Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:13x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada Publishing, 2017
262 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5822-0 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9712-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9713-2 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 229-260 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001459615
Úvod 9 // 1. Historie diagnózy a léčby generalizované úzkostné poruchy 14 // 2. Incidence, prevalence a průběh generalizované úzkostné poruchy 22 // 2.1 Incidence a prevalence generalizované úzkostné poruchy 22 // 2.2 Průběh generalizované úzkostné poruchy 23 // 3. Diagnostika a klasifikace generalizované úzkostné poruchy 25 // 3.1 Příznaky generalizované úzkostné poruchy 25 // Příběh 25 // 3.2 Klasifikace MKN-10 a DSM-5 38 // 3.3 Diferenciální diagnóza generalizované úzkostné poruchy 41 // Tělesná onemocnění 41 // Psychické poruchy 43 // 3.4 Komorbidita u generalizované úzkostné poruchy 50 // Psychické poruchy 50 // Tělesná onemocnění 54 // 3.5 Suicidialita u generalizované úzkostné poruchy 58 // 3.6 Zvláštní situace 61 // GADudětí 61 // Těhotenství 62 // Vyšší věk 68 // 4. Biologické pohledy na generalizovanou úzkostnou poruchu 70 // 4.1 Genetika generalizované úzkostné poruchy 70 // 4.2 Okruhy úzkosti 71 // 4.3 Neurozobrazovací nálezy u generalizované úzkostné poruchy 72 // Studie morfologie mozku 72 // Výzkumy funkce mozku u GAD 72 // 4.4 Neurochemické nálezy 73 // 5. Psychosociální pohledy na generalizovanou úzkostnou poruchu 75 // 5.1 Psychologické pohledy na generalizovanou úzkostnou poruchu 75 // Psychoanalyticky a psychodynamický pohled na GAD 76 // Kognitivní a behaviorální modely GAD 77 // Kognitivně-behaviorální model 81 // Deficity ve zpracování sociálních situací a emocí u GAD 84 // 5.2 Sociální aspekty generalizované úzkostné poruchy 84 // Interpersonální faktory generalizované úzkostné poruchy 85 // Vliv životních událostí 85 // 5.3 Generalizovaná úzkostná porucha, stigmatizace a sebestigmatizace 86 // 5.4 Generalizovaná úzkostná porucha a kvalita života 88 // 5.5 Etologický model 88 //
6. Hodnocení generalizované úzkostné poruchy 90 // 6.1 Diagnostický rozhovor 90 // Explorace pomocí otevřených otázek, empatie a pozitivního posilování 90 // Upřesnění pomocí zacílených otázek 91 // 6.2 Psychologické vyšetření 92 // Indikace psychologického vyšetření 92 // Psychodiagnostické metody užitečné ? pacientů s GAD 94 // 6.3 Tělesné a laboratorní vyšetření 96 // 6.4 Formulace (konceptualizace) případu 96 // 7. Léčba generalizované úzkostné poruchy 108 // 7.1 Základy klinického vedení pacienta s generalizovanou úzkostnou poruchou 108 // Klinické vedení ?8 // Cíle léčby 112 // Volba léčebného přístupu 113 // 7.2 Podpůrná psychoterapie u pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou // Vyslechnutí pacienta, empatie 115 // Informace o tom, co je generalizovaná úzkostná porucha 117 // Povzbuzení a posílení naděje na vyléčení, vysvětlení možností léčby 117 // Edukace o tělesných příznacích stresové reakce 118 // Nácvik relaxace 119 // Ujasnění souvislostí stresujících událostí s rozvojem a udržováním poruchy 124 // Podpora adaptivních způsobů řešení problémů v životě 124 // 8. Psychofarmaka u generalizované úzkostné poruchy 127 // 8.1 Anxiolytika 130 // Praktická doporučení při léčbě benzodiazepiny 131 // Nežádoucí účinky při užívání benzodiazepinů 132 // 8.2 Antidepresiva 132 // Praktická doporučení při léčbě antidepresivy 134 // Vysazování antidepresiv 135 // 8.3 Antipsychotika 135 // Praktická doporučení při léčbě quetiapinem 135 // Nežádoucí účinky antipsychotik 136 // 8.4 Jiné léky při léčbě generalizované úzkostné poruchy 136 // Antikonvulziva 136 // Buspiron 137 // Antihistaminika 138 // Kombinace antidepresiv s benzodiazepiny 138 // 8.5 Fáze farmakologické léčby 140 // Akutní léčba 140 //
Pokračovací léčba 141 // Ukončení léčby 141 // Profylaktická léčba a sekundární prevence 141 // Postupy při rezistenci na léčbu 142 // Léčba GAD u somaticky nemocných pacientů 144 // Léčba GAD u dětí 145 // Léčba GAD v těhotenství 145 // Léčba GAD ve vyšším věku 147 // 8.6 Srovnávání účinnosti léčby u GAD 148 // 9. Psychoterapie generalizované úzkostné poruchy 151 // 9.1 Psychoanalýza 131 // Psychodynamická psychoterapie u GAD 151 // Skupinová psychodynamická psychoterapie 153 // 9.2 Kognitivně-behaviorální terapie 157 // Praktický přístup v KBT 160 // Psychoedukace v rámci kognitivně-behaviorální terapie 160 // Monitorování epizod obav a starostí 161 // Kognitivní restrukturalizace 163 // Relaxace 176 // Expozice obavám 181 // Behaviorální experimenty 183 // Plánování aktivity 186 // Akomodace jádrových schémat a podmíněných předpokladů 191 // Učení se novému chování a dovednostem 205 // Řešení problémů v životě 209 // KBT ve skupině 221 // Další strategie KBT vhodné ? vybraných pacientů 221 // 9.3 Integrované terapeutické přístupy 224 // 10. Doporučený postup léčby 226 // 10.1 Akutní léčba 226 // 10.2 Pokračovací léčba 227 // Závěr 228 // Literatura 229 // Rejstřík 261
cnb002885932

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC