Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.6) Půjčeno:60x 
BK
EB
Příručka
Vydání 1.
Praha : Grada, 2017
134 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0079-8 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9684-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9685-2 (online ; epub)
Dotisk 2018
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001459043
Obsah // Slovo úvodem 9 // Použité grafické symboly 12 // 1. Vysokoškolská kvalifikační práce 15 // 1.1 Struktura VŠKP 16 // 1.1.1 Zadání práce 16 // 1.1.2 Jaká je struktura vytištěné práce? 17 // 1.2 Kapitoly VŠKP 20 // 1.2.1 Úvod a závěr jsou nej důležitější 20 // 1.2.2 Kapitoly mezi úvodem a závěrem 23 // 1.2.3 Praktické připomínky 28 // 1.3 Kritéria hodnocení VŠKP 30 // 1.4 Vědecký folklór 30 // 2. Informační zdroje 34 // 2.1 Informační proces 35 // 2.2 Knihovny 40 // 2.2.1 Typy a služby knihoven 41 // 2.2.2 Folksonomie 44 // 2.3 Informace na internetu 46 // 2.4 Informační zdroje podle původnosti 49 // 2.4.1 Primární informační zdroje a dokumenty 50 // 2.4.2 Sekundární informační zdroje a dokumenty 51 // 2.4.3 Terciární informační zdroje a dokumenty 51 // 2.4.4 Vědecká a odborná setkání 52 // 5 // Obsah // 3. Bibliografické citace 56 // 3.1 Citační etika 57 // 3.2 Citát, citace, bibliografická citace 59 // 3.3 Prvky bibliografické citace 60 // 3.3.1 Povinné údaje 61 // 3.3.2 Další údaje pro elektronické zdroje 62 // 3.4 Příklady bibliografických citací 64 // 3.4.1 Tištěné dokumenty 64 // 3.4.2 Elektronické dokumenty 67 // 3.5 Metody zápisu odkazu v textu 69 // 3.5.1 Forma jméno, datum - harvardský systém 69 // 3.5.2 Forma číselného odkazu - vancouverský systém 70 // 3.5.3 Forma průběžných poznámek - poznámky // pod čarou 71 // 3.6 Nástroje pro generování citací 72 // 3.6.1 Generátor citací 73 // 4. Sazba textu 77 // 4.1 Rozvržení stránek a typ písma 78 // 4.1.1 Rozvržení stránek 78 // 4.1.2 Typ a řez písma 80 // 4.2 Formátování textu 81 // 4.2.1 Odstavec 81 // 4.2.2 Styly 83 // 4.3 Co byste měli vědět při editování textu 86 // 4.3.1 Mezery 86 // 4.3.2 Interpunkční znaménka 87 // 4.3.3 Zkratky 88 // 4.3.4 Kontrola a oprava textu 88 // 4.3.5 Čísla 90 //
4.3.6 Automatické úpravy při psaní 91 // 4.3.7 Příklady pravidel sazby 91 // 4.4 Vkládání objektů 93 // 4.4.1 Obrázky, tabulky a grafy 93 // 4.4.2 Matematické vzorce 95 // 4.4.3 Tabulky 95 // 4.5 Typy grafů 98 // 4.6 Korektury a korekturní znaménka 107 // 5. Prezentační dovednosti 113 // 5.1 Prezentace - vystoupení před publikem 114 // 5.2 Počítačová prezentace 114 // 5.2.1 Struktura prezentace 117 // 5.2.2 Připomínky v oponentních posudcích 117 // 5.3 Vystoupení při obhajobě 117 // 5.3.1 Pár poznámek ? přípravě na veřejný projev 119 // Závěr 121 // Seznam zkratek 122 // Literatura 123 // Použitá literatura 123 // Další doporučená literatura 126 // Rejstřík 129 // Obsah
cnb002883705

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC