Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Brno : Nová škola - Duha, [2017]
131 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-87591-85-7 (brožováno)
Čtení s porozuměním
Obálkový podnázev: Pravěk, starověk
"Vytvořeno v souladu s RVP ZV, vzdělávací obor: Člověk a společnost"--Titulní stránka
Terminologický slovník
Obsahuje rejstřík
001460336
OBSAH // L Úvod ? učivu dějepisu...5 // Historie, archeologie, prameny...5 // Měření času, periodizace...6 // Vznik života na Zemi...8 // Opakování - Úvod ? učivu dějepisu...9 // II. Pravěk...10 // Co je pravěk...10 // 1. Doba kamenná... 11 // A. Starší doba kamenná (paleolit)... 11 // B. Mladší doba kamenná (neolit)...16 // C. Pozdní doba kamenná (eneolit)...18 // 2. Doba bronzová...20 // 3. Doba železná...22 // 4. Naše země po odchodu Keltů...26 // Opakování Pravěk...28 // III. Starověk...28 // Co je starověk...28 // Mezopotámie...28 // Opakování - Mezopotámie...36 // Fénicie...37 // Starověká Palestina...38 // Opakování - Fénicie, Palestina...40 // Starověký Egypt...41 // Opakování starověký Egypt...53 // Starověká Indie...52 // Starověká Čína...54 // Opakování - starověká Indie a Čína... 58 // Starověké Řecko...56 // Co jsou antické státy...56 // Přírodní podmínky, zemědělství, řemesla a obchod v Řecku...58 // Minojská Kréta...59 // Mykénské Řecko...61 // Temné období Řecka...62 // Vznik městských států...64 // Velká řecká kolonizace...65 // 3 // Městský stát Athény...66 // Městský stát Sparta...68 // Řecko-perské války...69 // Rozkvět Athén po řecko-perských válkách...71 // Válka mezi Spartou a Athénami - peloponéská válka...72 // Řecko pod nadvládou Makedonie...73 // Život ve starověkém Řecku...75 // Kultura starověkého Řecka...77 // Sport a hry...79
// Počátky vědy...79 // Opakování - starověké Řecko...80 // Starověký Řím...82 // Přírodní podmínky, zemědělství, řemesla a obchod v Římě...84 // Řím v době královské...84 // Řím republikou...86 // Krize Říma a zánik republiky...92 // Opakování - Řím královstvím, Řím republikou...96 // Řím v době císařství...97 // Rozdělení římské říše...’03 // Opakování - Řím v době císařství...’04 // Život ve starověkém Římě...’05 // Kultura starověkého Říma...’07 // Odkaz římské říše...’09 // Opakování - starověký Řím... ’ ’ 0 // Závěrečné opakování...’ " // Literární příloha... ’ ’ 7 // Klíčové kompetence...’23 // Učivo a očekávané výstupy...’ 24 // Klíč k opakovacím cvičením...’26 // Rejstřík...’28 // Slovníček pojmů...’ 30 // 4
cnb002929180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC