Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
EB
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2011
235 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-210-5458-5 (brožováno)
Nad názvem: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií
Obsahuje bibliografie
Základní učebnice dějin sportu se zabývá historickými etapami tělesné kultury v minulosti od antiky po vznik moderních sportů. Vedle světové historie tělesné výchovy se publikace podrobně zabývá dějinami sportu v Československu, a to jak v období první republiky, za 2. světové války, v poválečném období i v časech komunistické totality. Zvláštní hodnotu mají závěrečné kapitoly reflektující vývoj tělesné výchovy a sportu v České republice v posledních dvou dekádách – jde o jedno z prvních ucelených zpracování této epochy..
Popsáno podle 1. dotisku z roku 2016
Popsáno podle tištěné verze
001460211
ÚVOD // I. DÍL Přehled světových dějin sportu // I. DĚJINY SPORTU V PRAVĚKU (cca 2,5 mil-4000 př. n. 1.) // 1. Všeobecná charakteristika pravěku, vznik a vývoj člověka // 2. Vznik a vývoj tělesných cvičení a dalších fyzických aktivit // 3. Formy tělesných aktivit // II. DĚJINY SPORTU VE STAROVĚKU (4 000 př. n. 1-476 n. 1.) // 1. Všeobecná charakteristika období // 2. Rozvoj starověkého sportu v zemích otrokářského východu // 3. Vývoj starověkého sportu v řecké antice // 3.1. Výchova v Athénách a ve Spartě // 3.2. Panhelénské hry // 3.3. Olympijské hry starověkých Řeků // 4. Starověký sport v římské antice // III. DĚJINY SPORTU VE STŘEDOVĚKU (476-1650) // 1. Všeobecná charakteristika období // 2. Středověký sport v raném feudalismu // 3. Středověký sport ve vrcholném feudalismu // 3.1. Rytířská výchova // 3.2. Sportovní aktivity venkovského a městského lidu // 3.3. Středověký sport měšťanů // 4. Středověký sport v období humanismu a renesance // 4.1. Praktické formy sportovních aktivit // 4.2. Rozvoj teorie sportu a školní tělesná výchova // IV. DĚJINY SPORTU V NOVOVĚKU (od 1650) // 1. Vývoj sportu v období vítězství kapitalismu (1650-1789) // 1.1. Všeobecná charakteristika období // 1.2. Vývoj sportu v období nástupu kapitalismu // 1.2.1. Osvícenci a tělesná výchova // 1.2.2. Tělesná výchova ve filantropinech // 1.2.3. Počátky moderního sportu v Anglii // 2. Vývoj sportu v období rozvoje kapitalismu (1789-1870) 2.1. Všeobecná charakteristika období // 2.2 Vznik národních tělovýchovných systémů // 2.3. Rozvoj moderního sportu // 3. Vývoj sportu v období imperialismu (1870-1918) // 3.1. Všeobecná charakteristika období // 3.2. Modernizace a reforma tělovýchovných systémů // 3.3. Tělesná výchova žen // 3.4. Tělesná výchova mládeže //
3.5. Dělnická tělovýchova a sport // 3.6. Mezinárodní rozvoj sportu // 3.7. Obnovení olympijských her // 4. Vývoj sportu v meziválečném období (1918-1945) // 4.1. Všeobecná charakteristika období // 4.2. Ideologicko-politická polarizace tělovýchovného a sportovního hnutí // 4.3. Mezinárodní dělnické tělovýchovné a sportovní hnutí // 4.4. Reformování tělovýchovných systémů // 4.5. Vývoj tělesné výchovy a sportu žen // 4.6. Školní tělesná výchova a mládežnické sportovní hnutí // 4.7. Vývoj sportovního a olympijského hnutí // 5. Vývoj sportu po roce 1945 // 5.1. Všeobecná charakteristika období // 5.2. Charakteristika vývoje sportu po roce 1945 // 5.3. Vývoj sportu v kapitalistických zemích do roku 1989 // 5.4. Vývoj sportu v socialistických zemích do roku 1989 // 5.5. Mezinárodní spolupráce ve sportovním hnutí // 5.6. Vývoj sportu po roce 1989 // 5.7. Vývoj olympijského hnutí // ZÁKLADNÍ LITERATURA // II. DÍL Přehled národních dějin sportu // I. DĚJINY SPORTU NA ÚZEMÍ ČESKÝCH ZEMÍ DO ROKU 1848 // 1. Tělesné aktivity v období raného feudalismu (5-11. st.) // 2. Tělesné aktivity v období vrcholného feudalismu (12-16. st.) // 2.1. Tělesné aktivity feudálů // 2.2. Tělesná kultura ve městech // 2.3. Tělesné aktivity lidu na venkově a ve městech // 3. Tělesné aktivity v období rozkladu feudalismu (17. st-1848) // 3.1. Tělesná výchova v období humanismu // 3.2. Tělesná výchova a sport v období národního obrození // II. DĚJINY SPORTU DO VZNIKU ČESKOSLOVENSKA (1848-1918) // 1. Společenské poměry // 2. Počátky a vývoj spolkové tělovýchovy // 2.1. Sokol // 2.2. Dělnická tělovýchova // 2.3. Orelské hnutí // 2.4. Německé hnutí // 3. Vývoj sportovního hnutí // 4. Turistické a skautské hnutí // 5. Formování tělesné výchovy //
III. DĚJINY SPORTU V OBDOBÍ PRVNÍ ČSR (1918-1939) // 1. Společenské poměry // 1.1. Pluralita tělovýchovného a sportovního hnutí // 1.2. Státní péče o tělesnou výchovu a sport // 2. Tělovýchovné hnutí // 2.1. Rozmanitost tělovýchovného hnutí // 2.2. Tělovýchovné spolky // 2.2.1. Československá obec sokolská // 2.2.2. Orel // 2.2.3. Polarizace dělnického tělovýchovného hnutí // 2.2.4. YMCA, YWCA // 2.2.5. Menšinové tělovýchovné spolky // 3. Sportovní hnutí // 3.1. Charakteristika sportovního hnutí // 3.2. Úspěchy československého sportu // 3.3. Sporty v ostatních spolcích a ve školách // 4. Turistické a trampské hnutí // 5. Školní tělesná výchova // IV. DĚJINY SPORTU V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU (1939-1945) // 1. Společenské poměry // 2. Tělovýchovné hnutí // 3. Sportovní hnutí // 4. Protinacistický odboj tělocvikářů a sportovců // V. DĚJINY SPORTU V OBDOBÍ LIDOVÉ DEMOKRACIE (1945-1948) // 1. Společenské poměry a sjednocovací koncepce sportovního hnutí // 1.1. Vláda Národní fronty // 1.2. Dvě koncepce sjednocení // 2. Průběh sjednocení // 3. Sportovní hnutí // VI. DĚJINY SPORTU V OBDOBÍ SOCIALISMU (1948-1989) // 1. Charakteristické znaky socialistického sportovního hnutí // 2. Vývoj sportovního hnutí v rámci sjednoceného Sokola (1948-1952) // 2.1. Společenské poměry // 2.2. Sjednocení hnutí na bázi ČOS // 2.3. Tělovýchovná a sportovní činnost // 3. Vývoj sportovního hnutí v období státního řízení (1953-1956) // 3.1. Společenské poměry // 3.2. Státní řízení tělesné výchovy a sportu // 3.3. Tělovýchovná a sportovní činnost // 4. Československý svaz tělesné výchovy do roku 1968 // 4.1. Společenské poměry // 4.2. Zrušení státního řízení a vznik ČSTV // 4.3. Tělovýchovná a sportovní činnost // 5. Vývoj sportovního hnutí v letech 1969-1989 //
5.1. Společenské poměry // 5.2. Proměny organizační struktury hnutí // 5.3. Tělovýchovná a sportovní činnost // VIL VÝVOJ SPORTOVNÍHO HNUTÍ PO ROCE 1989 // 1. Vývoj hnutí v letech 1989-1992 // 1.1. Společenské poměry // 1.2. Transformace sportovního hnutí // 1.2.1. Profilování spolkové sféry // 1.2.2. Státní sféra // 1.2.3. Tělovýchovná a sportovní činnost // 2. Vývoj hnutí od roku 1993 // 2.1. Společenské poměry // 2.2. Státní sféra // 2.2.1. Sportovní legislativa // 2.2.2. Financování a podpora sportu // 2.2.3. Školní tělesná výchova // 2.3. Vývoj spolkové sféry // 2.4 Tělovýchovná a sportovní činnost // ZÁKLADNÍ LITERATURA
(OCoLC)746836934
cnb002193702

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC