Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.1) Půjčeno:50x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2017
223 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0051-4 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9715-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-9714-9 (online ; pdf)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na stranách 217-223
Popsáno podle tištěné verze
001459223
Obsah // Slovo úvodem 11 // 1. Didaktika dospělých 12 // 1.1 Pojem a předmět didaktiky 12 // 1.1.1 Historický vývoj didaktiky 13 // 1.1.2 Významné osoby současné české didaktiky 17 // 1.2 Obecná a speciální didaktika 18 // 1.2.1 Oborové a předmětové didaktiky v historickém vývoji 19 // 1.3 Andragogická didaktika 19 // 1.3.1 Troj dimenzionální model výuky dospělých 20 // 2. Vzdělávání dospělých v kontextu celoživotního učení 21 // 2.1 Celoživotní vzdělávání 21 // 2.2 Funkce vzdělávání dospělých 23 // 2.2.1 Historický vývoj vzdělávání dospělých 26 // 2.3 Vzdělávání dospělých v Evropě 27 // 2.3.1 Účast dospělých v celoživotním vzdělávání 27 // 2.3.2 Programy pro dosažení nižšího sekundárního vzdělání 28 // 2.3.3 Programy na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání 28 // 2.3.4 Alternativní formy studia na vysokých školách 29 // 2.4 Typy dalšího vzdělávání 30 // 2.5 Zájmové vzdělávání dospělých 31 // 2.5.1 Obsahové členění zájmového vzdělávání 31 // 2.5.2 Účastníci zájmového vzdělávání 32 // 2.5.3 Typy zájmového vzdělávání dospělých 32 // 2.5.4 Rozvoj zájmového vzdělávání v ČR z historického hlediska 33 // 2.6 Další profesní vzdělávání 35 // 2.6.1 Vzdělávání na terciární úrovni 36 // 2.6.2 Rekvalifikační kurzy 38 // 2.6.3 Podnikové vzdělávání 38 // 2.6.4 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v ČR z historického // hlediska 40 // 2.7 Občanské vzdělávání 40 // 2.8 Rodinné vzdělávání 41 // 2.9 Vzdělávání seniorů 41 // 2.9.1 Funkce vzdělávání seniorů 42 // 2.10 Sebevzdělávání 42 // 5 // Obsah // 3. Specifika vzdělávání dospělých 43 // 3.1 Specifické charakteristiky dospělých ve vzdělávacím procesu 44 // 3.2 Motivace ke vzdělávání 46 // 3.3 Bariéry ve vzdělávání 48 //
3.3.1 Motivace a bariéry ve vzdělávání dospělých dle průzkumných // šetření 48 // 3.4 Specifika vzdělávání určitých skupin dospělých 50 // 3.4.1 Zeny 50 // 3.4.2 Osoby se zdravotním postižením 56 // 3.4.3 Osoby se sociálním znevýhodněním 60 // 3.4.4 Senioři 62 // 3.4.5 Nezaměstnaní 73 // 4. Osobnost vzdělavatele dospělých 79 // 4.1 Kompetence vzdělavatele dospělých 79 // 4.2 Role učitele ve vzdělávání dospělých 81 // 4.3 Vyučovací styl učitele 81 // 4.3.1 Klasifikace vyučovacích stylů učitelů 82 // 4.3.2 Typologie osobnosti učitele 82 // 4.3.3 Typologie lektora působícího ve vzdělávání dospělých 83 // 5. Didaktický proces 84 // 5.1 Základní pojmy 84 // 5.2 Výuka z historického pohledu 85 // 5.2.1 Modely výuky 85 // 5.3 Typy výuky 88 // 5.3.1 Výuka informativní 88 // 5.3.2 Výuka heuristická 88 // 5.3.3 Výuka produkční 89 // 5.3.4 Výuka regulativní 89 // 5.4 Fáze výuky 89 // 5.4.1 Motivační fáze výuky 89 // 5.4.2 Expoziční fáze výuky 90 // 5.4.3 Fixační fáze výuky 90 // 5.4.4 Diagnostická fáze výuky 90 // 5.4.5 Aplikační fáze výuky 90 // 6. Kurikulum 91 // 6.1 Teorie kurikula 91 // 6.1.1 Teorie klíčových kvalifikací 92 // 6.1.2 Národní soustava kvalifikací 93 // 6 // 6.1.3 Národní soustava povolání 93 // 6.1.4 Obsah výuky ve vzdělávání dospělých 93 // Výukové cíle 106 // 7.1 Funkce výukových cílů 106 // 7.2 Dělení výukových cílů 107 // 7.2.1 Taxonomie výukových cílů 107 // 7.3 Požadavky na výukové cíle 111 // Didaktické zásady 112 // 8.1 Vznik a vývoj didaktických zásad z historického hlediska 112 // 8.2 Didaktické principy ve výuce dospělých 113 // Organizační formy výuky 117 // 9.1 Klasifikace organizačních forem výuky 117 // 9.2 Organizační formy výuky ve školním vzdělávání dospělých 119 // 9.2.1 Prezenční forma 120 //
9.2.2 Distanční forma 120 // 9.2.3 Kombinovaná forma 121 // 9.2.4 Dálkové studium 122 // 9.2.5 Externí studium 122 // 9.3 Univerzální formy vzdělávání dospělých 124 // 9.3.1 Přednáška 124 // 9.3.2 Seminář 124 // 9.3.3 Cvičení 128 // 9.3.4 Kurz 128 // 9.3.5 Zájmový kroužek 128 // 9.3.6 Exkurze 129 // 9.3.7 Workshop 129 // 9.3.8 Konference 129 // 9.3.9 Studijní praxe 130 // 9.3.10 Konzultace 132 // 9.3.11 Formy vzdělávání využívané zejména v podnikovém // vzdělávání 132 // 9.4 Organizační formy výuky dle osobnosti 136 // 9.4.1 Frontální výuka 136 // 9.4.2 Individuální forma výuky 136 // 9.4.3 Individualizovaná forma výuky 136 // 9.4.4 Samostatná práce 137 // 9.4.5 Skupinová výuka 138 // 9.4.6 Projektová výuka 139 // 7 // Obsah // 10. Výukové metody 141 // 10.1 Klasifikace výukových metod 141 // 10.2 Popis jednotlivých výukových metod 146 // 10.2.1 Metody slovní 146 // 10.2.2 Metody situační 154 // 10.2.3 Případová studie 156 // 10.2.4 Metoda brainstormingu 156 // 10.2.5 Myšlenková mapa 158 // 10.2.6 Metody inscenační 159 // 10.2.7 Metoda tvořivého dramatu 160 // 10.2.8 Sugestopedie 160 // 10.2.9 Didaktická hra 162 // 10.2.10 Mikrovyučování 163 // 10.2.11 Icebreakery 164 // 10.2.12 Metody heuristické, řešení problémů 164 // 10.2.13 Metody názorně demonstrační 168 // 10.2.14 Metody dovednostně praktické 169 // 11. Učební úlohy ve výuce 170 // 11.1 Druhy učebních úloh 170 // 11.1.1 Taxonomie učebních úloh podle D. Tollingerové 171 // 11.2 Parametry učebních úloh 173 // 11.2.1 Další důležité vlastnosti učebních úloh 174 // 12. Distanční výuka a e-learning 176 // 12.1 Výhody a nevýhody distančního studia 177 // 12.2 Typy distančního studia 178 // 12.3 Vývoj distančního vzdělávání z historického pohledu 178 // 12.4 Jak vzniká distanční studijní program nebo kurz 180 //
12.5 Komunikace v rámci distančního studia 181 // 12.6 Charakteristika prostředí systému určeného k distančnímu vzdělávání 181 // 12.7 Vzdálenost v distančním vzdělávání 182 // 12.8 Hodnocení průběhu a výsledků distančního studia 184 // 12.9 Typy distančních studijních opor 185 // 12.9.1 Charakteristiky dobrého distančního studijního textu 185 // 12.10 Tutor 188 // 12.11 Tutoriál 188 // 12.12 E-learning 189 // 12.12.1 Zavádění e-learningu na českých vysokých školách 190 // 8 // 12.13 Kvalita průběžné podpory distančního studia 190 // 12.13.1 Kvalita e-learningové výuky ve světle výzkumů 191 // 12.14 Webinář 191 // 13. Didaktické prostředky 193 // 13.1 Materiální didaktické prostředky 193 // 13.1.1 Učebnice 196 // 13.2 Využití ICT 198 // 13.2.1 E-learning 198 // 14. Příprava učitele na výuku 201 // 14.1 Plánování výuky 201 // 15. Evaluace výuky 204 // 15.1 Výsledky vyučovacího procesu 204 // 15.1.1 Výsledky a efekty edukace 206 // 15.1.2 Kvalita edukace 206 // 15.1.3 Spokojenost vzdělávaných 206 // 15.2 Evaluace výuky z pohledu výkonu lektora 207 // 15.2.1 Formy evaluace 207 // 15.3 Metody zjišťování výsledků vzdělávání z pohledu výkonu studenta 208 // 15.3.1 Klasické ústní zkoušky 208 // 15.3.2 Písemné zkoušky 209 // 15.3.3 Praktická zkouška 209 // 15.3.4 Kombinovaná zkouška 209 // 15.3.5 Portfolio 210 // 15.3.6 Seminární práce 210 // 15.3.7 Výhody a nevýhody písemné a ústní formy zkoušení 210 // 15.3.8 Didaktický test 210 // 16. Problémové situace ve vzdělávání dospělých 213 // 16.1 Problémová skupina 213 // 16.2 Přístup ke školení 214 // Závěr 216 // Použitá literatura 217 // Internetové zdroje 223
cnb002887572

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC