Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
1. vydání
Opava : Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě, 2010
382 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7248-600-7 (brožováno)
Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Supplementa ; tomus 10
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 355-368, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001459607
I. Důsledky Mnichova -- I. 1. Územní změny na Ostravsku -- Obsazování Těšínská -- Územní změny po stanovení tzv. pátého pásma -- České protesty proti změnám hranic v regionu -- Situace na obsazeném území a jeho reflexe na Ostravsku -- I. 2. Bezprostřední důsledky územních změn a snahy o jejich řešení -- Zásobovací a dopravní problémy -- Změny správního uspořádání -- II. Politický vývoj -- II. 1. Nastolování „autoritativní demokracie" a jeho ohlas na Ostravsku -- „Právo pod troskami " ohlas Mnichova -- Chyby „uvnitř hradeb" -- „Silná demokracie" úvahy a ohlasy -- • „Mladí v čelo" generační aspekty změn politického systému -- Cenzura a propaganda -- II. 2. Vytvoření Strany národní jednoty a její činnost v regionu -- Volání po tzv. zjednodušení politického života -- Formování SNJ v regionu -- MNJ a další složky vládní strany -- Vyvrcholení činnosti SNJ v posledním měsíci druhé republiky -- II. 3. Působení Národní strany práce -- Nástup „loajální opozice" -- Činnost a veřejné působení NSP -- NSP a KSČ -- Národní hnutí pracující mládeže -- Návrhy na zrušení NSP a jejich ohlas na Ostravsku -- II. 4. Organizace českých fašistů a jejich činnost -- Vytvoření tzv. Národního tábora československého a jeho činnost na Ostravsku -- Nástup radikálních fašistů -- Ohlas vstupu NOF do SNJ -- Aktivity Gajdových gard -- Činnost fašistů na konci druhé republiky
-- II. 5. Pomnichovské působení KSČ na Ostravsku -- KSČ po Mnichovu -- Zákaz činnosti KSČ -- Počátky ilegálních aktivit ostravských komunistů -- Rozpuštění KSČ a jeho důsledky -- III. Hospodářské a sociální poměry -- III. 1. Vývoj báňského průmyslu -- Důsledky územních změn pro ostravsko-karvinský revír -- Problém propouštěných báňských zaměstnanců a snahy o jeho řešení -- Provoz zbylých báňských závodů v revíru -- Sociální poměry v neobsazené části revíru -- III. 2. Problémy a perspektivy železářského průmyslu -- Situace železářského průmyslu v regionu po Mnichově -- Vývoj jednotlivých závodů -- Sociální a národnostní poměry -- Jednání o změnách vlastnických vztahů -- III. 3. Nezaměstnanost a snahy o její řešení -- Nárůst nezaměstnanosti po Mnichovu -- Podpora nezaměstnaným -- Pracovní útvary na Ostravsku -- III. 4. Uprchlíci z obsazených území -- Příchod první vlny uprchlíků na podzim roku 1938 -- Potíže s ubytováním -- Uprchlický problém a změny hospodářského života -- Další uprchlická vlna v zimě 1938/1939 a její důsledky -- Zřízení Úřadovny ÚPU v Moravské Ostravě -- IV. Národnostní vztahy -- IV. 1. Politika „národní očisty" a její podoby na Ostravsku -- Kampaň za „počeštění" Ostravska -- „Nežádoucí živly" -- IV. 2. Německá menšina a její vztahy s českým obyvatelstvem -- Pokusy o změnu česko-německých vztahů
-- Názory a činnost německého obyvatelstva v regionu -- Kontakty mezi českými a německými zpravodajskými službami na Ostravsku -- Němci a Češi na Ostravsku v poslední fázi druhé republiky -- IV. 3. Česko-polské vztahy v regionu po obsazení Těšínská -- Obsazení Těšínská a počátky protipolských projevů -- Nástup Slezského odboje -- Vyostření česko-polských vztahů na přelomu let 1938/1939 -- Snahy o urovnání vztahů mezi Cechy a Poláky na konci druhé republiky -- IV. 4. Češi a Židé -- Rozmach protižidovských nálad -- „Židovská otázka" a uprchlický problém -- Nastolování protižidovské politiky a její ohlas na Ostravsku -- Postoje a činnost ostravských Židů -- V. Kultura, školství a tělovýchova -- V. 1. Kulturní život -- Úvahy o dalším kulturním směřování na Ostravsku -- Divadlo a hudba -- Literatura -- Výtvarné umění a film -- V. 2. Pomnichovské proměny školství a tělovýchovy -- Dopady mnichovských událostí na české školství v regionu -- Školství v regionu a pomnichovské změny české společnosti -- Nové tendence v tělovýchově a sportu -- Epilog: Konec druhé republiky německá okupace Ostravska 14-15. března 1939
(OCoLC)681497020
cnb002124652

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC