Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.3) Půjčeno:79x 
BK
EB
2., přepracované a doplněné vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
xxxiii, 621 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 31 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5753-7 (vázáno)
ISBN 978-80-271-9757-6 (online ; pdf)
V tiráži chybně: 1. vydání
Obsahuje bibliografii na stranách 585-587, bibliografické odkazy a rejstříky
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001459344
ZKRÁCENÝ OBSAH : 1 Historický úvod do studia porodnictví (Antonín Doležal) 1 // 1.1 Pravěk 2 // 1.2 Starověk 2 // 1.3 Středověk a raný novověk 7 // 1.4 Novověk 15 // 1.5 Devatenácté století 25 // 1.6 Přeměny v 19. století a na přelomu století 26 // 2 Dějiny porodnictví (Aleš Roztočil, Antonín Parízek, Václav Drška, Marie Říhová, Vlasta Dvořáková) 33 // 2.1 Milníky v dějinách porodnictví 34 // 2.2 Praha, místo, kde byl proveden první císařský řez, kdy přežila současně matka i dítě? 41 // 2.3 Dějiny českého porodnictví 49 // 3 Anatomie pohlavních orgánů ženy a mléčné žlázy v těhotenství, za porodu a v šestinedělí (Václav Báča) 59 // 3.1 Pánev-pelvis 60 // 3.2 Vnitřní ženské pohlavní orgány 62 // 3.3 Zevní ženské pohlavní orgány 72 // 3.4 Hráz - perineum 75 // 3.5 Svaly pánevního dna - diaphragma pelvis 76 // 3.6 Povázky a prostory hráze, pánevního dna a malé pánve - fasciae perinei, diaphragmatis pelvis et pelvis minoris 78 // 3.7 Prs-mamma 80 // 4 Oplození, implantace a nidace, vývoj plodového vejce, embryonální vývoj, vývoj plodu (fetální vývoj) (Aleš Roztočil) 85 // 4.1 Oplození 86 // 4.2 Implantace a nidace 88 // 4.3 Vývoj plodového vejce 89 // 4.4 Embryonální vývoj 91 // 4.5 Vývoj plodu (fetální vývoj) 93 // 5 Genetické aspekty porodnictví. Porodnictví v kontextu genomické medicíny: obecné principy (Petr Hořín, Věra Hořínová) 99 // 5.1 Genomika a „omiky“ 100 // 5.2 Lidský genoma jeho variabilita 100 // 5.3 Genomické techniky a jejich využití v medicíně 101 // 5.4 Genomická medicína 101 // 5.5 Genomika v reprodukční medicíně a porodnictví 101 // 6 Těhotenské změny v organismu ženy (Aleš Roztočil) 105 // 6.1 Známky a příznaky těhotenství 106 // 6.2 Účinky placentárních hormonů 107 // 6.3 Změny v reprodukčním systému 108 //
6.4 Změny na ostatních orgánech 110 // 6.5 Psychické změny v těhotenství 113 // 6.6 Diagnóza těhotenství 114 // 6.7 Životospráva těhotné 115 // 6.8 Uložení plodu v děloze ke konci těhotenství 116 // 7 Prenatální péče, poradna pro těhotné (Aleš Roztočil, Roman Peschout, Pavel Calda, Blanka Vavrinková) 119 // 7.1 Prenatální péče 120 // 7.2 Porodnická anamnéza 122 // 7.3 Porodnické klinické vyšetření 123 // 7.4 Laboratorní vyšetření 125 // 7.5 Ultrazvuk v porodnictví 129 // 7.6 Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad 136 // 7.7 Dopplerovské aplikace v porodnické ultrazvukové diagnostice 142 // 7.8 Diagnostika akutní hypoxie plodu 143 // 7.9 Příprava na porod 149 // 8 Biomechanika porodu (Antonín Doležal) 151 // 8.1 Mechanika 152 // 8.2 Prvky porodního mechanismu 152 // 8.3 Relace účastných složek mechanismu porodu 161 // 8.4 Dynamika porodu 163 // 8.5 Nepravidelnosti mechanismu porodu 173 // 9 Vedení porodu (Aleš Roztočil, Blanka Vavrinková, Yvetta Vrublová, Ondřej Šimetka, Daniela Navrátilová, Alexandra Lukášová) 175 // 9.1 Diverzifikace vedení porodu 176 // 9.2 Porod bez násilí 178 // 9.3 Sociální specifika (vyloučené komunity) 179 // 9.4 Etnická, náboženská a kulturní specifika poskytování porodnické péče 181 // 9.5 Podmínky vedení porodu 185 // 9.6 Lékařsky vedený porod 195 // 9.7 Přirozený porod v porodnici 200 // 9.8 Porod do vody 200 // 9.9 Porod v hypnóze 203 // 9.10 Ambulantní porod 203 // 9.11 Porod v domácím prostředí 204 // 9.12 Programovaný porod 206 // 9.13 Císařský řez na přání, z psychologické indikace 207 // 9.14 Porod mrtvého plodu 209 // 9.15 Babyboxy pro nechtěné děti 211 // 9.16 Další možné způsoby porodu 214 // 10 Šestinedělí (Aleš Roztočil, Alena Valová, Vlasta Dvořáková) 215 // 10.1 Poporodní involuční změny 216 // 10.2 Management šestinedělí 218 // 10.3 Kojení a jeho poruchy 219 //
10.4 Banky mateřského mléka 230 // 11 Rehabilitace v porodnictví (Simona Roztočilová, Aleš Roztočil) 233 // 11.1 Rehabilitace v těhotenství 234 // 11.2 Rehabilitace za porodu 236 // 11.3 Rehabilitace v šestinedělí 236 // 11.4 Rehabilitace u některých poporodních komplikací 237 // 11.5 Fyzioterapie po císařském řezu 237 // 11.6 Fyzioterapie po vaginálních extrakčních operacích 240 // 12 Patologické těhotenství (Aleš Roztočil) 243 // 12.1 Rizikové a patologické těhotenství 244 // 12.2 Poruchy v délce trvání těhotenství 245 // 13 Nemoci v těhotenství (Aleš Roztočil, Tomáš Binder, Roman Peschout, OndřejŠimetka, Jan Majer, Blanka Vavíínková, Ivan Huvar) 255 // 13.1 Ranégestózy 256 // 13.2 Inkompetenceděložního hrdla 257 // 13.3 Hypertenzní nemoci v těhotenství 257 // 13.4 HELLP syndrom 260 // 13.5 Kardiovaskulární onemocnění a těhotenství 265 // 13.6 Respirační onemocnění v těhotenství 271 // 13.7 Renální onemocnění v těhotenství 273 // 13.8 Onemocnění gastrointestinálního traktu (GIT) 275 // 13.9 Onemocnění jater v těhotenství 277 // 13.10 Hematologické poruchy a nemoci v průběhu těhotenství 284 // 13.11 Sérologický konflikt 300 // 13.12 Endokrinologická onemocnění v těhotenství 302 // 13.13 Infekce v těhotenství 309 // 13.14 Infekční nemoci ohrožující graviditu přímo nebo potenciálně 315 // 13.15 Onkologická onemocnění v těhotenství 340 // 13.16 Autoimunitní onemocnění v těhotenství 343 // 13.17 Kožní onemocnění v těhotenství 344 // 13.18 Oční onemocnění v těhotenství 345 // 13.19 Neurologická onemocnění v těhotenství 345 // 13.20 Psychiatrická onemocnění v těhotenství 349 // 13.21 Abúzus drog v těhotenství 350 // 13.22 Chirurgická onemocnění v těhotenství 354 // 13.23 Ortopedická onemocnění v těhotenství 355 // 13.24 Trauma a těhotenství 356 // 13.25 Močová inkontinence v těhotenství 357 //
13.26 Gynekologická onemocnění v těhotenství 359 // 14 Farmakoterapie a očkování v těhotenství (Tomáš Binder) 365 // 14.1 Farmakoterapie v graviditě 366 // 14.2 Očkování v průběhu těhotenství 370 // 15 Nepravidelnosti plodového vejce (Aleš Roztočil, Věra Hořínová, Petr Hořín, Roman Peschout) 375 // 15.1 Nepravidelnosti plodu 376 // 15.2 Nepravidelnosti trofoblastu 400 // 15.3 Nepravidelnosti placenty 402 // 15.4 Nepravidelnosti plodových obalů 406 // 15.5 Nepravidelnosti pupečníku 406 // 15.6 Nepravidelnosti plodové vody 407 // 16 Patologický porod (Roman Peschout, Martin Kučera, Aleš Roztočil) 409 // 16.1 Nepravidelnosti porodních sil 410 // 16.2 Nepravidelnosti porodních cest 411 // 16.3 Nepravidelnosti polohy a držení plodu 415 // 16.4 Dystokie ramének 427 // 17 Preindukce a indukce porodu (AlešRoztočil) 431 // 17.1 Definice pojmů 432 // 18 Nepravidelnosti III. doby porodní (AlešRoztočil) 437 // 18.1 Abnormální invazivní placenty (placenta acereta, inceta, percreta) 438 // 18.2 Poruchy odlučování placenty 438 // 18.3 Poruchy vypuzování placenty 439 // 18.4 Zadržení části placenty a plodových obalů (residua post partům) 439 // 18.5 Hypotonie a atonie děložní 439 // 18.6 Děložní inverze 440 // 19 Porodní poranění (Aleš Roztočil) 443 // 19.1 Poranění měkkých porodních cest 444 // 19.2 Poranění pánve 447 // 20 Šokové stavy v porodnictví (Tomáš Binder, Aleš Roztočil) 449 // 20.1 Hemoragický šok 450 // 20.2 Akutní peripartální život ohrožující krvácení (ŽOK) 451 // 20.3 Bezkrevní medicína v porodnictví 457 // 20.4 Kardiogenní šok 462 // 20.5 Septický šok 463 // 20.6 Anafylaktický šok 464 // 20.7 Plicní embolie 465 // 21 Porodnická analgezie a anestezie (Petr Cvrček, Aleš Roztočil) 469 // 21.1 Porodní bolest 470 // 21.2 Analgezie a anestezie 471 // 22 Porodnické operace (AlešRoztočil) 479 // 22.1 Cerkláž 480 //
22.2 Dirupce vaku blan, amniotomie 481 // 22.3 Dilatace porodních cest 482 // 22.4 Porodnický obrat (versio obstetrica) 485 // 22.5 Exprese plodu (Kristellerova exprese) 486 // 22.6 Extrakce plodu 488 // 22.7 Porodnické kleště 492 // 22.8 Vakuumextraktor 496 // 22.9 Císařský řez (sectio caesarea) 499 // 22.10 Zmenšovací operace 508 // 22.11 Operace ve III. době porodní a v časném šestinedělí 509 // 23 Patologické šestinedělí (Aleš Roztočil) 513 // 23.1 Puerperální krvácení 514 // 23.2 Puerperální infekce 515 // 23.3 Tromboflebitida 517 // 23.4 Tromboembolie 517 // 23.5 Nepravidelnosti kojení a záněty mléčné žlázy 517 // 24 Spolupráce porodníků a neonatologů (RichardPlavka) 519 // 24.1 Organizačně koncepční období spolupráce 521 // 24.2 Diagnosticko-terapeutické období spolupráce porodníka a neonatologa 522 // 25 Fyziologický a patologický novorozenec (Zbyněk Straňák) 527 // 25.1 Klasifikace novorozence 528 // 25.2 Fyziologický novorozenec 528 // 25.3 Patologický novorozenec 532 // 25.4 Novorozenecké infekce 538 // 26 Perinatální medicína, epidemiologie (natalita, morbidita mateřská a neonatální, mortalita mateřská a perinatální), audit a surveillance (Petr Velebil, Zdeněk Štembera) 543 // 26.1 Perinatální medicína 544 // 26.2 Vývoj perinatologie 544 // 26.3 Perinatologická centra 544 // 26.4 Perinatální epidemiologie 544 // 26.5 Perinatální informační systém 548 // 26.6 Mateřská úmrtnost 552 // 27 Porodnictví v tropech a subtropech (OndřejŠimetka, Jan Majer, Aleš Roztočil) 555 // 27.1 Cestování těhotných do tropů a subtropů 556 // 27.2 Porodnictví rozvíjejícího se světa 556 // 27.3 Genitální mutilace afrických žen 566 // 28 Právní problematika porodnictví (Lukáš Prudil, AnnoZemandlová) 571 // 28.1 Základní právní rámec porodnictví 572 //
28.2 Povinnost postupovat lege artis 573 // 28.3 Odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb a jednotlivých zdravotnických pracovníků 574 // 28.4 Status těhotné a rodící ženy 575 // 28.5 Právní postavení dítěte v perinatální péči 575 // 28.6 Porod 577 // 28.7 Použité obecně závazné právní předpisy 583 // Literatura 585 // Jmenný rejstřík 589 // Věcný rejstřík 591 // O autorech a recenzentech 605 // Souhrn 619 // Summary 621
cnb002893219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC