Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
První vydání
Praha : Galén, [2015]
viii, 182 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-225-1 (brožováno)
angličtina
Obsahuje bibliografie
Určeno odborné veřejnosti
Částečně souběžný anglický text
001460224
v // Obsah // ÚVOD...1 // 1. EPIDEMIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE...3 // 2. PLASTICITA A REORGANIZACE...9 // 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 13 // 4. REHABILITACE PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ...21 // 5. NEUROREHABILITAČNÍ TERAPIE...31 // 5.1. Taubova terapie...31 // 5.2. Rehabilitace horní končetiny asistovaná robotem...34 // 5.3. Terapie na běžícím pásu a robotrénink chůze...35 // 5.4. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace...37 // 5.5. Vojtova terapie...39 // 5.6. Koncept Bobathových...40 // 5.7. Mentální trénink...42 // 5.8. Terapie pomocí zrcadla...43 // 5.9. Bilaterální cvičení...\\...44 // 5.10. Stimulace senzibility...45 // 5.11. Funkční elektrostimulace...45 // 5.12. Trénink s virtuální realitou...46 // 6. MEDIKAMENTÓZNI’ TERAPIE...47 // 7. ASSESSMENT...51 // 7.1. Klasifikace ICF...52 // 7.2. Assessment v oblasti funkcí těla...53 // ¦ Ashworthova škála...53 // ¦ Motoricity Index...53 // ¦ National Institutes of Health Stroke Scale...53 // ¦ Fuglův-Mayerův test...54 // ? Rivermead Motor Assessment...54 // VI / Rehabilitace po náhlé cévní mozkové příhodě // ¦ Bergova škála rovnováhy (Berg Balance Scale)...55 // ¦ Timed Up and Go Test...55 // ¦ Desetimetrový test chůzí...55 // ¦ Gait Assessment Rating Scale (GARS)...56 // 7.3. Assessment v oblasti aktivit...56 // ¦ Box and Block Test...56 // ¦ Nine Hole Peg Test...57 // ¦ Action Research Arm Test...58 // ¦ TEMPA (Upper Extremity Function Test for Elderly)...58
¦ Index Barthelové...58 // ¦ Functional Independence Measure...59 // ¦ Rivermead Activity of Daily Living Scale ...60 // 7.4. Assessment v oblasti participace...60 // ¦ Canadian Occupational Performance Measure (COMP)...60 // ¦ SF 36 a SF 12...60 // 7-5. Další škály využívané v neurorehabilitaci...61 // ¦ Activity Index...61 // ¦ Katz Index of Activities of Daily Living...6l // ¦ Copenhagen Stroke Scale...61 // ¦ Scandinavian Stroke Scale, krátká forma...61 // M Frenchay Activity index ...62 // ¦ Frenchay Arm Test...62 // ¦ Standing Balance...62 // ¦ Sitting Balance Score...62 // ¦ Speech Questionnaire...62 // ¦ Neurobehavioural Rating Scale...63 // 8. SPASTICITA...65 // 8.1. Polohovací dlahy...67 // 8.2. Indikace ? terapii spasticity...68 // 9. KONTRAKTURY...73 // 9.1. Sériové sádrování...75 // 9.2. Operační intervence...76 // 10. KOMPLIKACE NÁSLEDKEM IMOBILITY...79 // ¦ Atrofie svalstva...79 // ¦ Degenerativní změny na chrupavkách...80 // ¦ Degenerativní změny vaziva a kloubních pouzder...80 // ¦ Osteoporóza...80 // ¦ Dekubitus...81 // ¦ Poruchy kontroly močového měchýře... 82 // Obsah / VII // 11. CENTRÁLNĚ PARETICKÁ RUKA...87 // ¦ Paréza...87 // ¦ Patologické synergie...88 // ¦ Spastická...88 // ¦ Bolestivé rameno ...89 // ¦ Algodystrofie ruky... 92 // ¦ Role izometrického tréninku ruky (vlastní studie)...94 // 12. PORUCHY POLYKÁNÍ ...99 // ¦ Facioorální terapie...99 // ¦ Perkutánní endoskopická gastrostomie...103
// 13. NEUROPSYCHOLOGICKÉ DEFICITY...105 // ¦ Neuropsychologická diagnostika...106 // ¦ Neuropsychologický trénink... 108 // ¦ Orientace...109 // ¦ Poruchy vizuálního vnímání...?? // ¦ Psychický náboj...Ill // ¦ Sociální chování... Ill // ¦ Afekt... Ill // ¦ Deprese... 112 // ¦ Motivace... 112 // ¦ Koncentrace a pozornost... 112 // ¦ Paměť... 112 // ¦ Schopnost myšlení a plánování...113 // ¦ Flexibilita... 113 // 14. PORUCHY ŘEČI...115 // 15. TERAPEUTICKÉ POLOHOVÁNÍ A PASIVNÍ POHYBOVÁNÍ ... 119 // 15.1. Polohování na zádech... 119 // 15.2. Polohování na boku... 120 // 15.3. Polohování na břiše... 120 // 15-4. Polohování ? ovlivnění svalového tonu...121 // ¦ Prevence luxace kyčli... 121 // ¦ Zlepšení oběhových funkcí...121 // ¦ Podpora pohyblivosti páteře... 122 // ¦ Zlepšení dýchání... 122 // ¦ Zabránění cervikálnímu syndromu...122 // ¦ Zabránění poškození periferních nervů...122 // 15.5. Polohování u pacientů s hemiparézou...123 // ¦ Polohování na paretické straně... 123 // ¦ Polohování na zdravé straně... 124 // ¦ Polohování na zádech... 124 // Vlil / Rehabilitace po náhlé cévní mozkové příhodě // ¦ Bridging... 125 // ¦ Otáčení vleže... 125 // ¦ Pasivní pohybování... 126 // 16. DOMÁCÍ POHYBOVÝ PROGRAM...129 // 16.1. Cvičení v lehu na zádech...129 // ¦ Cvičení 1... 129 // ¦ Cvičení 2... 130 // ¦ Cvičení 3... 131 // 16.2. Cvičení vsedě u
stolu ... 131 // ¦ Cvičení 1...131 // ¦ Cvičení 2... 133 // ¦ Cvičení 3... 133 // 16.3. Cvičení vsedě na stoličce...134 // ¦ Cvičení 1 ... 134 // ¦ Cvičení 2 ... 134 // ¦ Cvičení 3 ... 136 // ¦ Cvičení 4 ... 136 // 16.4. Cvičení vestoje ... 137 // ¦ Cvičení 1 ... 137 // ¦ Cvičení 2... 137 // ¦ Cvičení 3... 139 // 16.5. Doplňkové cvičení s velkým gymnastickým míčem vsedě na stoličce ... 140 // ¦ Cvičení 1 ... 140 // ¦ Cvičení 2... 140 // ¦ Cvičení 3... 140 // ZKRATKY...141 // PŘÍLOHA - KLASIFIKAČNÍ A SKÓROVACÍ SYSTÉMY ATESTY...143
(OCoLC)958227686
cnb002786862

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC