Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016
186 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7465-249-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 177-186 a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001459277
Obsah // Úvod 13 // Přístup zaměřený na člověka 15 // 1. Filozoficko-antropologická východiska a celospolečenské postoje 21 // 1.1. Aktualizační a formativní tendence 25 // 2. Konfrontace s Freudovou psychoanalýzou 30 // 2.1. Explanační síla a důkazy 30 // 2.2. Nezúčastněný pozorovatel 33 // 2.3. Sebepoznání a autonomie klienta 38 // 2.4. Psychoterapeutický výcvik 40 // 3. Kompatibilita s teorií sebe-determinace 43 // 4. Osobnostní podmínky optimálního přístupu terapeuta ke klientovi 47 // 4.1. Kongruence 48 // 4.2. Bezpodmínečná akceptace 51 // 4.3. Empatie 5b // Vzdělávání zaměřené na studenta 67 // 1. Antidemokratické principy ve vzdělávání 6 9 // 2. Probíhající změna paradigmatu 74 // 3. Rozmanitost výkladů a matení pojmů 79 // 4. Teorie verzus praxe 82 // 5. Vzdělávání a morální vývoj jednotlivce 84 // 5.1. Emoce a kognice 85 // 5.2. Indoktrinace 86 // 5.3. Plně fungující člověk 90 // 6. Osobnostní podmínky optimálního přístupu pedagoga ke studentovi 100 // 6.1. Nutné a postačující podmínky 100 // 6.2. Empirický výzkum 104 // 7. Facilitátor a jeho funkce ve třídě 115 // 8. Organizační formy a metodika 121 // 9. Facilitátorova flexibilita 136 // 9.1. Kazuistika 138 // 9.2. Kazuistika 141 // 10. Evaluace HS // 11. Rozvoj kompetencí pedagogů 148 // 11.1. Varovné signály 148 // 11.2. Návrhy dalšího směřování 151 // 12. Empirický výzkum v Česku 164 // ZÁVĚR 167 // Shrnutí
171 // Summary 175 // Bibliografie 177
cnb002881490

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC