2.1 Indikace k aplikaci kolagenázy ...57 //
7.3 Srovnání operačních a miniinvazivních technik v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu ... 58 // 7.4 Diskuse spoluautorů ke kapitole 7 // Indikace k chirurgickému versus miniinvazivnímu postupu ... 60 // 8 Možnosti léčby ...64 // 8.1 Nechirurgická - konzervativní léčba ... 64 (Alena Schmoranzová, Miroslav Krejča) // 8.2 Miniinvazivní postupy ... 65 // 8.2.1 Perkutánní fasciotomie ...65 // 8.2.2 Léčba kolagenázou ...67 // Alena Schmoranzová // 8.2.3 Extenzivní perkutánní aponeurotomie s lipograftingem ...71 (Ondřej Měšták) // 8.3 Standardní chirurgická léčba ... 73 // 8.3.1 Limitovaná fasciektomie ... 74 // 8.3.2 Rozšířená aponeurektomie ...74 // 8.3.3 Extenzivní (subtotální) aponeurektomie ...74 // 8.3.4 Dermofasciektomie ...74 // 8.4 Chirurgické řešení dalších situací ... 75 // 8.4.1 Kožní incize a řešení nedostatku kožního krytu ...75 // 8.4.2 Postižení palce k I. meziprstí ...85 // 8.4.3 Postižení malíku a hypothenaru ...86 // 8.4.4 Flekční kontraktura PIP kloubu ...87 // 8.4.5 Další méně časté výkony ...92 // 8.4.6 Řešení ektopických lezi ...95 // 8.5 Operační technika z pohledu praxe ... 98 // 8.5.1 Anesteziologické metody ...98 // 8.5.2 Chirurgická technika ...101 // 8.5.3 Pooperační péče ...108 // 8.6 Diskuse spoluautorů ke kapitole 8 // (Miniinvazivnípostupy versus standardní chirurgická léčba) ... 109 // 9 Komplikace a jejich řešení ... 111 // 9.1 Časné a pozdní komplikace miniinvazivních řešení ... 111 (Aleš Fibír) // 9.1.1 Komplikace jehlové aponeurotomie ...111 // 9.1.2 Komplikace klostridiové kolagenázy ...111 // 9.2 Časné a pozdní komplikace po chirurgickém zákroku ... 112 // 9.2.1 Peroperační komplikace ...112 // 9.2.2 Pooperační komplikace ...113 // 10 Progrese a recidiva Dupuytrenovy nemoci ...117 // 10.1 Prognostické faktory progrese a recidivy ... 118 //
10.2 Léčba recidivy ... 118 // 11 Rehabilitace ...120 // Alena Schmoranzová // 12 Závěr ...125 // Seznam zkratek ...128 // Rejstřík ...129 // Souhrn ...134 // Summary
cnb002878355

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC