Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015
538 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, plány ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-87989-00-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografické odkazy
Anglické resumé
001460115
Obsah // Na úvod // 10 // Studie 19 // Revival. 21 // Současné návraty k minulému času — Lada Hubatová-Vacková // Survival nebo revival? Morrisovský idealismus dnes, rukodčlná neo- craft a slow-craft 24 Postindustriální neoprimitivismus. Elementární postupy a vččnč archetypální formy -prvotvary v bodtnula 29 Kritický návrat ? tradici. Folklor, národní identita a multikulturalismus vglobalizovaném svčtč 39 Nejenčeskákrajkaamodrotisk.Souřas-nč reinterpretace tradičních řemeslných technologií 55 Sublimní passéismus. Neohistorismus, eklektismus a panestetismus 66 Retro, nostalgie a Depolitizované návraty ? životnímu stylu šedesátých až osmdesátých let 73 Pamčť místa a nové potřeby. Rekonstrukce, revitalizace, rekonverze. Kontextualismus. parazitacc a symbióza nového se starým 87 Rukodčlné řemeslo mezi umřním a designem. Autorský objekt jako relikvie a návrat ? unikátu 92 Kacířské experimenty mezi rukodčiným řemeslem a digitálním designem. Řemeslníci a kutilové v kybernetickém véku 99 ZávČrem 107 // Trvání a dočasnost. 109 // Stálá a přechodná přítomnost lidí, staveb a věcí — Cyril Říha // 1 Trvalost 112 Absolutní kvalita a vččnost 11 3 Trvalá udrži-telnost aneb Spojení nespojitelného 114 Adaptabilita aneb Univerzální schrány 118 Rccyklovatclnost aneb Příítíživot vjiném téle 119 Uméní stárnout a patina 122 Individuální osvojení jako cesta ? prodloužení životnosti
126 II Dočasnost 130 Plynutí a rytmus času 132 Dočasnost jako mezistav 136 Radost z efemérnosti 138 Punktum aneb Ww/událost i 144 Pomíjivost a rozpad 148 Závěrem 154 // Vize. // Budoucí design, design budoucnosti — Pavla Pauknerová // 157 // Přítomná budoucnost. Sledování a předpovídání cmergcntních trendů 164 Technologický vývoj na rozhraní představitelného a možného 169 Materiály budoucnosti. Výzku m a vývoj nových materiálových možností 176 Futuringby Doing. Budoucnost z hlediska zavedených firem 180 Digitalita. Hmotné prostředí a informační formace 187 Každému, co jeho jest. Parametrické navrhování, hromadná individualizace a rozptýlené vyrábéní 192 Velkddata. Informační stopy coby podklad pro orientaci i predikci 202 Přírodní rezonance. Biomorfismus-biomimetika-biodesign 208 Znavená Gaia. Design v komplexním svétč 217 Design-fiction. Spekulativní a anticipat ivní smiřováni současného designu 230 Závércm 237 // Medailony 239 // 0 stárnoucích šatech Zuzany Kubíčkové 240 // O hřbitovním písmu Vojtěcha Říhy 256 // O černobílé krajině Jana Vybírala 272 // O staronových botách Zuzany Ševčíkové a Elišky Kuchtové 288 // O okamžitém telefonu Jana Čtvrtníka 304 // O přizpůsobivém domu Ondřeje Michálka 322 // Rozhovory // 339 // O uměleckém řemesle, práci rukou a strojů 340 // — Rozhovor s Marií Vaňkovou-Kuchynkovou // O pomíjivosti a zrychleném čase módy 354 // — Rozhovor
s Helenou Jarošovou // O typografii a zajímavějších věcech 372 // — Rozhovor s Františkem Štormem // Třikrát o kontrastu a soužití starého s novým 382 // —Rozhovory se členy bývalé kanceláře HŠH architekti // O pokoře, potřebě odlišení a dialogu 384 // RozhovorsJanem Šépkou // O vtipných řešeních 394 // Rozhovor s Tomášem Hradečným // O prvních houslích 404 // Rozhovor s Petrem Hájkem // O možnostech, které se otevírají právě ted 418 // — Rozhovor s Imrem Vaškem // O vztahu designu a průmyslu 432 // O tradici a vizích automobilového designu 440 // — Rozhovor s Radkem Laubem // O nových textilních materiálech — Rozhovor s Jiřím Militkým // 452 // ? 3D tisku a individuálním vyrábění — Rozhovor s Josefem Průšou // 466 // O konci jednodruhové budoucnosti 476 // — Rozhovor s Ivanem Adamovičem // O člověku a jeho (ne)šetrném vztahu 490 // ? předmětnému světu a krajině // — Rozhovor s Janem Dostalíkem // O současných ekologických trendech 508 // a nadčasové lásce ke krajině // — Rozhovor s Vojtěchem Koteckým // Epilog 519 // Čas ? dílu a čas díla 521 // —Jan Sokol // Summary 533
(OCoLC)934899250
cnb002603999

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC