Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2015
414 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0943-0 (vázáno)
angličtina
Obsahuje bibliografii na stranách 361-391 a rejstřík
001459326
OBSAH // PŘEDMLUVA...13 // PODĚKOVÁNÍ ...18 // ÚVOD...19 // Poznámka k terminologii ...19 // Poznámka k celkovému pojetí ...21 // I. ČÁST / PROBLEMATIKA POJMŮ // ÚVOD K I. ČÁSTI...23 // 1. KAPITOLA / PROČ DIAGNÓZA?...24 // Psychoanalytická diagnóza oproti popisné psychiatrické diagnóze...25 // Plánování léčby...28 // Důsledky pro prognózu ...29 // Ochrana uživatelů...30 // Sdělování empatie...31 // Předcházení útěkům z léčby...32 // Vedlejší výhody...33 // Meze prospěšnosti diagnózy...35 // Návrhy na další četbu...36 // 2. KAPITOLA / PSYCHOANALYTICKÁ DIAGNÓZA POVAHY...37 // Klasická freudovská pudová teorie a její příklon k vývojovému hledisku.38 // Egopsychologie...43 // Tradice objektních vztahů...46 // Selfpsychologie...51 // Současné vztahové hnutí...53 // Další psychoanalytické příspěvky k posuzováni osobnosti...55 // Souhrn ... 56 // Návrhy na další četbu...56 // 3. KAPITOLA/VÝVOJOVÉ ÚROVNĚ USPOŘÁDÁNÍ OSOBNOSTI ...58 // Historické souvislosti: diagnostické stanovení úrovně patologie povahy.60 // Přehled neuroticko-hraničně-psychotické škály...69 // Souhrn ... 81 // Návrhy na další četbu...81 // 7 // PSYCHOANALYTICKÁ DIAGNÓZA // 4. KAPITOLA / DŮSLEDKY VÝVOJOVÝCH ÚROVNÍ USPOŘÁDÁNÍ OSOBNOSTI...83 // Terapie pacientů na neurotické úrovni...84 // Terapie pacientů v psychotickém pásmu...87 // Terapie hraničních pacientů...96 // Vzájemné působení stupně zralosti a typu povahy...107 // Souhrn...109 // Návrhy na další četbu...110 // 5. KAPITOLA / PRIMÁRNÍ OBRANNÉ PROCESY...112 // Krajní stažení se (Extreme withdrawal)...115 // Popření (Denial)...116 // Všemocná kontrola (Omnipotent control)...118 //
Krajní idealizace a znehodnocení (Extreme idealization and devaluation) ... 119 Projekce, introjekce a projektivní identifikace (Projection, introjection // and projective identification)...122 // Štěpení já (Splitting of the ego) ...126 // Somatizace (Somatization)...128 // Odehrávání (Acting out - defensive enactment)...130 // Sexualizace (instinktualizace) (Sexualization [instinctualization])...132 // Krajní disociace (Extreme dissociation)...134 // Souhrn...135 // Návrhy na další četbu...135 // 6. KAPITOLA / SEKUNDÁRNÍ OBRANNÉ PROCESY...137 // Vytěsnění (Repression)...137 // Regrese (Regression)...140 // Izolace afektu (Isolation of affect)...142 // Intelektualizace (Intellectualization)...143 // Racionalizace (Rationalization)...143 // Moralizování (Moralization) ...144 // Oddělování (Compartmentalization)...146 // Odčinění (Undoing)...147 // Obrácení proti sobě (Turning against the self)...148 // Přesunutí (Displacement)...149 // Reaktivní výtvor (Reaction formation)...150 // Obrácení v opak (Reversal)...152 // Identifikace (Identification)...153 // Sublimace (Sublimation)...156 // Humor (Humor)...158 // 8 // OBSAH // Závěrečné poznámky...158 // Souhrn...159 // Návrhy na další četbu...160 // II. ČÁST / DRUHY USPOŘÁDÁNÍ OSOBNOSTI // ÚVOD K II. ČÁSTI...161 // Zdůvodnění uspořádání kapitol ...161 // Povaha, patologie povahy a situační faktory ...163 // Meze změny osobnosti...164 // 7. KAPITOLA / PSYCHOPATICKÉ (ANTISOCIÁLNÍ) OSOBNOSTI . . 166 // Pud, emoce a temperament u psychopatie...167 // Obranné a adaptivní procesy u psychopatie...168 // Vztahové vzorce u psychopatie...171 // Psychopatické já (self)...172 // Přenos a protipřenos u psychopatických pacientů...174 // Důsledky diagnózy psychopatie pro terapii...175 // Diferenciální diagnóza...180 // Souhrn...182 //
8. KAPITOLA / NARCISTICKÉ OSOBNOSTI...184 // Pud, emoce a temperament u narcismu ...187 // Obranné a adaptivní procesy u narcismu ...188 // Vztahové vzorce u narcismu...190 // Narcistickéjá (self)...192 // Přenos a protipřenos u narcistických pacientů...193 // Důsledky diagnózy narcismu pro terapii...195 // Diferenciální diagnóza...199 // Souhrn...201 // Návrhy na další četbu...202 // 9. KAPITOLA / SCHIZOIDNÍ OSOBNOSTI ...203 // Pud, emoce a temperament u schizoidního způsobu myšlení...205 // Obranné a adaptivní procesy u schizoidního způsobu myšlení...207 // Vztahové vzorce u schizoidního způsobu myšlení...207 // Schizoidní já (self) ...210 // Přenos a protipřenos u schizoidních pacientů ...212 // 9 // PSYCHOANALYTICKÁ DIAGNÓZA // Důsledky diagnózy schizoidní osobnosti pro terapii ...214 // Diferenciální diagnóza...217 // Souhrn...218 // Návrhy na další četbu...219 // 10. KAPITOLA / PARANOIDNÍ OSOBNOSTI ...221 // Pud, emoce a temperament u paranoidity...223 // Obranné a adaptivní procesy u paranoidity...225 // Vztahové vzorce u paranoidity...227 // Paranoidní já (self) ...229 // Přenos a protipřenos u paranoidních pacientů...231 // Důsledky diagnózy paranoidní osobnosti pro terapii...232 // Diferenciální diagnóza...238 // Souhrn...239 // Návrhy na další četbu...240 // 11. KAPITOLA / DEPRESIVNÍ A MANICKÉ OSOBNOSTI...241 // Depresivní osobnosti...241 // Pud, emoce a temperament u deprese ...243 // Obranné a adaptivní procesy u deprese ...245 // Vztahové vzorce u depresivního způsobu myšlení...247 // Depresivní já (self) ...250 //
Přenos a protipřenos u depresivních pacientů ...253 // Důsledky diagnózy depresivní osobnosti pro terapii ...255 // Diferenciální diagnóza... 259 // Hypomanické (cyklotymní) osobnosti ...261 // Pud, emoce a temperament u mánie ...262 // Obranné a adaptivní procesy u mánie ...262 // Vztahové vzorce u manického způsobu myšlení...263 // Manické já (self)...263 // Přenos a protipřenos u manických pacientů...264 // Důsledky diagnózy hypomanické osobnosti pro terapii ...264 // Diferenciální diagnóza...266 // Souhrn...269 // 12. KAPITOLA / MASOCHISTICKÉ OSOBNOSTI // (sebeporážející, jdoucí samy proti sobě) ...271 // Pud, emoce a temperament u masochismu...274 // Obranné a adaptivní procesy u masochismu...275 // 10 // OBSAH // Vztahové vzorce u masochistického způsobu myslení ...278 // Masochistické já (self)...280 // Přenos a protipřenos u masochistických pacientů...282 // Důsledky diagnózy masochistické osobnosti pro terapii...284 // Diferenciální diagnóza...288 // Souhrn...290 // Návrhy na další četbu...290 // 13. KAPITOLA / OBSEDANTNÍ A KOMPULZIVNÍ OSOBNOSTI...292 // Pud, emoce a temperament u obsese a nutkání...294 // Obranné a adaptivní procesy u vtíravých myšlenek a nutkání ...296 // Vztahové vzorce u obsedantního a nutkavého způsobu myšlení...299 //
Obsedantně kompulzivní já (self)...302 // Přenos a protipřenos u obsedantních a nutkavých pacientů...304 // Důsledky diagnózy obsedantní nebo nutkavé osobnosti pro terapii...306 // Diferenciální diagnóza...310 // Souhrn...311 // Návrhy na další četbu...312 // 14. KAPITOLA / HYSTERICKÉ (HISTRIONSKÉ) OSOBNOSTI ...313 // Pud, emoce a temperament u hysterie...315 // Obranné a adaptivní procesy u hysterie...317 // Vztahové vzorce u hysterického způsobu myšlení...319 // Hysterické já (self)...321 // Přenos a protipřenos u hysterických pacientů...324 // Důsledky diagnózy hysterické osobnosti pro terapii ...327 // Diferenciální diagnóza...329 // 15. KAPITOLA / DISOCIATIVNÍ ZPŮSOBY MYŠLENÍ...333 // Pud, emoce a temperament u disociativních stavů ...338 // Obranné a adaptivní procesy u disociativních stavů...340 // Vztahové vzorce u disociativních stavů...342 // Disociativní já (self)...345 // Přenos a protipřenos u pacientů s disociací...346 // Důsledky diagnózy disociativního stavu pro terapii...349 // Diferenciální diagnóza...353 // Souhrn...357 // Návrhy na další četbu...358 // 11 // PSYCHOANALYTICKÁ DIAGNÓZA // DODATEK // NÁVRH STRUKTURY DIAGNOSTICKÉHO ROZHOVORU...359 // Demografické údaje...359 // Současné problémy a jejich počátek...359 // Osobní anamnéza...359 // Současný stav (duševní stav)...360 // Závěrečná témata...360 // Závěry...360 // LITERATURA...361 // REJSTŘÍK ...393 // 12
(OCoLC)944217429
cnb002737190

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC