Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
První vydání
Praha : Galén, [2012]
213 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7262-880-3 (brožováno)
ISBN 978-80-7262-886-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 210-212
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001460481
OBSAH // OBECNÁ ČÁST // 1 Základní technické predpoklady a historie...10 // 2 EKG synchronizace...12 // 3 Retrospektivní gating...14 // 4 Prospektivní triggering...16 // 5 Časové rozlišení -1...18 // 6 Časové rozlišení - ?...20 // 7 Prostorové rozlišení...22 // 8 Kontrast a šum...24 // 9 Aplikace kontrastní látky - základní parametry...26 // 10 Aplikace kontrastní látky - způsob časování...28 // 11 Aplikace kontrastní látky - bolus, objem, koncentrace, viskozita...30 // 12 Akviziční parametry - rozsah a směr...32 // 13 Akviziční parametry - expozice a datová stopa...34 // 14 Faktor stoupání a perioda rotace...36 // 15 Rekonstrukce dat...38 // 16 Problematika nastavení a editace rekonstrukční fáze...40 // 17 Multifázová rekonstrukce...42 // 18 Multiplanární rekonstrukce...44 // 19 MIP rekonstrukce...46 // 20 VRT rekonstrukce...48 // 21 Softwarové nástroje a analýza plátu...50 // 22 4D zobrazení a analýza funkčních parametrů...52 // 23 Hodnocení a archivace dat...54 // 24 Kvantifikace koronárních kalcifikací...56 // 25 Dynamické perfuzní zobrazení...58 // 26 Zobrazení duální energií...60 // 27 Hybridní zobrazení...62 // 28 Možnosti redukce dávky ionizačního záření...64 // 29 Zobrazení na CT přístroji s jedním zdrojem záření...66 // 30 Zobrazení na CT přístroji se širokým detektorem...68 // 31 Zobrazení na CT přístroji se dvěma zdroji záření...70 // 32 Premedikace a příprava pacienta...72
// 33 Klinické indikace CT zobrazení srdce...74 // speciální cast // 1 Pravá věnčitá tepna...78 // 2 Levá věnčitá tepna...80 // 3 Dominance levé věnčité tepny...’...82 // 4 Anomální odstup věnčitých tepen - přední průběh tepny...84 // 5 Anomální odstup věnčitých tepen - retroaortální průběh tepny...86 // 6 Anomální odstup věnčitých tepen - interarteriální průběh tepny...88 // 7 Anomální odstup věnčitých tepen - transseptální průběh tepny...90 // 8 Anomální odstup věnčitých tepen - syndrom Blandův-Whiteův-Garlandův ...92 // 9 Koronární píštěle...94 // 10 Myokardiální můstky...96 // 11 Srdeční žíly...98 // 12 Variabilita srdečních žil...100 // 13 Aterosklerotické pláty...102 // 14 Fibrózní aterosklerotické pláty...104 // 15 Lipoidní aterosklerotické pláty a pozitivní remodelace...106 // 16 Nestabilní aterosklerotické pláty...108 // 17 Kalcifikované pláty a kalcifikace ve stěně tepen...110 // 18 Kalciové skóre...112 // 19 Koronární ateroskleróza - postižení jedné tepny...114 // 20 Koronární ateroskleróza - postižení více tepen...116 // 21 Diabetická angiopatie...118 // 22 Chronický uzávěr věnaté tepny...120 // 23 Akutní uzávěr věnčité tepny...122 // 24 Spontánní disekce věnčité tepny...124 // 25 Disekce věnaté tepny u disekce aorty...126 // 26 Stenty ve věnčitých tepnách...128 // 27 Restenózya komplikace implatace stentů...130 // 28 Okluze koronárního
stentu...132 // 29 Základní roviny zobrazení srdce...134 // 30 Projekce na aortální chlopeň...136 // 31 Subvalvulárnístenóza...138 // 32 Valvulární stenóza...140 // 33 Valvulární regurgitace a kombinované vady...142 // 34 Bikuspidální aortální chlopeň...144 // 35 Supravalvulární stenóza...146 // 36 Mitrální chlopeň...148 // 37 Trikuspidální chlopeň...150 // 38 Intrakardiálnf zkraty...152 // 39 Pardální anomální návrat plicních žil...154 // 40 Komplexní anomálie srdce...156 // 41 Dilatační kardiomyopatie...158 // 42 Hypertrořická kardiomyopatie...160 // 43 Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory...162 // 44 Nádory perikardu...164 // 45 Nádory myokardu...166 // 46 Nádory intrakardiální...168 // 47 Srdeční aneuryzma a pseudoaneuryzma...170 // 48 Intrakardiální trombóza...172 // 49 Infekčn endokarditida...174 // 50 Akutní perikarditida...176 // 51 Konstriktivní perikarditida...178 // 52 Hemoperikard...180 // 53 Zátěžová ischemie myokardu...182 // 54 Akutní infarkt myokardu...184 // 55 Chronický infarkt...186 // 56 Arteriální bypassy...188 // 57 Žilní bypassy...190 // 58 Stenózy proximální anastomózy bypassú...192 // 59 Stenózy distální anastomózy bypassu...194 // 60 Stenózy nativního řečiště po operad bypassů...196 // 61 Chronická okluze bypassu...198 // 62 Subakutní okluze bypassu a uzávěr sekvenčního pokračování...200 // 63 Stenóza bypassu...202 // 64 Komplikace po kardiochirurgických
výkonech ...204 // 65 Zobrazení plicních žil...206 // 66 Alternativní vaskulární nálezy u CT koronarografie...208 // Literatura...210 // Summary...213
(OCoLC)798993613
cnb002348846

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC