Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Banská Bystrica : Belianum, 2016
457 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-557-1159-1 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Terminologický slovník
110 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 451-453 a bibliografické odkazy
Anglické a rumunské resumé
001459099
OBSAH // Predslov... // Edičné poznámky... // 1. Život Slovákov v Nadlaku... // 1.1. Príchod a prostredie, bytová výstavba a udomácnenie... // 1.2. Domy, byty, ich účelová výstavba, využitie, zariadenie a údržba... // 1.3. Použiteľnosť jednotlivých miestností a priestorov domu... // 1.4. Odev, oblečenie, vývoj odievania... // 1.5. Zamestnanie Slovákov v Nadlaku... // 1.6. Strava a suroviny... // 1.7. Rodinný život a udalosti v rodine... // 1.8. Výročné sviatky a súvisiace obyčaje... // 1.9. Trhy a jarmoky... // 1.10. Spoločenský život slovenskej komunity v mestečku...’.’1’..."... // 1.11. Rodné mená, priezviská a prezývky... // 1.12. Nárečový slovníček... // TERMINOLÓGIA REMESELNÍCKEJ VÝROBY A SLOVÁCI V NADLAKU IV. a V. časť // IV. časť // Remeslá zamerané na výrobu odevov a obuvi a remeslá zamerané na výrobu potravín // 2.1. Krajčírstvo... // 2.1.1. Z histórie remesla... // 2.1.2. Názvy osôb pracujúcich v krajčírskom remesle a názvy ich pracovného obleku... // 2.1.3. Výrobné - pracovné nástroje v krajčírstve... // 2.1.4. Surovina - materiál (krajčírstvo) ... // 2.1.5. Názvy krajčírskych výrobkov... // 2.1.6. Pracovný postup pri zhotovovaní jednotlivých krajčírskych výrobkov... // 2.1.7. Niektoré výrazy a slovné spojenia vyskytujúce sa v pracovnom procese... // 2.1.8. Terminologický slovník... // 2.1.9. Obrazová časť... ... // 2.2. Dámske krajčírstvo... // 2.2.1. Z histórie remesla...
// 2.2.2. Názvy osôb pracujúcich v dámskom krajčírstve... // 2.2.3. Pracovná miestnosť a pracovné nástroje v dámskom krajčírstve... // 2.2.4. Surovina, spracúvajúci materiál (dámske krajčírstvo)... // 2.2.5. Názvy výrobkov v dámskom krajčírstve... // 2.2.6. Pracovný postup pri zhotovovaní jednotlivých výrobkov...ľľ.’ľ.ľľ // 2.2.7. Niektoré slovné spojenia vyskytujúce sa v pracovnom procese... // 2.2.8. Terminologický slovník... // 2.2.9: Obrazová časť... // 2.3. Čižmárstvo a obuvníctvo... // 2.3.1. Z histórie čižmárskeho a obuvníckeho remesla... // 2.3.2. Pracovná miestnosť, personál a oblečenie...ľľZZ’Z’ľZľ’ // 2.3.3. Materiál - surovina (čižmárstvo, obuvníctvo)... // 2.3.4. Výrobné nástroje... // 2.3.5. Názvy jednotlivých výrobkov... // 2.3.6. Výrobný- pracovný postup pri zhotovovaní jednotlivých výrobkov..."ľ’.”...’... // 2.3.7. Niektoré výrazy a slovné spojenia vyskytujúce sa v pracovnom procese... // ...7 // .8 // .10 // .10 // ,16 // ,25 // 34 // 45 // 56 // 60 // 70 // 79 // 83 // 87 // 96 // ..106 // ..106 // ,.107 // .107 // .108 // .109 // .109 // .111 // .114 // .138 // .141 // .141 // .141 // .141 // 142 // 142 // 143 146 148 172 181 181 183 183 183 185 185 187 // 2.3.8. Personál, pracovná miestnosť a pracovné nástroje (obuv)...187 // 2.3.9. Surovina používaná v remesle - materiál (obuv)...188 // 2.3.10. Názvy jednotlivých výrobkov (obuv)...189 // 2.3.11. Pracovný postup
pri zhotovovaní jednotlivých výrobkov (obuv)...189 // 2.3.12. Niektoré výrazy vyskytujúce sa v remesle...189 // 2.3.13. Personál a pracovná miestnosť čižmára...189 // 2.3.14. Surovina - materiál (čižmy)...190 // 2.3.15. Výrobné - pracovné nástroje a názvy výrobkov...190 // 2.3.16. Výrobný postup pri zhotovovaní výrobkov...190 // 2.3.17. Výrazy vyskytujúce sa v pracovnom procese...191 // 2.3.18. Terminologický slovník...192 // 2.3.19. Obrazová časť...238 // 2.4. Papučiarstvo...247 // 2.4.1. Z histórie remesla...247 // 2.4.2. Názvy pracovníkov v remesle a ich oblečenie...248 // 2.4.3. Pracovná miestnosť a jej vybavenie...248 // 2.4.4. Pracovné - výrobné nástroje...248 // 2.4.5. Surovina - materiál (papučiarstvo)...248 // 2.4.6. Názvy papučiarskych výrobkov...249 // 2.4.7. Pracovný postup pri zhotovovaní jednotlivých papúč...249 // 2.4.8. Niektoré výrazy a slovné spojenia vyskytujúce sa v pracovnom procese...249 // 2.4.9. Terminologický slovník...251 // 2.5. Klobučníctvo...264 // 2.5.1. Z histórie remesla...264 // 2.5.2. Výrobný postup pri zhotovovaní klobúkov...265 // 2.5.3. Výrobné - pracovné nástroje...265 // 2.5.4. Niektoré výrazy a slovné spojenia vyskytujúce sa v pracovnom procese...265 // 2.5.5. Terminologický slovník...267 // 2.5.6. Obrazová časť...278 // 2.6. Kožušníctvo...280 // 2.6.1. Z histórie remesla...280 // 2.6.2. Názvy ľudí v remesle, ich oblečenie a pracovné miesta - časti...280
// 2.6.3. Surovina - materiál (kožušníctvo)...281 // 2.6.4. Spôsob výroby koží a výrobky...281 // 2.6.5. Výrobný - pracovný postup jednotlivých výrobkov...282 // 2.6.6. Niektoré viacslovné spojenia vyskytujúce sa v kožušníckom remesle...283 // 2.6.7. Terminologický slovník...284 // 2.6.8. Obrazová časť...306 // 2.7. Garbiarstvo...308 // 2.7.1. Z histórie remesla...308 // 2.7.2. Niektoré viacslovné spojenia vyskytujúce sa v garbiarskom remesle...311 // 2.7.3. Terminologický slovník...313 // 2.7.4. Obrazová časť...336 // 2.8. Farbiarstvo...343 // 2.8.1. Z histórie remesla...343 // 2.8.2. Niektoré slovné spojenia vyskytujúce sa vo farbiarskom remesle...345 // 2.8.3. Terminologický slovník...346 // 2.8.4. Obrazová časť...359 // 2.9. Holičstvo...363 // 2.9.1. Z histórie remesla...363 // 2.9.2. Niektoré slovné spojenia vyskytujúce sa v holičskom remesle...364 // 2.9.3. Terminologický slovník...365 // 2.9.4. Obrazová časť...373 // V.časť // Remeslá zamerané na výrobu potravín // 3.1. Mäsiarstvo...376 // 3.1.1. Z histórie remesla...376 // 3.1.2. Niektoré slovné spojenia vyskytujúce sa v mäsiarskom remesle...379 // 3.1.3. Terminologický slovník...380 // 3.1.4. Obrazová časť...402 // 3.2. Pekárstvo...414 // 3.2.1. Z histórie remesla...414 // 3.2.2. Niektoré viacslovné spojenia vyskytujúce sa v pekárenskom remesle...416 // 3.2.3. Terminologický slovník...418 // 3.2.4. Obrazová časť...432 // 3.3. Cukrárstvo...433
// 3.3.1. Z histórie remesla...433 // 3.3.2. Niektoré viacslovné spojenia vyskytujúce sa v cukrárskom remesle...435 // 3.3.3. Terminologický slovník...437 // 3.3.4. Obrazová časť...449 // Záver...450 // Literatúra a pramene...451 // Zoznam informátorov...454 // Zoznam použitých skratiek...455 // Summary...456 // incheierea...457

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC