Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Praha : KSLP - Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci, z.s., 2016
199 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-270-0805-6 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách185-193, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001458883
OBSAH // Abstrakt ... 10 // The Summary ... 11 // Několik slov vydavatele ... 12 // Úvod ... 13 // 1. kapitola // O demokracii // 1. Úvod ... 17 // 2. Politická demokracie ... 17 // 3 . Demokracie a ekonomika ... 20 // 3.1. Realita v USA ... 21 // 4. Obecné problémy s demokracií a ekonomikou ... 24 // 5. Ekonomická demokracie ... 26 // 5.1. Občanská společnost ... 27 // 5.2. Formy a nástroje ekonomické demokracie a doprovodné jevy ... 31 // 5.2.1. Družstva ... 31 // 5.2.2. Podniky s participací zaměstnanců ... 32 // 5.2.3. Občiny ... 32 // 5.2.4. Rozměr veřejného sektoru ... 33 // 5.2.4.1. Společnosti pro komunitní rozvoj ... 33 // 5.2.4.2. Komunitní finanční instituce ... 34 // 5.2.4.3. Komunitní pozemkové trusty ... 34 // 6. Demokratické principy a formy kooperace ve světových náboženstvích .. 35 // 6.1. Křesťanství ... 35 // 6.2. Judaismus ... 38 // 6.3. Islám ... 38 // 6.4. Hinduismus ... 39 // 6.5. Buddhismus ... 39 // 6.6. Závěry ... 40 // 7. // Globalizace // 41 // 2. kapitola // Alternativní filosofie vývoje demokratické společnosti // 2.1. Úvod ... 43 // 2.2. Představitelé alternativních směrů ... 44 // 2.2.1. Abell, Hilary ... 46 // 2.2.2. Albert, Michael ... 47 // 2.2.3. Alperovitz, Gar ... 48 // 2.2.4. Bělohradský, Václav ... 50 // 2.2.5. Boik, John C... 51 // 2.2.6. Budd, Christopher Houghton - výklad díla Rudolfa Steinera ... 53 // 2.2.6.1. Obecná východiska Steinerovy filosofie ... 53 // 2.2.6.2. Principy fungování ekonomiky ... 54 // 2.2.6.3. Základní pojmy podle Steinera ... 55 // 2.2.7. Corbin, Jeremy ... 57 // 2.2.8. Fortuner, Renaud ... 60 // 2.2.9. Hirst, Paul Quentin ... 63 // 2.2.10. Johanisová, Naďa ... 64 // 2.2.11. Kelly, Marjorie ... 66 // 2.2.12. Korten, David C... 67 // 2.2.13. Krtashivananda, Acharya a Maheshvarananda, Dada ... 69 // 2.2.13.1. Základní pojmy ... 70 // 2.2.13.2. Navrhovaná východiska změn ... 70 //
2.2.13.3. Podstata ekonomické teorie PROUT ... 73 // 2.2.14. Malleson, Tom ... 77 // 2.2.15. Raskiewicz, Scott J... 80 // 2.2.16. Rosen, R. A. a Schweickart, David ... 82 // 2.2.17. Schweickart, David ... 86 // 2.2.18. Srnicek, Nick a Williams, Alex ... 87 // 2.2.19. Švihlíková, Ilona ... 94 // 2.2.20. Vaněk, Jaroslav ... 97 // 2.2.21. Van Parijs, Philippe ... 101 // 2.2.22. Wolff, Richard D... 103 // 2.2.23. Zelený, Milan ... 106 // 3. kapitola // Ekonomická demokracie dnes ve světě // Družstevní soustavy ... ?9 // Jak v Mondragonu dnes ... -109 // Farmářská družstva v Dánsku a v Itálii ... 110 // Dánské zemědělské družstevnictví a jeho právní rámec ... 110 // Farmářská družstva v Itálii (na příkladu autonomní oblasti Trentino) ...111 // Peněžní družstva // Družstevní svaz Raiffeisen v Rakousku ... 112 // Svépomocné pokladny v Polsku ... 113 // Výdělková (výrobní, zaměstnanecká) družstva (workers cooperative) na příkladu Švédska // Družstva se sociálním zaměřením // Družstva specificky zaměřená ekologicky ... 116 // Družstvo Verbrauchergemeinschaft v Drážďanech ... 116 // Zemědělská družstva v Jižní Africe ... 117 // Jiné aktuální formy ekonomické demokracie na úrovni podniků ... 118 // Akciové spoluvlastnictví // USA ... 118 // Poslední vývoj v Evropě // Podpora zaměstnanecké participace v Německu ... 122 // Komunitní formy ekonomické demokracie ... 124 // Izraelské kibucy ... 124 // Komunitní formy ekonomické demokracie v USA ... 125 // Příklady státních pokusů o ekonomickou demokracii ... 126 // Jižní Amerika ... 126 // Úvod ... 126 // Sociální ekonomika ve Venezuele — mezi snahou a možnostmi ... 126 // Ekvádor a Bolívie ... 129 // Argentina ... 130 // Kuba ... 131 // Ostatní svět ... 132 // Jugoslávie po roce 1989 ... 132 // Vietnam ... 132 // Řecko - zoufalý pokus ... 133 //
Jiné významné atributy ekonomické demokracie v současnosti ... 135 // Ekonomie všeobecného blaha za pomoci sociální (lokální) měny ... 135 // Participativní plánování ... I37 // Demokratické plánování obecně ... 137 // Fenomén participativního plánování ... 139 // Univerzální základní příjem ... 140 // 4. kapitolo // Aplikace některých prvků ekonomické demokracie v ČR // 4.1. Družstevní hnutí na území ČR ... 144 // 4.1.1. Historický přehled ... 144 // 4.1.1.1. Specifický případ: JZD-Agrokombinat Slušovice ... 147 // 4.1.2. Současná družstva mezi trhem a státem ... 149 // 4.1.2.1. Příklady funkčních družstev dnes ... 150 // 4.2. Sociální podnik a ekonomická demokracie ... 155 // 4.3. Demokratické vzájemně podpůrné fondy a spolky ... 158 // 4.4. Stav zaměstnanecké participace v ČR ... 160 // 4.5. KSLP - Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci, z. s.: 25 let činnosti zaměřené na prosazení ekonomické demokracie v ČR . 161 // 4.5.1. Celostátní úroveň ... 161 // 4.5.1.1. Alternativní návrh řešení problému odstátnění a privatizace v ČSFR (1991) 161 // 4.5.1.2. Klíč k řešení nezaměstnanosti ... 162 // 4.5.2. Regionální úroveň ... 163 // 4.5.2.1. Projekt Šluknovsko ... 163 // 4.5.3. Podniková úroveň ... 164 // 4.5.3.1. Praktické zkušenosti z počátků kupónové privatizace - čtyři roky samosprávného podnikání ... 164 // 4.5.3.2. Některé prvky ekonomické demokracie využitelné při krizovém řízení podniku ... 165 // 4.5.4. Pokusy o tvorbu samosprávného podniku z iniciativy investičního (privatizačního) fondu ... 168 // 4.5.4.1. Stavební podnik ... 168 // 4.5.4.2. Podnik služeb ... 171 // 4.6. Participativní plánování ... 172 // 5. kapitola // Sociologické limity ekonomické demokracie // 5.1. Úvod ... 175 // 5.2. Demokracie v praxi ... 175 //
5.2.1. Demokratické rozhodování na příkladu spotřebního družstva ... 177 // 5.2.2. Obecné zdroje problémů ... 178 // 5.2.3. Demokratické instituce jako právnické osoby ... 178 // 5.2.4. Kombinovaný model ... 179 // 5.2.5. Sociální odpovědnost firem (CSR) ... 179 // 5.3. Biologická podstata - člověk jako biologický druh a jeho chování .. 180 // 5.3.1. Úvod ... 180 // 5.3.2. Paretovo pravidlo ... 180 // 5.3.3. Chování ve skupině ... 181 // Závěr ... 183 // Použitá literatura ... 185 // A. Monografie ... 185 // B. Internetové zdroje ... 189 // Jmenný rejstřík ... 194 // Slovníček zkratek ... 198
cnb002855378

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC