Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání I.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1956
177 stran ; 21 cm

objednat
001460036
OBSAH // O ZÄSADÄCH, KTERÝMI SE ŘÍDÍ DĚLENÍ SLOV // NA SLABIKY V ČEŠTINĚ, A O STAVBĚ // Českých slov // Zkratky, jichž se v této knize užívá Úvod // 1. Jak se díváme na dělení slov ... 5 // 1.1. Příčiny obtíží ... 6 // 1.2. O naší knize . . . . . . . . 6 // 2. Dvě hlavní zásady Slabikování // 3. Dvojí různý sklon při slabikování ... 8 // 3. 1. Využití obojího způsobu ... 8 // 3. 2. Přemisťování souhlásky při ohýbání a tvoření slov . 9 // 3. 3. Rozbor sklonu b) se stavbou slova a s dělicí praxí . 9 // 3. 4. Dělení mechanické a dělení podle stavby slov . . 10 // Dělení slov podle jejich stavby // 4. O stavbě slov...10 // 4. 1. O příponách . . . . . . . .11 // 4. 1. 1. Dělení slov s příponami...12 // 4. 1.2. Dělení slov s příponami nezřetelnými ... 12 // 177 // 4. 2. Dělení slov se slabičnými předponami . . . .13 // 4. 2. 1. Dělení slov s dvěma nebo více předponami . . 14 // 4. 2. 2. Dělení slov s předponami nezřetelnými ... 15 // 4. 2. 3. Meze volnosti při dělení slov s předponami . . 15 // 4. 3. Dělení slov složených . . . . . .15 // 4. 3. 1. Mechanické dělení složených slov ... 16 // 4. 4. Možnost různého dělení ... 16 // Dělení cizích slov // 5. Dělení cizích slov s předponami a cizích slov složených 17 // 5. 1. Dělení souhláskových skupin v cizích slovech . . 17 // 5. 2. Dělení slov s cizím pravopisem . . . . .18 // Několik poznámek ? praxi
6 1. Samohlásky tvořící slabiku a dvojhlásky ... 18 // 6. 2. Neslabičné předložky z, s, k, v . . . . . 19 // 6 3. Pobočné slabiky ... 19 // 6. 4. Dělení slov ve zpěvu . . . . . . .20 // 7. Souhrnná poučka o dělení slov ... 20 // 8. Soupis důležitějších přípon ... 22 // 9. Soupis českých předpon ... 32 // ABECEDNÍ SEZNAM SLOV S NAZNAČENÝM DĚLENÍM
(OCoLC)38632192
cnb000680806

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC