Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:96x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2017
262 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0080-4 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9802-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9803-0 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii na stranách 218-254, bibliografické odkazy a rejstříky
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001459720
Obsah // SOUČASNÝ STAV SOCIÁLNÍ PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE // 1. Uvedení do problematiky 10 // 2. Mizérie sociálni práce 15 // 2.1 Krize smyslu sociální práce 16 // Důsledky postmoderny ve výkonu sociální práce 16 // Neurčité vymezení sociální práce 20 // Stát jako element ohrožující sociální práci 22 // PODÍL SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ NA SOUČASNÉM STAVU // SOCIÁLNÍ PRÁCE // 1. Profesní identita sociálních pracovníků 28 // 1.1 Oborové zájmy sociální práce versus realita 36 // 2. Hodnoty v profesi sociální práce a její identitě 38 // 2.1 Obecná role hodnot v sociální práci 47 // 2.2 Problematika aplikace profesních hodnot v sociální práci 48 // Vědomí profesních hodnot ? sociálních pracovníků 49 // Střet osobních hodnot s profesními 53 // Etická podstata sociální práce 58 // 3. Stav vzdělávání v sociální práci 65 // 3.1 Vývoj a podoba vzdělávání sociálních pracovníků 66 // Legislativní rámec odbornosti 68 // 3.2 Neúspěšná adaptace vzdělavatelů sociální práce na postmoderní dobu 71 // Soulad kompetencí vyučovaných a vyžadovaných trhem práce 72 // Způsob a metody propagace bakalářských oborů sociální práce 84 // 3.3 Neuspokojivý stav celoživotního učení v sociální práci 87 // Situace na trhu dalšího vzdělávání 90 // 5 // Obsah // 4. Role osobnosti pro rozvoj kompetencí sociálních pracovníků 96 // 4.1 Osobnostní předpoklady a vzdělávání v sociální práci 96 // 4.2 Kompetence v sociální práci 99 // 4.3 Měkké dovednosti - základní princip profesionality 101 // 4.4 Umění vést sám sebe vedoucích pracovníků v sociální oblasti 105 // 4.5 Zátěž pomáhající profese a syndrom vyhoření u sociálních pracovníků 112 Činitelé způsobující či urychlující vyhoření u sociálních pracovníků v ČR 114 //
4.6 Sociální pracovník jako předobraz postmoderního superhrdiny? 119 // Duševní hygiena sociálních pracovníků 121 // 4.7 Genderové aspekty výkonu sociální práce 127 // Genderové rozdíly při řešení životních situací klientů ? sociálních pracovníků 128 // 5. Opomíjené oblasti - inspirace pro sociální práci 131 // 5.1 Techniky arteterapie využitelné v sociální práci 131 // Možnost využívání arteterapeutických technik v sociální práci 133 // Arteterapeutické techniky pro sociální práci 136 // Ar teterapeutické techniky aplikovatelné v sociální práci 140 // 5.2 Felinoterapie a sociální práce zejména s ohledem na seniory 153 // Metody felinoterapie 156 // Využití felinoterapie ? seniorů 158 // 5.3 Spiritualita seniorů v kontextu sociální práce 167 // Pozitivní vliv spirituality a religiozity na kvalitu života 170 // Spirituální potřeby seniorů 172 // 5.4 Úloha sociální práce při doprovázení na poslední cestě člověka 177 // Sociální práce se ztrátou 177 // Činnosti sociální práce v hospici (paliativní péči) 179// Vzdělání nebo osobnost sociálního pracovníka 186 // Sociální práce při doprovázení 192 // Závěr 207 // Summary 213 // Seznam zkratek 217 // Seznam použité literatury 218 // Rejstřík věcný 255 // Rejstřík jmenný 260 //
cnb002903866

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC