Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
Vydání: druhé
Olomouc : Hanex, 2008
209 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85783-38-X (brožováno)
Edukace
Obsahuje bibliografii na stranách 204-209
Popsáno podle dotisku z roku 2015
001460341
Obsah // OBECNÉ ZÁKLADY ANATOMIE // 1. STRUČNÁ ANATOMICKÁ TERMINOLOGIE...8 // 1.1. Hlavní části lidského těla...8 // 1.2. Orientace...9 // 1.3. Označení používaná pro popis pohybu...14 // 2. BUŇKA...Z l5 // 3. EPITELY...22 // 4. POJIVÁ...25 // 4.1. Vazivo...25 // 4.2. Chrupavka...29 // 4.3. Kost...31 // 4.4. Dentin...37 // 5. TKÁŇ SVALOVÁ...38 // 6. TKÁŇ NERVOVÁ...51 // NAUKA O KOSTECH (OSTEOLOGIA) // 1. CRANIUM (LEBKA)...62 // 1.1. Viscerocranium...64 // 1.2. Neurocranium...65 // 2. COLUMNA VERTEBRALIS (PÁTEŘ)...72 // 3. THORAX (HRUDNÍK)...79 // 4. MEMBRUM SUPERIUS (HORNÍ KONČETINA)...80 // 4.1. Cingulum membri superioris (Pletenec homi končetiny)..80 // 4.2. Membrum superius liberi (Volná homi končetina)...82 // 5. MEMBRUM INFERIUS (DOLNÍ KONČETINA)...87 // 5.1. Cingulum membri inferioris (Pletenec dolní končetiny).87 // 5.2. Membrum inferius liberi (Volná dolní končetina)...90 // NAUKA O KLOUBECH (ARTHROLOGIA) // 1. OBECNÁ ARTHROLOGIE...98 // 2. SPECIFICKÉ KLOUBY...103 // 2.1. Articulationes vertebrales (Spojení na páteři)...105 // 2.2. Spojení mezi lebkou a páteří (Kraniovertebrální).108 // 2.3. Articulationes thoracis (Spojení na hrudníku)...110 // // 2.4. Kloubní spojení na lebce...113 // 2.5. Articulationes membri superioris (Spojení horní končetiny).114 // 2.6. Articulationes membri inferioris (Spojení dolní končetiny).121 // NAUKA O SVALECH (MYOLOGIA) // 1. MUSCULI CAPITIS (SVALY HLAVY)...138 // 1.1. Mm. masticatores,
masseterici (Žvýkací svaly)...138 // 1.2. Mm. faciales (Mimické svaly)...139 // 2. MM. COLLI (SVALY KRKU)...144 // 3. SVALY VENTRÁLNÍ STRANY TRUPU...148 // 3.2. MM. THORACIS (SVALY HRUDNÍKU)...148 // 3.2.1. Thorakohumerální svaly...148 // 3.2.2. Vlastní svaly hrudníku...149 // 3.2.3. Diaphragma - bránice...150 // 3.2. MM. ABDOMINIS (BŘIŠNÍ SVALY)...152 // 3.2.1. Ventrální skupina...152 // 3.2.1. Laterální skupina...153 // 3.2.1. Dorzální skupina...154 // 3.3. MM. DIAPHRAGMATIS PELVIS // (SVALY PÁNEVNÍHO DNA)...156 // 4. MM. DORSI (SVALY DORZÁLNÍ STRANY TRUPU)...159 // 4.1. POVRCHOVÁ VRSTVA...159 // 4.1.1. Spinohumerální systém...159 // 4.1.2. Spinokostální systém...160 // 4.2. HLUBOKÁ VRSTVA...161 // 4.2.1. DLOUHÉ SVALY...161 // 4.2.1.1. Spinotransverzální systém...161 // 4.2.1.2. Spinospinální systém...162 // 4.2.1.3. Transversospinální systém...163 // 4.2.2. KRÁTKÉ SVALY...165 // 5. MM. MEMBRI SUPERIORIS // (SVALY HORNÍ KONČETINY)...167 // 5.1. MM. CINGULI MEMBRI SUPERIORIS (SVALY PLETENCE HORNÍ KONČETINY), MM. HUMERI (VLASTNÍ SVALY RAMENE)...167 // // 5.2. MUSCULI MEMBRI SUPERIORIS LIBERI (SVALY VOLNÉ HORNÍ KONČETINY), // MM. BRACHII (SVALY PAŽE)...170 // 5.2.1. Flexory...170 // 5.2.2. Extenzory...171 // 5.3. MM. ANTEBRACHII (SVALY PŘEDLOKETNÍ)...173 // 5.3.1. Ventrální (palmámí) skupina...173 // 5.3.2. Laterální skupina...177 // 5.3.3. Dorzální skupina...178 // 5.4. MM. MANUS (SVALY RUKY)...180 // 5.4.1. Skupina
svalů thenaru (svaly palcového valu)...180 // 4.2.2. Skupina hypothenaru (svaly malíkového valu)...181 // 4.3.3. Střední skupina...181 // 6. MM. MEMBRI INFERIORIS // (SVALY DOLNÍ KONČETINY)...183 // 6.1. MM. COXAE (SVALY KYČELNÍHO KLOUBU)...183 // 6.1.1. Ventrální skupina...183 // 6.1.2. Dorzální skupina...184 // 6.1.3. Laterální skupina...186 // 6.1.4. Mediální skupina...187 // 6.2. MM. FEMORIS (SVALY KOLENNÍHO KLOUBU, // SVALY STEHNA)...189 // 6.2.1. Ventrální skupina...189 // 6.2.2. Dorzální skupina (flexory)...190 // 6.3. MM. CRURIS (SVALY BÉRCE)... 192 // 6.3.1. Ventrální skupina...192 // 6.3.2. Dorzální skupina...193 // 6.3.3. Laterální skupina...197 // 6.4. MM. PEDIS (SVALY NOHY)...198 // 6.4.1. Dorzální strana...198 // 6.4.2. Plantámí strana...198 // 6.4.2.1. Svaly palce...198 // 6.4.2.2. Svaly malíku...199 // 6.4.2.3. Svaly střední skupiny...199 // LITERATURA...204

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC