Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Poznań : Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ; Prochowice : Wydawnictwo PRO, PRO 2016
481 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-83-63090-72-2 (brožováno)
Bohemica Posnaniensia ; fasc. 14
Nad názvem: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Převážně český, částečně polský text, anglická resumé
001458707
Spis tresci // WPROWADZENIE // Viktor Viktora // Chaos a řád . . . ... 11 // Rudolf ŠRÁMEK // Soulad a chaos v jazyce, kultuře a identitě na Hlucínsku a jižním Ratibořsku v Horním Slezsku... 21 // 1. CHAOS I LAD JAKO ELEMENT DZIELA LITERACKIEGO // Bohuslav Hoffmann // Chaos a řád v žurnalistické tvorbě Ludvíka Vaculíka... 35 // Soňa Schneiderová // Soulad v chaosu v prózách J. Topola a P. Hůlové... 41 // Terezie FOLDYNOVÁ // Demiurgický svět schizoidního adepta Jateka (Hledání vnitřního // řádu v Andělu Jáchyma Topola)... 51 // Anna SKIBSKA // Kilka uvvag na témat „dialektyki” ladu i chaosu w twórczošci // Milana Kundery... 61 // Justýna PlETRZYKOWSKA // Motyw historii w wybranych utworach Milana Kundery ... 85 // Vladimíra BRČÁKOVÁ // Uspořádaný chaos v prózách Zuzany Brabcové ... 99 // Markéta KROČTLOVÁ // Nové čtení Viléma Závady na počátku 21. století ...117 // Karel STŘELEC // „Společnost rizika” v tvorbě Jana Balabána...127 // Denisa TKAČÍKOVÁ // Žena a historie v prózách současných českých autorek...135 // Dorota BlELEC // Poszukiwanie praladu jako odpowiedž na chaos wspólczesnošci w powiešci Kateřiny Tučkovej Žitkovské bohyně...143 // 6 // Spis tresci // 2. CHAOS I LAD W LITERATURZE CZESKIEJ - SPOJRZENIE Z ZEWN4TRZ // Marek LOLLOK // Hledání hodnot a měřítek: chaos či soulad v české polistopadové literární kritice? ? diskuzím o reflexi české literatury na počátku
// 90. let 20. století...157 // Hana SODEYFI, Marie GRUSCHER // Soulad s diktaturou nebo chaos disentu...179 // 3. CHAOS I LAD W RÔZNYCH TYPACH TEKSTÓW // Mieczyslaw BALOWSKI // Chaos i lad jako porzqdek organizuj cy tekst... 187 // Richard ZMĚLÍK // Mezi formalismem a strukturalismem: ? pojetí tematicko-motivických komponentů literárního díla // u Viktora Šklovského a Jana Mukařovského...199 // Marie KRČMOVÁ // Proměny populárně naučného textu...213 // Marie ČECHOVÁ // Řád a chaos v myslích uživatelů češtiny ...225 // Jindřiška SVOBODOVÁ // Argumentační a manipulační strategie v diskurzu soudního // procesu se spikleneckým centrem Rudolfa Slánského...233 // Anna ZlJRA // Chaos - nieporozumienie - konflikt j zykowy w dialogu // mediálnym wybranych czeskich programów publicystycznych . . 259 // Aleksandra PAWLIK. // Gatunki infonnacyjne w czeskim i polskim Intemecie // - chaos czy lad?...271 // Dmitrij TlMOFEJEV // Užívání majuskulí v českých rukopisech z konce 18. a počátku // 19. století: systém, nebo chaos?...289 // Lubomír Hampl // Převzaté kladné a záporné národnostní stereotypy // Čechů a Poláků ve verbální komunikaci...305 // Spis tresci // 7 // 4. CHAOS I LAD W CZESKIEJ GRAMATYCE // Jana HOFFMANNOVÁ // Výzkum syntaxe mluvené češtiny: hledání pravidelností a struktur ve (zdánlivém?) chaosu...319 // Jiří Zeman // Syntax mluvené češtiny = chaos? ...327 // Jitka HOLASOVÁ // Český národní
korpus jako zdroj slovotvorných hnízd...337 // Patrik Mitier // Komponenty cizího původu a jejich statua ve slovotvomém // systému současné češtiny ...343 // Josef ŠlMANDL // Přejatá substantiva na -er/-ér. tvary, výslovnost, gramatická informace pro slovník...351 // Ivana KOLÁŘOVÁ // Zdánlivý soulad a odlišná slovotvorná motivace málo frekventovaných sloves ve srovnání s běžnými slovotvornými typy 361 // Petr Nejedlý // Raněnovověká čeština (i její zkoumání) - chaos (nebo soulad?) // světa i jazyka?...375 // 5. CHAOS l LAD W CZESKIEJ LEKSYCE // Alena M. ČERNÁ // Lexikografický chaos: slovník versus rejstřík...385 // Katarzyna DEMBSKA // (Nie)zmacona harmonia rodzaju. Nazwy zawodowe kobiet w jazyku czeskim...401 // Jana Nová // Rostliny a živočichové ve slovníku - (ne)soulad mezi pohledem mluvčího češtiny a biologa...415 // Magdalena Kroupová // Lexikální zásoba oblasti počítačů a počítačových sítí...425 // Diana Svobodová // Anglicismy v češtině: analýza adaptačních vzorců ...439 // 8 // Spis tresci // Ewa MICHALSKÁ // Jazyk českých turistických nabídek 25 let po sametové revoluci -novodobý „soulad” nebo „chaos” v jazyce způsobený vlivem // angličtiny?...449 // Indeks nazwisk...469 // Notki o Autorach...479
(OCoLC)971410349

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC