Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Olomouc : Prodos, 2008
143 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-7230-233-8 (učebnice ; brožováno)
Člověk a společnost
Na obálce pod názvem: Člověk a společnost
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie
001458966
I. První světová válka -- 1. První světová válka, její cíle a průběh -- 2. Vývoj v Rusku na začátku 20. století -- 3. České země za 1. světové války, rozpad Rakousko-Uherska a vznik československého státu -- II. Svět a Československo v letech 1918-1938 -- 1. Situace ve světě po první světové válce -- 2. Hlavní rysy světových dějin v prvním poválečném desetiletí -- 3. Život v Sovětském svazu mezi 1. a 2. světovou válkou -- 4. Československo ve 20. letech 20. století -- 5. Světová hospodářská krize (1929-1933) -- 6. Hlavní události ve světě ve 30. letech 20. století -- 7. Třicátá léta 20. století v Československu -- 8. Ohrožení Československa nacismem -- 9. Kultura, školství a věda -- III. Druhá světová válka -- 1. Okolnosti vzniku a začátek druhé světové války -- 2. Ovládnutí Československa Německem -- 3. Průběh druhé světové války -- 4. Situace v českých zemích za 2. světové války; holocaust -- 5. Boj Čechů proti německé okupaci; osvobození Československa -- 6. Jednání o uspořádání světa po skončení druhé světové války -- IV. Svět a Československo v 2. polovině 20. století -- 1. Mezinárodněpolitické změny ve světě po druhé světové válce -- 2. Poválečné uspořádání Československa -- 3. Hlavní mezinárodněpolitické události v kontextu studené války -- 4. Hlavní rysy vývoje západních států -- 5. Vývoj Sovětského svazu a zemí v jeho
sféře vlivu -- 6. Proces dekolonizace ve světě a postavení nově vzniklých států -- 7. Nastolení komunismu v Československu -- 8. Padesátá léta v Československu doba nejtvrdší komunistické vlády -- 9. Uvolňování komunistického režimu v Československu v 60. letech -- 10. Komunistická „normalizace" v Československu (70. a 80. léta) -- 11. Kultura, umění, věda a zábava -- V. Pohledy na svět na konci 20. století -- 1. Výrazné politické změny ve světě a v Československu od poloviny 80. let -- do poloviny 90. let 20. století -- 2. Úspěchy a objevy dosažené lidstvem -- 3. Závažné problémy ohrožující lidstvo -- 4. Pohled na Evropu a proces jejího sjednocování -- 5. Nejnovější vývoj ve světě, Evropě a v České republice -- Přílohy -- Přehled významných osobností -- Slovníček pojmů -- Seznam map

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC