Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.3) Půjčeno:34x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
319 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0084-2 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9797-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-9796-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001460222
Obsah // Seznam použitých zkratek...11 // Předmluva... 14 // Úvod (Olga Švestková) ...16 // Koordinovaná rehabilitace...16 // Rehabilitační nástroje, prostředky (intervence)...19 // Terminologie v rehabilitaci...19 // Proces rehabilitace...20 // Základní pojmy při určování funkčního stavu pacienta/klienta...23 // Mezinárodní legislativa v rehabilitaci...24 // 1 Teorie motoriky (Rastislav Draga)...37 // 1.1 Základní pojmy...37 // 1.1.1 Buněčný pohyb...37 // 1.1.2 Pohyb u vícebuněčných organismů a nervový systém...37 // 1.1.3 Stavba a činnost nervové buňky...38 // 1.1.4 Komunikace mezi neurony...43 // 1.1.5 Gliové buňky...47 // 1.2 Nervová soustava a kosterní svalstvo...48 // 1.2.1 Stavba periferního nervu...48 // 1.2.2 Nervosvalová ploténka...50 // 1.2.3 Motorická jednotka a typy svalových vláken ...54 // 1.2.4 Stavba kosterního svalu...56 // 1.2.5 Vazivové struktury svalu ...62 // 1.2.6 Svalový stah a svalový tonus...65 // 2 Centrální mechanismy řízení motoriky (Rastislav Draga) ...68 // 2.1 Prenatální a postnatální vývoj motoriky...68 // 2.2 Mícha a míšní motorické systémy ...21 // 2.2.1 Stavba šedé hmoty míšní...22 // 2.2.2 Stavba bílé hmoty míšní...23 // 2.2.3 Míšní segment a míšní nerv ...25 // 2.2.4 Svalové receptory ...27 // 2.2.5 Gamma-systém...29 // 2.2.6 Šlachové receptory ...80 // 2.2.7 Volná nervová zakončení ve svalu ...82 // 2.2.8 Kloubní receptory...82 // 2.2.9 Kožní receptory...84
// 2.2.10 Míšní interneurony...85 // 2.2.11 Míšní premotoneurony ...89 // 2.2.12 Propriospinální neurony...90 // 2.2.13 Míšní motoneurony...93 // 5 // 2.2.14 Spinální motorika při poškození míchy...97 // 2.2.15 Míšní léze, míšní interneurony a propriospinální systém..98 // 2.2.16 Plastické změny po iktu a po transverzální míšní lezi...99 // 2.3 Míšní reflex ...100 // 2.3.1 Postnatální vývoj opěrné motoriky ...102 // 2.4 Motorický systém polohy a pohybu...104 // 2.5 Motorický systém úmyslného pohybu...106 // 2.5.1 Motorická a premotorická kůra ...106 // 2.5.2 Pyramidová dráha (tr. corticospinalis) ...115 // 2.5.3 Tractus rubrospinalis ...119 // 2.5.4 Motorické funkce hlavových nervů ...119 // 2.6 Bazálni ganglia a řízení motoriky...123 // 2.6.1 Striatum ...123 // 2.6.2 Globus pallidus (pallidum) ...128 // 2.6.3 Nucleus subthalamicus...128 // 2.6.4 Substantia nigra...128 // 2.6.5 Okruhy bazálních ganglii...129 // 2.6.6 Přímá, nepřímá a hyperpřímá dráha v okruhu bazálních // ganglii...130 // 2.6.7 Léze a stimulace striata a pallida...131 // 2.6.8 Funkce dorzálního striata a pallida ...132 // 2.6.9 Funkce ventrálního striata a pallida...133 // 2.6.10 Poruchy bazálních ganglii...133 // 2.6.11 Součinnost hemisfér a motorika...135 // 2.7 Funkce mozečku v řízení motoriky ...135 // 2.7.1 Stavba kůry mozečku...136 // 2.7.2 Jádra mozečku...140 // 2.7.3 Funkční členění mozečku ...141 // 2.7.4
Funkce mechových a šplhavých vláken...144 // 2.7.5 Funkce mozečku v řízení cílené motoriky...144 // 2.7.6 Mozečkové syndromy...145 // 2.7.7 Mozeček a kognitivní fukce...147 // 2.8 Funkce nucleus ruber...147 // 2.9 Podíl thalamu na řízení motoriky...147 // 2.10 Centrální systém řízení úmyslných pohybů ...149 // Pohybová soustava z klinického hlediska - část obecná (Jiří Votava)...154 // 3.1 Přístrojové vyšetření hybné soustavy člověka...154 // 3.1.1 Elektromyografie (analytická, jehlová) ...154 // 3.1.2 Polyelektromyografie a další přístrojové metody...156 // 3.1.3 Zobrazovací metody, užívané pro hodnocení CNS...157 // 3.2 Reflexy a reflexní působení ...158 // 3.2.1 Význam reflexů v neurologii a v rehabilitaci...160 // 3.2.2 Myotatické reflexy...161 // 3.2.3 Hoffmannův reflex ...163 // 3.2.4 Svalový tonus...165 // 3.2.5 Relaxace...165 // 3.2.6 Složitější svalové reflexy vyvolané z proprioceptorů...166 // 3.2.7 Exteroreceptivní reflexy, především obranné...168 // 3.2.8 Supraspinální působení na reflexní děje, supraspinální // reflexy...171 // 4 Pohybová soustava z klinického hlediska - část speciální (Jiří Votava)_173 // 4.1 Funkční poruchy pohybového ústrojí ...174 // 4.2 Centrální (spastická) paréza ...177 // 4.2.1 Patogeneze vzniku centrální parézy...177 // 4.2.2 Rozbor některých příznaků centrální parézy...178 // 4.2.3 Mechanismy podílející se na vzniku projevů
// centrální parézy...181 // 4.2.4 Rehabilitace u následků centrální parézy mozkového // původu - cévní mozkové příhody ...181 // 4.2.5 Rehabilitace u následků centrální parézy míšního původu - // stavy po poranění míchy...186 // 4.3 Extrapyramidové syndromy (klinické poruchy bazálních ganglii) ... 190 // 4.3.1 Parkinsonův syndrom (hypertonicko-hypokinetický) ...190 // 4.3.2 Mimovolní pohyby (hyperkineticko-hypotonické // syndromy) ...192 // 4.4 Mozečkový syndrom...194 // 4.5 Vestibulární syndrom (v. s.)...195 // 4.6 Spinální ataxie (syndrom zadních míšních provazců)...196 // 5 Spasticita a její terapie (Yvona Angerová)...198 // 5.1 Botulotoxin ...198 // 5.1.1 Historie...198 // 5.1.2 Mechanismus účinku...198 // 5.1.3 Technika aplikace ...199 // 5.1.4 Biologická aktivita botulotoxinu...200 // 5.1.5 Nežádoucí účinky...200 // 5.2 Neurofýziologické hodnocení spasticity ...201 // 5.2.1 H reflex...201 // 5.2.2 F vlna ...201 // 5.2.3 Spasticita - patofyziologie, terminologie...202 // 5.2.4 Spastické syndromy končetin ...203 // 5.2.5 Bolest u spasticity...204 // 5.2.6 Léčba spasticity...205 // 5.2.7 Cíle léčby spasticity...206 // 5.2.8 Farmakologická léčba...206 // 5.2.9 Chirurgická léčba spasticity...208 // 5.2.10 Rehabilitace...210 // 5.2.11 Hodnocení závažnosti spasticity...214 // 7 // 6 Systém moderní rehabilitace (Olga Švestková, Jan Pfeiffer) ...216 // 6.1 Definice...216 // 6.1.1 Pojetí a definice rehabilitace
...216 // 6.1.2 Vývoj organizace rehabilitace ...217 // 6.2 Uvedení tří nových pojmů velmi významných pro rehabilitaci - // porucha na úrovni orgánu, disabilita na úrovni jedince, handicap jedinec versus společnost...218 // 6.2.1 Kritika nových pojmů a jejich vývoj až ? současné // definitivní verzi...219 // 6.2.2 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností (funkčních // schopností, disability a zdraví) ...220 // 6.2.3 Jak kvalifikovat jednotlivé hodnoty klasifikace...220 // 6.3 Definice pojmů poslední definitivní verze Mezinárodní klasifikace // funkčních schopností...221 // 6.4 Základní stručná informace jak s klasifikací pracovat...222 // 6.4.1 Tělesné funkce (označení b = body)...222 // 6.4.2 Tělesné struktury (označení s = struktury)...230 // 6.4.3 Aktivity a participace (označení d = disability) ...231 // 6.4.4 Faktory prostředí (označení e = environment)...236 // 6.5 Organizační prostředky systému rehabilitace...239 // 6.5.1 Problém specializace lékařů a dalších odborníků ...240 // 6.6 Praktické provádění rehabilitace nervových poruch... 241 // 6.6.1 Kontuze mozku a jeho rehabilitace...241 // 6.6.2 Poruchy různých systémů mozku...242 // Závěr ...245 // 7 Je ambulantní rehabilitace plnohodnotnou alternativou ? pobytu // v lůžkovém zařízení? (Olga Švestková, Jan Pfeiffer) ...246 // 8 Léčebná rehabilitace dětí s poruchou centrálního motoneuronu // (Olga Švestková, Jan Pfeiffer)
...248 // 8.1 Jak rozhodnout, zda ordinovat léčebný tělocvik...248 // 8.2 Jaké rehabilitační postupy doporučit...249 // 8.3 Jaké vyšetření provedeme...250 // 8.4 Vojtova metoda reflexní lokomoce...258 // 8.4.1 Praktické provádění Vojtovy metody...260 // 8.5 Metodika manželů Bobathových ...266 // 8.5.1 Důležité pojmy pro metodu manželů Bobathových ...266 // 8.5.2 Důležité polohy, postoje a pohyby, které je nutné // přednostně dítě učit ...269 // 8.6 Metodika profesora Tardieu ...275 // 8.6.1 Faktorové hodnocení...277 // 8 // 9 Rehabilitace a její vývoj českém prostředí (Jan Pfeiffer)...304 // Úvod ...304 // Rehabilitace v Čechách...305 // Technické pomůcky a prostředky...307 // Deklarace práv „disabilních“ občanů...307 // Rejstřík ...311 // Souhrn...317 // Summary...319 // 9
(OCoLC)1000496716
cnb002903865

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC