Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
EB
Vydání první
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016
376 stran : ilustrace ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-210-8441-4 (brožováno)
ISBN 978-80-210-8726-2 (e-kniha)
Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 454
200 výtisků
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Kolektivní odborná monografie obsahuje příspěvky jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost – příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska literární teorie a historie, divadelní a kognitivní vědy, filozofie a komparatistiky. Široké pojetí fantastična uplatněné v knize umožnilo zaměřit se na žánrové i nežánrové podoby fantastiky, a přispět tak k překlenutí do značné míry umělé hranice mezi nimi..
Částečně slovenský text, anglické resumé
001458649
Úvaha úvodem aneb jak (ne)definovat fantastiku (Tereza Dědinová) ...9 // Jak číst tuto knihu (kolektiv autorů) ...25 // 1. O UTOPIČNOSTI V LITERATUŘE // Prolog (Jakub Jarina) ...35 // Fantastická literatura jako model společnosti (Helena Ulbrechtová) ...39 // Převychovat člověka: Role lidské přirozenosti v negativních utopiích (Jakub Jarina) ...61 // More, Abbott a kouzlo analogie (Ondřej Pomahač) ...75 // 2. SDÍLENÍ PŘÍBĚHU, SVĚTA A JAZYKA // Prolog (Tereza Dědinová) ...95 // Jáství jako narativní konfabulace naší představivosti (Antonín Dolák) ...97 // Sdílené světy ve středověku a dnes (Hana Málková) ...107 // Jsou scifistky feministky? (Joanna Czapliňska) ...121 // Fiktivní jazyky ve fantastice (Jiří Jelínek) ...133 // 3. KE KOŘENŮM NEJEN ČESKÉ FANTASTIKY // Prolog (Tereza Dědinová) ...149 //K iracionalitě v tvorbe Edgara Allana Poea (Jakub Souček) ...151 // Fantaskní motivy v české próze druhé poloviny 19. století (Michal Fránek) .165 // Fantastický svět divadelních her Karla Čapka (Jana Cindlerová) ...181 // Z historie české scifi: „Otec“ zakladatel Jan Weiss (Daniel Jakubíček) ...195 // 4. KREATIVITA A FANTASTIČNOST - PŘÍBĚHY NEJEN PRO DĚTI // Prolog (Luisa Nováková) ...217 // Kreativní fantazie Gianni Rodariho (Lenka Naldoniová) ...221 // Spletité výpravy za úsměvem (K poetice humorných fantasy Johna Morressyho) (Luisa Nováková) ...233 // Obraz města v pohádkové trilogii Pavla Sruta ve srovnání s dalšími autorskými pohádkami (Martina Salhiová) ...239 // Poetický příběh o samotě: Ke knize Tomáše Pěkného Havrane z kamene (Ester Nováková) ...257 // 5. STŘEDOEVROPSKÁ POSTMODERNA // Prolog (Zbyněk Fišer) ...265 // Role fantastična v díle Jiřího Kratochvíla (Zbyněk Fišer) ...269 // Aspekty fantastična v příbězích Michala Ajvaze (Zdeněk Ježek) ...275 //
Pronásledování, paranoia a nadpřirozeno jako významné rysy prozaické tvorby Miloše Urbana (Matěj Antoš) ...287 // Fantastické momenty v české metafyzické detektivce (Michaela Wronová) ...301 // Postmoderní smrt bohyně: Anna In v hrobech světa Olgy Tokarczukové (Anna Gnot) ...313 // Úvaha na závěr: proč fantastika? (Tereza Dědinová) ...323 // Prameny ...331 // Literatura ...339 // Autorský kolektiv ...365 // Summary ...371 // Výběrový rejstřík ...373
cnb002864060

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC