Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
EB
2., rozšířené a aktualizované vydání
Praha : Grada, 2016
235 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5834-3 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9427-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9428-5 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 220-233 a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001460277
Obsah // Předmluva ke druhému vydání 7 // Úvod 8 // Vybrané směry vývoje Rorschachovy metody 9 // Organizace textu 14 // 1. Percepčně-kognitivní proces 15 // 1.1 Vybrané teorie percepce relevantní k Rorschachově metodě 16 // 1.2 Neurobiologie zrakového vědomí 27 // 1.3 Rorschachovo pojetí percepčně-kognitivního procesu 29 // 1.4 Exnerův model tvorby odpovědi a jeho kritická reflexe 31 // 1.5 Integrace a organizace senzorické zkušenosti 34 // 1.5.1 Možnosti sumárního posouzení integrace a organizace senzorické zkušenosti 35 // 1.6 Testování reality 58 // 1.6.1 Možnosti posouzení testování reality v Rorschachově metodě 61 // 2. Emoce a kognice 85 // 2.1 Teorie aktuálního zájmu 89 // 2.2 Funkcionalistický a systémový přístup k emocím 90 // 2.3 Pozitivní a negativní emocionalita 92 // 2.4 Možnosti posouzení emotivity Rorschachovou metodou 93 // 2.5 Afektivní styl 96 // 2.5.1 Regulační aspekt 96 // 2.5.2 Aspekt afektivního naladění 100 // 2.5.3 Negativní afektivní prožívání 103 // 2.5.4 Indexy vztahující se k negativní afektivitě 109 // 2.6 Dopad negativní afektivity na procesy interpretace 112 // 2.7 Alexithymie a Rorschachova metoda 116 // 3. Objektní vztahy a teorie citové vazby 119 // 3.1 Klíčové prvky teorie obj ektních vztahů 120 // 3.2 Klíčové prvky teorie vztahové vazby (attachment) 123 // 3.3 Teorie mentalizace 128 // 3.4 Neurobiologie vazebného chování 129 // 3.5 Možnosti posouzení vztahových dimenzí Rorschachovou metodou 130 // 3.5.1 Obsahová analýza lidských odpovědí 131 // 3.5.2 Škála borderline mezilidských vztahů 135 // 3.5.3 Škála vzájemné (oboustranné) autonomie 136 // 3.5.4 Škála orální závislosti 140 // 3.5.5 Projevy falešného Self 147 // 3.5.6 Posouzení dimenzí vztahové vazby (attachment) prostřednictvím ROR 148 // 3.5.7 Rorschachovské proměnné spojené se sebeobrazem 150 //
3.5.8 Rorschachovské proměnné spojené se vztahem jedince k druhým lidem 158 // 3.5.9 Proměnné spojené s agresivitou 161 // 3.5.10 Fenomény spojené s dopady psychologického traumatu 165 // 3.5.11 Dílčí rorschachovské proměnné spojené s dopady traumatu 166 // 3.5.12 Sumární rorschachovské skóry spojené s dopady traumatu 169 // 3.5.13 Sumární proměnné spojené s osobnostním stylem - OBS, HVI, CDI 173 // 4. Integrativní přístup k interpretaci a jeho praktická stránka 179 // 4.1 Předpoklady pro interpretaci 181 // 4.1.1 Budování vztahu mezi psychologem a jeho klientem 181 // 4.1.2 Volba psychometrického systému 189 // 4.1.3 Detailní znalost anamnézy 191 // 4.1.4 Zasazení metody do baterie testů 194 // 4.1.5 Filozofie koncepčního přístupu k interpretaci 197 // 4.2 Kvalitativní část interpretace 201 // 4.2.1 Vývojová úroveň protokolu // 4.2.2 Regresivní a infantilní fenomény 204 // 4.2.3 Analýza řečového projevu a chování při administraci 208 // 4.2.4 Symbolická a sekvenční analýza 213 // 4.2.5 Limity kvalitativní interpretace 215 // 4.3 Kvantitativní část interpretace 216 // 4.3.1 Limity kvantitativní interpretace 217 // Závěr 218 // Summary 219 // Literatura 220 // Rejstřík 234
(OCoLC)965747795
cnb002832258

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC