Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.4) Půjčeno:73x 
BK
EB
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
xxxiii, 621 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 31 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5753-7 (vázáno)
ISBN 978-80-271-9757-6 (online ; pdf)
V tiráži chybně: 1. vydání
Obsahuje bibliografii na stranách 585-587, bibliografické odkazy a rejstříky
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001459344
Obsah // VII // Seznam autorů ... V // Seznam použitých zkratek ... XXIII // Předmluva k 1. vydání ... XXIX // Předmluva ke 2. vydání... XXXI // Z recenzních posudků...XXXIII // 1 Historický úvod do studia porodnictví (Antonín Doležal)... 1 // 1.1 Pravěk ... 2 // 1.2 Starověk ... 2 // 1.3 Středověk a raný novověk ... 7 // 1.4 Novověk ... 15 // 1.4.1 Přírodní vědy ... 16 // 1.4.2 Biologie ... 16 // 1.4.3 Kolébka porodnictví ... 17 // 1.4.4 Fyzika a chemie ... 18 // 1.4.5 Anatomie, fyziologie a jiné obory ... 19 // 1.4.6 Porodnictví jako věda ... 19 // 1.4.7 Řešení kefalopelvického nepoměru ... 22 // 1.4.8 Završitelé klasického porodnictví ... 23 // 1.4.9 Pražská škola ... 24 // 1.4.10 Další objevy ... 25 // 1.4.11 Narkóza ... 25 // 1.5 Devatenácté století ... 25 // 1.5.1 Horečka omladnic ... 25 // 1.5.2 Lékařská mikrobiologie ... 26 // 1.6 Přeměny v 19. století a na přelomu století ... 26 // 1.6.1 Druhá polovina 19. století ... 26 // 1.6.2 Český podíl ... 27 // 1.6.3 První polovina 20. století ... 28 // 1.6.4 Patofyziologické objevy ... 28 // 1.6.5 Faktory sociální ... 29 // 1.6.6 Genetická revoluce ... 30 // 2 Dějiny porodnictví (Aleš Roztočil, Antonín Parízek, Václav Drška, Marie Říhová, Vlasta Dvořáková). 33 // 2.1 Milníky v dějinách porodnictví ... 34 // 2.1.1 Muži a ženy v porodnictví ... 34 // 2.1.2 Horečka omladnic ... 34 // 2.1.3 Je bolest při porodu nezbytná?... 36 // 2.1.4 Snaha o bezpečný porod... 36 // 2.1.5 Bezbolestný porod ... 37 // 2.1.6 Tampax ... 37 // 2.1.7 Vzestup intervencionismu v porodnictví ... 37 // 2.1.8 Přirozený porod ... 38 // 2.2 Praha, místo, kde byl proveden první císařský řez, kdy přežila současně matka i dítě? ... 41 // 2.3 Dějiny českého porodnictví ... 49 //
2.3.1 První knihy z oblasti porodnictví v češtině... 49 // 2.3.2 Generální zdravotní řád pro Království české ... 50 // 2.3.3 Významné osobnosti v českém porodnictví... 50 // 2.3.4 Porodnické sanatorium Královské Vinohrady v roce 1924 ... 56 // 3 Anatomie pohlavních orgánů ženy a mléčné žlázy v těhotenství, za porodu a v šestinedělí (Václav Báča) ... // 3.1 Pánev-pelvis ... // 3.2 Vnitřní ženské pohlavní orgány ... // 3.2.1 Vaječník-ovarium ... // 3.2.2 Vejcovod - tuba uterina ... // 3.2.3 Děloha-uterus ... // 3.2.4 Pochva - vagina ... // 3.3 Zevní ženské pohlavní orgány ... // 3.3.1 Velké stydké pysky-labia majora pudendi ... // 3.3.2 Malé stydké pysky - labia minora pudendi ... // 3.3.3 Poševní předsíň-vestibulum vaginae ... // 3.3.4 Ženská močová trubice - urethra feminina ... // 3.4 Hráz-perineum... // 3.5 Svaly pánevního dna - diaphragma pelvis ... // 3.6 Povázky a prostory hráze, pánevního dna a malé pánve - fasciae perinei, diaphragmatis pelvis // et pelvis minoris ... // 3.7 Prs-mamma ... // 4 Oplození, implantace a nidace, vývoj plodového vejce, embryonální vývoj, vývoj plodu (fetální vývoj ) (Aleš Roztočil) ... // 4.1 Oplození ... // 4.2 Implantace a nidace ... // 4.3 Vývoj plodového vejce ... // 4.4 Embryonální vývoj ... // 4.5 Vývoj plodu (fetální vývoj) ... // 5 Genetické aspekty porodnictví // Porodnictví v kontextu genomické medicíny: obecné principy (Petr Hořín, Věra Hořínová) ... // 5.1 Genomika a „omiky“ ... // 5.2 Lidský genom a jeho variabilita ... // 5.3 Genomické techniky a jejich využití v medicíně ... //
5.4 Genomická medicína ... // 5.5 Genomika v reprodukční medicíně a porodnictví ... // 5.5.1 Mendelistické dědičné nemoci a vady ... // 5.5.2 Prenatální a preimplantační genetická diagnostika ... // 5.5.3 Komplexní patologické stavy... // 5.5.4 Využití genomických přístupů v širším kontextu reprodukční medicíny ... // 6 Těhotenské změny v organismu ženy (Aleš Roztočil) ... // 6.1 Známky a příznaky těhotenství ... // 6.1.1 Nejisté známky a příznaky těhotenství ... // 6.1.2 Pravděpodobné známky těhotenství ... // 6.1.3 Jisté známky těhotenství... // 6.2 Účinky placentárních hormonů ... // 6.3 Změny v reprodukčním systému ... // 6.3.1 Děloha... // 6.3.2 Hrdlo děložní ... // 6.3.3 Pochva... // 6.3.4 Zevní rodidla ... // 6.3.5 Mléčná žláza... // 6.4 Změny na ostatních orgánech ... // 6.4.1 Kardiovaskulární systém ... // 6.4.2 Respirační systém ...// 6.4.3 Krevní systém... 110 // 6.4.4 Uropoetický systém ... 110 // 6.4.5 Gastrointestinální trakt ... 111 // 6.4.6 Pohybový aparát ... 111 // 6.4.7 Kůže a kožní adnexa ... 111// 6.4.8 Metabolismus ... 112 // 6.4.9 Endokrinní žlázy ... 112 // 6.4.10 Imunitní systém ... 113 // 6.5 Psychické změny v těhotenství ... 113 // 6.6 Diagnóza těhotenství ... 114 // 6.6.1 Anamnéza a klinické vyšetření ... 114 // 6.6.2 Průkaz lidského choriového gonadotropinu ... 114 // 6.6.3 Ultrazvuková diagnostika ... 115 // 6.7 Životospráva těhotné ... 115 // 6.8 Uložení plodu v děloze ke konci těhotenství ... 116 // 6.8.1 Poloha plodu (situs) ... 116 // 6.8.2 Postavení plodu (positio) ... 116 // 6.8.3 Naléhání plodu (praesentatio) ... 117 // 6.8.4 Držení plodu (habitus) ... 118 // 7 Prenatální péče, poradna pro těhotné (Aleš Roztočil, Roman Peschout, Pavel Calda, Blanka Vavřinková) ... 119 //
7.1 Prenatální péče ... 120 // 7.1.1 Vlastní prenatální péče ... 120 // 7.1.2 Nepravidelná vyšetření ... 121 // 7.2 Porodnická anamnéza ... 122 // 7.2.1 Osobní anamnéza ... 122 // 7.2.2 Gynekologicko-porodnická anamnéza ... 122 // 7.2.3 Nynější onemocnění ... 123 // 7.3 Porodnické klinické vyšetření... 123 // 7.3.1 Zevní předporodní vyšetření ... 123 // 7.3.2 Vnitřní předporodní vyšetření ... 124 // 7.3.3 Auskultace ... 125 // 7.3.4 Kardiotokografie ... 125 // 7.3.5 Zátěžové testy... 125 // 7.4 Laboratorní vyšetření ... 125 // 7.4.1 Biochemické vyšetření ... 125 // 7.4.2 Imunologická vyšetření... 126 // 7.4.3 Mikrobiologie ... 127 // 7.4.4 Hematologie... 128 // 7.4.5 Cytologické vyšetření ... 129 // 7.5 Ultrazvuk v porodnictví... 129 // 7.5.1 Princip zobrazení... 129 // 7.5.2 Výhody vyšetření ... 130 // 7.5.3 Klinické využití ... 131 // 7.5.4 Bezpečnost ultrazvuku ... 136 // 7.6 Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad ... 136 // 7.6.1 Screening vrozených vad plodu... 136 // 7.6.1.1 Typy a zastoupení chromozomálních poruch plodu ... 136 // 7.6.1.2 Screening Downova syndromu ... 137 // 7.6.1.3 Screening strukturálních vad plodu ... 138 // 7.6.2 Invazivní metody prenatální diagnostiky... 138 // 7.6.2.1 Přehled metod invazivní prenatální diagnostiky ... 138 // 7.6.2.2 Nejčastější indikace k invazivní prenatální diagnostice ... 139 // 7.6.2.3 Novější nebo experimentální metody prenatální diagnostiky ... 139 // X Moderní porodnictví // 7.6.2? Amniocentéza ... 139 // 7.6.2.5 Biopsie choria (CVS - chorionic villus sampling) ... 140 // 7.6.2.6 Pozdní CVS (placentocentéza) ... 141 // 7.6.2.7 Funkce pupečníku-kordocentéza... 141 // 7.6.3 Etické problémy prenatální diagnostiky... 141 // 7.7 Dopplerovské aplikace v porodnické ultrazvukové diagnostice ... 142 // 7.7.1 Prvních 10 týdnů těhotenství ..//
7.7.2 Ultrazvukové vyšetření v 11 až 13.+ 6. týdnu gravidity ... 142 // 7.7.3 Ultrazvukové vyšetření mezi 18. a 22. týdnem gravidity ... 143 // 7.7.4 Ultrazvukové vyšetření ve 30. až 32. týdnu gravidity a vyšetření před porodem ... 143 // 7.8 Diagnostika akutní hypoxie plodu ... 143 // 7.8.1 Stetoskop ... 143 // 7.8.2 Kardiotokografie ... 143 // 7.8.2.1 Interpretace ... 144 // 7.8.2.2 Faktory ovlivňující kardiotokografický záznam ... 147 // 7.8.3 Stanovení Astrupu z hlavičky plodu ... 147 // 7.8.4 Analýza ST úseku EKG křivky plodu ... 148 // 7.9 Příprava na porod ... 149 // 7.9.1 Kurzy předporodní přípravy... 149 // 8 Biomechanika porodu (Antonín Doležal) ... 151 // 8.1 Mechanika ... 152 // 8.2 Prvky porodního mechanismu... 152 // 8.2.1 Porodní cesty ... 152 // 8.2.2 Porodní objekt ... 155 // 8.2.3 Porodní síly... 156 // 8.2.3.1 Šíření kontrakční vlny ... 158 // 8.2.3.2 Retrakce... 159 // 8.2.3.3 Kontrakce a prokrvení dělohy... 159 // 8.2.3.4 Kontrakce a porodní bolest ... 161 // 8.3 Relace účastných složek mechanismu porodu ... 161 // 8.3.1 Porod hlavičky ... 161 // 8.3.2 Porod ramének (shoulder) ... 162 // 8.3.3 Porod břicha a dolních končetin ... 162 // 8.4 Dynamika porodu ... 163 // 8.4.1 Vstup ... 163 // 8.4.1.1 Iniciální progrese-flexe ...163 // 8.4.1.2 Konfigurace... 164 // 8.4.2 Prostup hlavy pánví - vnitřní rotace ... 166 // 8.4.2.1 Vysvětlení rotace... 166 // 5.4.2.2 Deflexio - extensio capitis... 170 // 8.4.2.3 Episiotomie ... 171 // 8.4.3 Výstup ... 171 // 8.4.3.1 Pohyb hlavy po prořezání... 171 // 8.4.3.2 Mechanismus porodu ramének ... 171 // 8.4.3.3 Porod břicha ... 173 // 8.5 Nepravidelnosti mechanismu porodu ... 173 // 9 Vedení porodu (Aleš Roztočil, Blanka Vavřinková, Yvetta Vrublová, Ondřej Šimetka, Daniela Navrátilová, Alexandra Lukášová) ... 175 // 9.1 Diverzifikace vedení porodu ... 176 //
9.2 Porod bez násilí ... 178 // 9.3 Sociální specifika (vyloučené komunity) ... 179 // 9.3.1 Mladistvé rodičky ... 179 // Obsah XI // 9.3.2 Ženy bez domova... 180 // 9.3.3 Cizinky bez zdravotního pojištění... 181 // 9.4 Etnická, náboženská a kulturní specifika poskytování porodnické péče... 181 // 9.4.1 Vymezení základních pojmů ... 181 // 9.4.2 Porodnost a náboženství ... 182 // 9.4.3 Poskytování péče cizinkám v České republice ... 182 // 9.4.4 Příklad poskytování porodnické péče v kulturně odlišném prostředí - osobní zkušenosti // z praxe na Východním Timoru ... 184 // 9.5 Podmínky vedení porodu ... 185 // 9.5.1 Porodní plán... 185 // 9.5.2 Příprava na porod ... 187 // 9.5.3 Respektující komunikace na porodním sále ... 188 // 9.5.3.1 Lidské potřeby ... 188 // 9.5.3.2 Působení oxytocinu ... 189 // 9.5.3.3 Stres a limbický systém... 189 // 9.5.3.4 Komunikace ... 190 // 9.5.3.5 Empatie a empatická reakce ... 190 // 9.5.3.6 Zvládání vlastních emocí ... 191 // 9.5.3.7 Principy efektivní komunikace... 191 // 9.5.4 Otec u porodu ... 192 // 9.5.5 Dula ... 193 // 9.5.6 Rodinné pokoje ... 194 // 9.5.7 Poloha za porodu... 194 // 9.5.8 Muzikoterapie ... 194 // 9.5.9 Aromaterapie... 195 // 9.6 Lékařsky vedený porod ... 195 // 9.6.1 Kdy se dostavit na porodní sál?... 195 // 9.6.2 Příjem rodičky na porodní sál ... 195 // 9.6.3 Opatření při odtoku plodové vody ... 195 // 9.6.4 Vedení I. doby porodní ... 196 // 9.6.5 Vedení II. doby porodní ... 197 // 9.6.6 Vedení III. doby porodní ... 197 // 9.6.7 Ošetření rodičky po porodu plodu ... 200 // 9.7 Přirozený porod v porodnici... 200 // 9.8 Porod do vody ... 200 // 9.9 Porod v hypnóze ... 203 // 9.10 Ambulantní porod ... 203 // 9.11 Porod v domácím prostředí ... 204 // 9.12 Programovaný porod ... 206 // 9.13 Císařský řez na přání, z psychologické indikace ... 207 //
9.14 Porod mrtvého plodu... 209 // 9.15 Babyboxy pro nechtěné děti... 211 // 9.15.1 Historie nechtěných dětí ... 211 // 9.15.2 Babyboxy v České republice ... 212 // 9.16 Další možné způsoby porodu... 214 // 9.16.1 Lotosový porod ... 214 // 9.16.2 Placentofagie ... 214 // 10 Šestinedělí (Aleš Roztočil, Alena Valová, Vlasta Dvořáková) ... 215 // 10.1 Poporodní involuční změny ... 216 // 10.2 Management šestinedělí... 218 // 10.3 Kojení a jeho poruchy ... 219 // 10.3.1 Význam kojení pro matku a dítě z pohledu medicíny a psychologie ... 220 // 10.3.2 Fyziologie laktace ... 220 // Xi 1 Moderní porodnictví // 10.3.3 Jaká je zásada úspěšného kojení? ... 222 // 10.3.4 Složení mateřského mléka... 222 // 10.3.5 Faktory ovlivňující kojení... 222 // 10.3.6 Hlavní zásady na jednotlivých úsecích zdravotní péče... 222 // 10.3.7 Faktory negativně ovlivňující kojení ... 223 // 10.3.8 Technika kojení ... 223 // 10.3.9 Polohy při kojení ... 224 // 10.3.10 Zásady správného přiložení ... 225 // 10.3.11 Známky špatného přiložení ... 225 // 10.3.12 Příčiny špatného přiložení ... 225 // 10.3.13 Následky špatného přiložení ... 225 // 10.3.14 Úloha porodní asistentky v podpoře kojení ... 225 // 10.3.15 Problémy a překážky kojení ... 225 // 10.3.16 Problémy ze strany dítěte... 226 // 10.3.17 Odstříkávání mateřského mléka... 226 // 10.3.18 Kojení za zvláštních situací ... 227 // 10.3.19 Kontraindikace kojení ... 227 // 10.3.20 Životní styl kojící ženy ... 227 // 10.3.21 Hlavní zásady výživy kojící ženy ... 227 // 10.3.22 Hygiena, chování a zvláštní situace související s kojením... 228 // 10.3.23 Kojení z hlediska psychologie ... 228 // 10.3.24 Jak můžeme matce pomoci při kojení?... 228 // 10.3.25 Příprava matek na kojení v těhotenství ... 228 // 10.3.26
10.3.26 Význam zahájení kojení pro matku ihned po porodu... 228 // 10.4 Banky mateřského mléka ... 230 // 10.4.1 Historie bank mateřského mléka ... 230 // 10.4.2 Současná situace bank mateřského mléka v České republice... 231 // 10.4.3 Banky mateřského mléka v Evropě a Evropská asociace mléčných bank ... 231 // 11 Rehabilitace v porodnictví (Simona Roztočilová, Aleš Roztočil)... 233 // 11.1 Rehabilitace v těhotenství ... 234 // 11.2 Rehabilitace za porodu ... 236 // 11.3 Rehabilitace v šestinedělí ... 236 // 11.4 Rehabilitace u některých poporodních komplikací ... 237 // 11.5 Fyzioterapie po císařském řezu ... 237 // 11.5.1 Zabezpečení pohodlí a pohybové aktivity ... 237 // 11.5.2 Rehabilitace po operačním výkonu -1. pooperační den ... 238 // 11.5.3 Časná pooperační rehabilitace:2. až 4. pooperační den ... 239 // 11.5.4 Pokročilá pooperační rehabilitace: 4. a 5. pooperační den ... 240 // 11.5.5 Rehabilitační vyšetření před propuštěním ... 240 // 11.6 Fyzioterapie po vaginálních extrakčních operacích ... 240 // 11.6.1 Metody používané v rehabilitaci po vaginálních operacích ... 241 // 12 Patologické těhotenství (Aleš Roztočil)... 243 // 12.1 Rizikové a patologické těhotenství ... 244 // 12.1.1 Rizikové těhotenství ... 244 // 12.1.2 Patologické těhotenství ... 244 // 12.2 Poruchy v délce trvání těhotenství... 245 // 12.2.1 Předčasný porod ... 245 // 12.2.1.1 Patogeneze syndromu předčasného porodu ... 246 // 12.2.2 Potermínové těhotenství ... 252 // 12.2.2.1 Vyšetření porodníkem ... 253 // 12.2.2.2 Stanovení postupů vedoucích k ukončení těhotenství ... 253 //13 Nemoci v těhotenství (Aleš Roztočil, Tomáš Binder, Roman Peschout, Ondřej Šimetka, Jan Majer, Blanka Vavřinková, Ivan Huvar) ... 255 // 13.1 Rané gestózy ... 256 //
13.2 Inkompetence děložního hrdla ... 257 // 13.3 Hypertenzní nemoci v těhotenství ... 257 // 13.4 HELLP syndrom ... 260 // 13.4.1 Incidence... 260 // 13.4.2 Diagnostická kritéria... 260 // 13.4.3 Etiologie ... 261 // 13.4.4 Diferenciální diagnostika ... 261 // 13.4.5 Klinické příznaky a průběh HELLP syndromu ... 262 // 13.4.6 Komplikace HELLP syndromu ... 262 // 13.4.7 Terapie ... 263 // 13.5 Kardiovaskulární onemocnění a těhotenství ... 265 // 13.5.1 Diagnóza kardiovaskulárního onemocnění v graviditě ... 266 // 13.5.2 Rozdělení kardiovaskulárních onemocnění... 266 // 13.5.3 Vrozené srdeční vady... 266 // 13.5.4 Primární plicní hypertenze ... 268 // 13.5.5 Získané srdeční vady... 268 // 13.5.6 Náhrady srdečních chlopní ... 268 // 13.5.7 Poruchy srdečního rytmu ... 269 // 13.5.8 Arteriální hypertenze... 269 // 13.5.9 Kardiomyopatie ... 270 // 13.5.10 Ischemická choroba srdeční... 271 // 13.5.11 Infekční endokarditida ... 271 // 13.6 Respirační onemocnění v těhotenství ... 271 // 13.7 Renální onemocnění v těhotenství ... 273 // 13.7.1 Infekce močového systému ... 273 // 13.7.2 Akutní renální insuficience ... 274 // 13.7.3 Chronická renální insuficience ... 274 // 13.7.4 Diabetická nefropatie ... 275 // 13.7.5 Polycystické ledviny... 275 // 13.7.6 Tuberkulóza ledvin ... 275 // 13.7.7 Ren migrans a solitární ledvina ... 275 // 13.7.8 Vezikoureterální reflux ... 275 // 13.7.9 Urolitiáza ... 275 // 13.7.10 Chronické renální onemocnění ... 275 // 13.7.11 Stav po transplantaci ledviny... 275 // 13.8 Onemocnění gastrointestinálního traktu (GIT) ... 275 //
13.9 Onemocnění jater v těhotenství ... 277 // 13.9.1 Onemocnění jater bez příčinné souvislosti s probíhajícím těhotenstvím ... 277 // 13.9.1.1 Virové hepatitídy... 277 // 13.9.1.2 Jiná infekční onemocnění s afinitou k jaterní tkáni ... 278 // 13.9.1.3 Granulomatózní záněty jater ... 278 // 13.9.1.4 Neinfekční akutní poškození jater ... 278 // 13.9.1.5 Akutní jaterní selhání... 279 // 13.9.1.6 Onemocnění žlučových cest ... 279 // 13.9.1.7 Chronická poškození jater ... 279 // 13.9.1.8 Gilbertova choroba ... 280 // 13.9.1.9 Criglerův-Najjarův syndrom... 280 // 13.9.1.10 Dubinův-Johnsonův a Rotorův syndrom ... 280 // 13.9.1.11 Wilsonova choroba ... 280 // 13.9.1.12 Nádory jater ... 280 // 13.9.1.13 Těhotenství po transplantaci jater ... 281 // XIV Moderní porodnictví // 13.9.2 Onemocnění jater v přímé souvislosti s probíhajícím těhotenstvím ... 281 // 13.9.2.1 Akutní těhotenská steatóza jater (Sheehanův syndrom II) ... 282 // 13.9.2.2 Hyperemesis gravidarum ... 283 // 13.9.2.3 Preeklampsie a HELLP syndrom ... 283 // 13.10 Hematologické poruchy a nemoci v průběhu těhotenství ... 284 // 13.10.1 Fyziologické změny v průběhu gravidity ... 284 // 13.10.2 Anemie ... 284 // 13.10.2.1 Anemie z nedostatku železa - sideropenické... 284 // 13.10.2.2 Megaloblastové anemie ... 285 // 13.10.2.3 Hemoglobinopatie... 285 // 13.10.2.4 Ostatní hemolytické anemie ... 286 // 13.10.2.5 Anemie ze zvýšené ztráty krve ... 287 // 13.10.2.6 Porfyrie ... 287 // 13.10.3 Onemocnění bílé řady... 287 // 13.10.3.1 Akutní leukemie... 287 // 13.10.3.2 Chronické leukemie... 287 // 13.10.3.3 Maligní lymfomy ... 287 // 13.10.4 Trombocytopenie v těhotenství ... 288 // 13.10.5 Trombotické mikroangiopatie (TMA) ... 289 //
13.10.6 Hereditární deficity koagulačních faktorů ... 291 // 13.10.7 Diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC)... 293 // 13.10.8 Třomboembolická nemoc... 295 // 13.10.9 Antifosfolipidový syndrom... 299 // 13.10.10 Prevence TEN u zdravých těhotných ... 299 // 13.10.11 Možné komplikace léčby TEN... 299 // 13.11 Sérologický konflikt... 300 // 13.12 Endokrinologická onemocnění v těhotenství... 302 // 13.12.1 Onemocnění hypofýzy ... 302 // 13.12.2 Onemocnění štítné žlázy... 303 // 13.12.3 Onemocnění nadledvin ... 304 // 13.12.4 Onemocnění příštítných tělísek... 305 // 13.12.5 Diabetes mellitus... 305 // 13.12.5.1 Typy diabetů spojeného s těhotenstvím ... 306 // 13.12.5.2 Vedení porodu u diabetičky ... 307 // 13.12.5.3 Antikoncepční metody pro diabetičky ... 309 // 13.13 Infekce v těhotenství ... 309 // 13.13.1 Infekce ovlivňující zdravotní stav matky ... 310 // 13.13.2 Infekce ovlivňující vývoj embrya a plodu ... 312 // 13.13.3 Infekce a předčasný porod ... 312 // 13.13.4 Infekce plodové vody... 312 // 13.13.5 Infekce v šestinedělí ... 313 // 13.14 Infekční nemoci ohrožující graviditu přímo nebo potenciálně ... 315 // 13.14.1 Infekční onemocnění vyvolávaná viry ... 315 // 13.14.1.1 Herpesvirové infekce ... 315 // 13.14.1.2 Infekce vyvolané virem Epsteina-Barrové (EBV) ... 317 // 13.14.1.3 Togavirové infekce ... 317 // 13.14.1.4 Parvovirové infekce ... 318 // 13.14.1.5 Respirační virózy... 318 // 13.14.1.6 Onemocnění vyvolané paramyxoviry ... 319 // 13.14.1.7 Echovirové infekce ... 319 // 13.14.1.8 Infekce viry Coxsakie ... 319 // 13.14.1.9 Poliomyelitis anterior acuta (dětská obrna)... 320 // 13.14.1.10 Syndrom získané imunodeficience-AIDS (acquired immunodeficiency syndrom) ... 320 // 13.14.1.11 Infekční hepatitídy... 320 //
13.14.1.12 Infekce lidským papilomavirem-human papiloma virus (HPV) ... 321 // 13.14.1.13 Arbovirózy a virózy přenášené komáry... 323 // 13.14.2 Bakteriální infekce ... 324 // 13.14.2.1 Streptokokové infekce ... 324 // 13.14.2.2 Stafylokokové infekce ... 326 // 13.14.2.3 Infekce Escherichia coli... 326 // 13.14.2.4 Salmonelózy... 326 // 13.14.2.5 Shigellóza (bacilární úplavice) ... 327 // 13.14.2.6 Bakteriální vaginóza ... 327 // 13.14.2.7 Tuberkulóza ... 327 // 13.14.2.8 Malomocenství (lepra) ... 328 // 13.14.3 Mykotická onemocnění ... 328 // 13.14.4 Anthropozoonózy ... 329 // 13.14.5 Parazitární onemocnění ... 334 // 13.14.5.1 Protozoární parazitózy ... 334 // 13.14.5.2 Helmintózy ... 335 // 13.14.5.3 Ektoparazitární onemocnění ... 336 // 13.14.6 Sexuálně přenosné choroby-STD (sexually transmitted diseases) ... 336 // 13.15 Onkologická onemocnění v těhotenství ... 340 // 13.15.1 Zhoubné nádory malé pánve ... 342 // 13.15.2 Zhoubné nádory ostatních orgánů ... 342 // 13.16 Autoimunitní onemocnění v těhotenství... 343 // 13.17 Kožní onemocnění v těhotenství ... 344 // 13.17.1 Kožní onemocnění specifická pro těhotenství (e graviditate) ... 344 // 13.17.2 Kožní onemocnění bez závislosti na graviditě (in graviditate) ... 345 // 13.18 Oční onemocnění v těhotenství ... 345 // 13.19 Neurologická onemocnění v těhotenství ... 345 // 13.19.1 Onemocnění centrálního nervového systému... 346 // 13.19.2 Onemocnění periferních nervů ... 348 // 13.20 Psychiatrická onemocnění v těhotenství ... 349 // 13.21 Abúzus drog v těhotenství... 350 // 13.21.1 Péče o drogově závislou pacientku ... 350 // 13.21.2 Nejčastěji zneužívané skupiny návykových látek ... 352 // 13.22 Chirurgická onemocnění v těhotenství...354 //
13.23 Ortopedická onemocnění v těhotenství ... 355 // 13.24 Trauma a těhotenství ... 356 // 13.25 Močová inkontinence v těhotenství... 357 // 13.25.1 Anatomie a fyziologie dolních cest močových v průběhu těhotenství ... 357 // 13.25.2 Patofyziologie stresové inkontinence moči v průběhu těhotenství ... 358 // 13.25.3 Rizikové faktory ... 358 // 13.25.4 Prevalence močové inkontinence v těhotenství... 358 // 13.25.5 Terapie stresové inkontinence v průběhu těhotenství ... 359 // 13.26 Gynekologická onemocnění v těhotenství ... 359 // 13.26.1 Onemocnění zevních pohlavních orgánů ... 359 // 13.26.2 Onemocnění vnitřních rodidel ... 359 // 13.26.3 Onemocnění vaječníků ... 361 // 13.26.4 Vrozené vývojové vady ženských pohlavních orgánů a gravidita ... 361 // 13.26.5 Asistovaná reprodukce a těhotenství ... 362 // 13.26.5.1 Faktory ovlivňující těhotenství po asistované reprodukci ... 362 // 13.26.5.2 Časné těhotenské ztráty ... 363 // 13.26.5.3 Mateřské komplikace v průběhu gravidity po ART... 363 // 13.26.5.4 Porodnické výsledky a komplikace ... 363 // XVI Moderní porodnictví // 14 Farmakoterapie a očkování v těhotenství (Tomáš Binder)... 365 // 14.1 Farmakoterapie v graviditě ... 366 // 14.1.1 Specifika farmakoterapie v těhotenství ... 366 // 14.1.2 Posuzování léků z hlediska jejich bezpečnosti ... 366 // 14.1.3 Působení jednotlivých léků ... 367 // 14.1.4 Rady těhotným při léčbě „banálních“ infekcí a stavů v průběhu těhotenství ... 369 // 14.1.5 Bylinky v těhotenství... 369 // 14.1.6 Praktický průvodce ... 369 // 14.2 Očkování v průběhu těhotenství ... 370 // 15 Nepravidelnosti plodového vejce (Aleš Roztočil, Věra Hořínová, Petr Hořín, Roman Peschout) ... 375 // 15.1 Nepravidelnosti plodu ... 376 // 15.1.1 Vrozené vývojové vady plodu ... 376 //
15.1.1.1 Rozdělení vrozených vývojových vad... 376 // 15.1.1.2 Příčiny vrozených vývojových vad ... 376 // 15.1.1.3 Přehled nejčastějších vývojových vadu lidského plodu ... 378 // 15.1.1.4 Diagnostikavrozených vývojových vad ... 381 // 15.1.1.5 Farmakoterapie v těhotenství a související genetické poradenství ... 382 // 15.1.2 Vícečetné těhotenství ... 385 // 15.1.2.1 Porod vícečetného těhotenství ... 388 // 15.1.3 Hypertrofie plodu ... 390 // 15.1.4 Hypotrofický plod... 394 // 15.1.5 Chronická hypoxie plodu ... 397 // 15.1.6 Akutní intrapartální hypoxie plodu ... 398 // 15.2 Nepravidelnosti trofoblastu... 400 // 15.3 Nepravidelnosti placenty ... 402 // 15.3.1 Mikroplacenta ... 402 // 15.3.2 Makroplacenta ... 402 // 15.3.3 Placenta succenturiata ... 402 // 15.3.4 Vasa praevia (vcestné cévy) ... 402 // 15.3.5 Placenta praevia (vcestné lůžko) ... 403 // 15.3.6 Předčasné odloučení placenty (abruptio placentae praecox) ... 404 // 15.3.7 Funkční poruchy placenty ... 405 // 15.4 Nepravidelnosti plodových obalů ...406 // 15.4.1 Předčasný odtok plodové vody (hydrorrhoea amnialis praecox) ... 406 // 15.4.2 Amniální provazce (Simonardovy pruhy) ... 406 // 15.4.3 Amnion nodosum ... 406 // 15.5 Nepravidelnosti pupečníku ... 406 // 15.5.1 Absolutně a relativně krátký pupečník ... 406 // 15.5.2 Pravý uzel na pupečníku ... 406 // 15.5.3 Nepravý uzel na pupečníku... 406 // 15.5.4 Patologická inzerce pupečníku do placenty ... 407 // 15.5.5 Patologie spiralizace ... 407 // 15.5.6 Anomálie cév... 407 // 15.5.7 Záněty pupečníku... 407 // 15.5.8 Naléhání a prolaps pupečníku ... 407 // 15.6 Nepravidelnosti plodové vody ... 407 // 15.6.1 Oligohydramnion... 407 // 15.6.2 Polyhydramnion ... 407 // 15.6.3 Intraamniální infekce ... 408 // 15.6.4 Embolie plodovou vodou ... 408 // 16 Patologický porod (Roman Peschout, Martin Kučera, Aleš Roztočil...409 //
16.1 Nepravidelnosti porodních sil ... 410 // 16.2 Nepravidelnosti porodních cest ... 411 // 16.2.1 Tvrdé porodní cesty... 411 // 16.2.1.1 Nepravidelnosti pánve... 411 // 16.2.2 Měkké porodní cesty ... 414 // 16.2.2.1 Patologie vulvy ... 414 // 16.2.2.2 Patologie pochvy... 414 // 16.2.2.3 Patologie dělohy ... 414 // 16.2.2.4 Patologie adnex... 415 // 16.3 Nepravidelnosti polohy a držení plodu ... 415 // 16.3.1 Nepravidelné naléhání při poloze podélné hlavičkou... 415 // 16.3.1.1 Vysoký přímý stav... 415 // 16.3.1.2 Hluboký příčný stav ... 416 // 16.3.1.3 Abnormální rotace polohy podélné záhlavím... 416 // 16.3.1.4 Asynklitismy ... 417 // 16.3.1.5 Deflexní polohy hlavičky... 417 // 16.3.2 Polohy koncem pánevním ... 419 // 16.3.2.1 Obrat konce pánevního v těhotenství ... 421 // 16.3.3 Polohy příčné (situs transversi)... 424 // 16.3.4 Polohy šikmé (situs obliqui) ... 425 // 16.3.5 Nepravidelné držení plodu ... 425 // 16.3.6 Nepravidelné držení, naléhání a výhřez horních končetin ... 426 // 16.3.7 Nepravidelné držení dolních končetin ... 427 // 16.3.8 Polohy koncem pánevním ... 427 // 16.4 Dystokie ramének ... 427 // 16.4.1 Incidence ... 427 // 16.4.2 Rizikové faktory... 427 // 16.4.3 Sekvence postupů při řešení dystokie ramének... 428 // 16.4.4 Následky pro porodnický tým ... 430 // 17 Preindukce a indukce porodu (Aleš Roztočil) ... 431 // 17.1 Definice pojmů... 432 // 17.1.1 Indikace k preindukci a k indukci porodu ... 432 // 17.1.2 Kontraindikace k indukci porodu ... 432 // 17.1.3 Podmínky indukce porodu ... 433 // 17.1.4 Metody preindukce porodu ... 433 // 17.1.5 Metody indukce porodu... 434 // 17.1.6 Frekvence indukcí porodu ... 434 // 18 Nepravidelnosti III. doby porodní (Aleš Roztočil) ... 437 //
18.1 Abnormální invazivní placenty (placenta accreta, inceta, percreta) ... 438 // 18.2 Poruchy odlučování placenty ... 438 // 18.3 Poruchy vypuzování placenty... 439 // 18.4 Zadržení části placenty a plodových obalů (residua post partum) ... 439 // 18.5 Hypotonie a atonie děložní ... 439 // 18.6 Děložní inverze... 440 // 19 Porodní poranění (Aleš Roztočil)... 443 // 19.1 Poranění měkkých porodních cest ... 444 // 19.1.1 Poranění hráze... 444 // 19.1.2 Poranění pochvy ... 444 // 19.1.3 Poranění děložního hrdla ... 445 // 19.1.4 Poranění děložního těla ... 445 // 19.2 Poranění pánve ... 447 // XVIII Moderní porodnictví // 20 Šokové stavy v porodnictví (Tomáš Binder, Aleš Roztočil) ... 449 // 20.1 Hemoragický šok ... 450 // 20.2 Akutní peripartální život ohrožující krvácení (ŽOK) ... 451 // 20.2.1 Organizační opatření ... 451 // 20.2.2 Diagnosticko-léčebný postup ... 451 // 20.2.3 Nefarmakologické konzervativní léčebné postupy při hypotonickém krvácení jinak // intaktní dělohy ... 454 // 20.2.4 Semikonzervativní operační přístupy ... 454 // 20.2.5 Radikální operační řešení - hysterektomie ... 455 // 20.2.6 Přehled léků ovlivňující děložní tonus ... 455 // 20.2.7 Další léky připadající do úvahy při řešení stavů masivního porodnického krvácení ... 455 // 20.2.8 Diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC) ... 455 // 20.2.9 Anesteziologické přístupy k zvládnutí masivního porodnického krvácení ... 457 // 20.2.10 Stručné shrnutí léčebného postupu ... 457 // 20.3 Bezkrevní medicína v porodnictví ... 457 // 20.3.1 Historický exkurz ... 458 // 20.3.2 Těhotenství ... 459 // 20.3.3 Porod... 459 // 20.3.4 Časné šestinedělí ... 461 //
// 20.4 Kardiogenní šok ... 462 // 20.5 Septický šok ... 463 // 20.6 Anafylaktický šok ... 464 // 20.7 Plieni embolie ... 465 // 21 Porodnická analgezie a anestezie (Petr Cvrček, Aleš Roztočil)... 469 // 21.1 Porodní bolest ... 470 // 21.2 Analgezie a anestezie ... 471 // 21.2.1 Porodnická analgezie ... 471 // 21.2.1.1 Nefarmakologické metody ... 471 // 21.2.1.2 Systémová analgezie ... 472 // 21.2.1.3 Regionální analgezie ... 473 // 21.2.2 Neuroaxiální blokády ... 474 // 21.2.3 Porodnická anestezie ... 475 // 21.2.3.1 Celková anestezie ... 475 // 21.2.3.2 Neuroaxiální metody ... 476 // 21.2.3.3 Pooperační analgezie ... 476 // 22 Porodnické operace (Aleš Roztočil) ... 479 // 22.1 Cerkláž... 480 // 22.2 Dirupce vaku blan, amniotomie... 481 // 22.3 Dilatace porodních cest... 482 // 22.3.1 Rozšíření tvrdých porodních cest ... 482 // 22.3.2 Rozšíření měkkých porodních cest ... 482 // 22.4 Porodnický obrat (versio obstetrica) ... 485 // 22.4.1 Historie ... 485 // 22.4.2 Bipolární obrat zevními hmaty (versio externa) ... 485 // 22.4.3 Obrat vnitřními hmaty (versio interna) ... 486 // 22.5 Exprese plodu (Kristellerova exprese) ... 486 // 22.6 Extrakce plodu ... 488 // 22.7 Porodnické kleště ... 492 // 22.7.1 Popis kleští ... 492 // 22.7.2 Podmínky provedení klešťového porodu ... 492 // 22.7.3 Indikace ... 493 // 22.7.4 Kontraindikace ... 493 // Obsah XIX // 22.7.5 Provedení klešťového porodu ... 493 // 22.7.6 Komplikace při porodu kleštěmi... 495 // 22.7.7 Frekvence použití kleští ... 496 // 22.8 Vakuumextraktor... 496 // 22.8.1 Historie... 496 // 22.8.2 Popis vakuumextraktoru ... 496 // 22.8.3 Indikace a kontraindikace ... 497 //
cnb002893219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC