Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Wydanie I.
Opole : Uniwersytet Opolski, 2016
183 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-83-7395-715-2 (brožováno)
200 výtisků
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglická resumé
001458719
Spis tresci // Slowo wst pne (Zenon Jasiňski) ... 7 // Wprowadzenie (Beata Górnicka) ... 9 // Cz šč I. Zaniedbanie dziecka w perspektywie teoretycznej // Rozdzial 1. Zaniedbanie jako kategória przemocy — przejawy // i konsekwencje doswiadczane przez dziecko (Jozefa Brqgiel) ... 17 // Rozdzial 2. Zaburzona komunikacja w rodzinie jako czynnik // wplywaj cy na zaniedbywanie dzieci (Wieslaw Sikorski) ... 37 // Rozdzial 3. Zaniedbanie dziecka z niepelnosprawnošci _ — wybrane // aspekty zjawiska (Beata Górnicka) ... 49 // CzLsč II. Przeciwdzialanie zaniedbaniu dziecka // Rozdzial 4. Profilaktyka zaniedbywania i krzywdzenia dzieci // w šrodowisku placówek opieki žlobkowej (Alicja Kurcz) ... 71 // Rozdzial 5. Možliwošci przeciwdzialania zaniedbaniu dziecka w placówce opiekuňczo-wychowawczej na przykladzie internatu (Agnieszka Rak)... g7 // Rozdzial 6. Wolontariat form pomocy i wsparcia zaniedbywanego // dziecka (Weronika Paňków)... 97 // Rozdzial 7. Lokálně inicjatywy przeciwdzialania zaniedbaniu dziecka na przykladzie Opolszczyzny (Patrycja Kaszubska)...109 // Cz šč III. Zaniedbanie dziecka w przestrzeni mi dzykulturowej // Rozdzial 8. Czy namibijskie dzieci zaniedbywane przez ojców? // Czynniki spoleczno-demograficzne a wizerunek ojca w percepcji dzieci w wieku szkolnym w Republice Namibii // (Przemyslaw Eugeniusz Kaniok) ...127 // Rozdzial 9. Zaniedbanie dziecka — jego konsekwencje i próby // przezwyci žania w došwiadczeniach ukraiňskich (Olga Chyžná)
. . 139 // Rozdzial 10. Zaniedbanie dziecka jako wspólczesny problem spoleczny w Republice Slowackiej (Jana Levická, // Katarina Levická)... 2 // Rozdzial 11. Zaniedbywanie dzieci w rodzinie jako wspólczesny problem spoleczny w Republice Czeskiej — w kontekšcie prawa karnego (Zuzana Truhlářová, Miroslav Mitlöhner)...i // Zestawienie bibliograficzne literatury dotycz cej problematyki zaniedbania dziecka i przeciwdzialania zjawisku (wybrane pozycje)... 2 // Wažniejsze ogólnopolskie instytucje paňstwowe i organizacje pozarz dowe dzialaj ce na rzecz pomocy dziecku // zaniedbywanemu ... 2 // Streszczenia. Summaries... 2 // Informacje o autorach... 2

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC