Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Český národní korpus, 2017
128 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-561-1 (NLN ; brožováno)
Studie z korpusové lingvistiky ; 24
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 120-126 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001459595
OBSAH // 1. Úvod 8 // 2. Teoretická východiska 12 // 2.1 Terminologie a korpusový výzkum termínů 12 // 2.1.1 Termín a slovo: terminologie v rámci lingvistiky 12 // 2.1.2 Automatické vyhledávání termínů 14 // 2.1.3 Korpusová lingvistika a korpusový výzkum terminologie 15 // 2.2 Definice a vlastnosti termínu v dosavadních výzkumech 17 // 2.2.1 Definice termínu 17 // 2.2.2 Vlastnosti termínů využitelné v ATR 19 // 2.3 Princip škály v terminologii 24 // 2.3.1 Charakteristiky ovlivňující sílu terminologické platnosti 25 // 2.3.2 Škála v terminologii a prototypický termín 29 // 3. Materiál a metoda 30 // 3.1 Data mining 30 // 3.2 Materiál 31 // 3.2.1 Výběr vhodného korpusu 32 // 3.2.2 Subkorpusy 34 // 3.2.3 Výběr trénovacích dat pro data mining 34 // 3.2.4 Přehled vlastností přiřazených trénovacím datům 35 // 3.2.5 Ruční vyhledání termínů 41 // 3.2.6 Výběr nejvhodnější formy trénovacích dat 47 // 3.3 Metoda 56 // 3.3.1 Nová metoda vyhledávání termínů TERMIT 56 // 3.3.2 Postup při automatické identifikaci termínů 56 // 3.3.3 Data-miningový nástroj Weka 57 // 3.3.4 Srovnání data-miningových metod 58 // 3.3.5 Přehled experimentů 60 // 3.4 Vyhodnocování úspěšnosti automatického vyhledávání 61 // 4. Úspěšnost metody TERMIT při hledání termínů 63 // 4.1 Úspěšnost při vyhledávání jednoslovných termínů 63 // 4.1.1 Automatické vyhledávání v trénovacích datech 63 // 4.1.2 Automatické vyhledávání v rozsáhlých testovacích datech 64 //
4.2 Úspěšnost vyhledávání víceslovných termínů 66 // 4.2.1 Automatické vyhledávání v trénovacích datech 66 // 4.2.2 Automatické vyhledávání v testovacích datech 67 // 4.3 Hodnota terminologické platnosti 69 // 4.3.1 Hranice mezi jednoslovnými termíny a netermíny 70 // 4.3.2 Hranice mezi víceslovnými termíny a netermíny 71 // 5. Automaticky vyhledané termíny 80 // 5.1 Počet automaticky vyhledaných termínů 80 // 6 // 5.1.1 Srovnání počtu jednoslovných a víceslovných termínů 80 // 5.1.2 Jednoslovné termíny v různých oborech 83 // 5.2 Jednoslovné termíny sdílené více obory 87 // 5.3 Analýza automaticky vyhledaných jednoslovných termínů // 5.3.1 Nejsilnější termíny 90 // 5.3.2 Slovní druh automaticky vyhledaných termínů 91 // 5.3.3 Čísla jako termíny 92 // 5.3.4 Nejsilnější netermíny 92 // 5.3.5 Rozdíly mezi ručním a automatickým vyhledáváním 93 // 5.4 Analýza automaticky vyhledaných víceslovných termínů 94 // 5.4.1 Nejsilnější víceslovné termíny a nejsilnější netermíny 95 // 5.4.2 Vyhledání víceslovných termínů ze tří a více slov 96 // 5.5 Shrnutí 97 // 6. Vlastnosti termínů 99 // 6.1 Vlastnosti jednoslovných termínů 99 // 6.1.1 Seřazení vlastností dle důležitosti // 6.1.2 Korelace vlastností 102 // 6.1.3 Nejvhodnější kombinace vlastností pro ATR 108 // 6.2 Vlastnosti víceslovných termínů 109 // 6.2.1 Seřazení vlastnostní dle důležitosti 109 // 6.2.2 Korelace vlastností 111 // 6.2.3 Nejvhodnější kombinace vlastností pro ATR 113
cnb002892181

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC