Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
První vydání
Praha : Galén, [2012]
213 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7262-880-3 (brožováno)
ISBN 978-80-7262-886-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 210-212
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001460481
OBECNÁ ČÁST // 1 Základní technické predpoklady a historie ...10 // 2 EKG synchronizace ...12 // 3 Retrospektivní gating ...14 // 4 Prospektivní triggering ...16 // 5 Časové rozlišení -1 ...18 // 6 Časové rozlišení - ? ...20 // 7 Prostorové rozlišení ...22 // 8 Kontrast a šum ...24 // 9 Aplikace kontrastní látky - základní parametry ...26 // 10 Aplikace kontrastní látky - způsob časování ...28 // 11 Aplikace kontrastní látky - bolus, objem, koncentrace, viskozita ...30 // 12 Akviziční parametry - rozsah a směr ...32 // 13 Akviziční parametry - expozice a datová stopa ...34 // 14 Faktor stoupání a perioda rotace ...36 // 15 Rekonstrukce dat ...38 // 16 Problematika nastavení a editace rekonstrukční fáze ...40 // 17 Multifázová rekonstrukce ...42 // 18 Multiplanární rekonstrukce ...44 // 19 MIP rekonstrukce ...46 // 20 VRT rekonstrukce ...48 // 21 Softwarové nástroje a analýza plátu ...50 // 22 4D zobrazení a analýza funkčních parametrů ...52 // 23 Hodnocení a archivace dat ...54 // 24 Kvantifikace koronárních kalcifikací ...56 // 25 Dynamické perfuzní zobrazení ...58 // 26 Zobrazení duální energií ...60 // 27 Hybridní zobrazení ...62 // 28 Možnosti redukce dávky ionizačního záření ...64 // 29 Zobrazení na CT přístroji s jedním zdrojem záření ...66 // 30 Zobrazení na CT přístroji se širokým detektorem ...68 // 31 Zobrazení na CT přístroji se dvěma zdroji záření ...70 // 32 Premedikace a příprava pacienta ...72 // 33 Klinické indikace CT zobrazení srdce ...74 //
SPECIÁLNÍ ČÁST // 1 Pravá věnčitá tepna ...78 // 2 Levá věnčitá tepna ...80 // 3 Dominance levé věnčité tepny ...’ ...82 // 4 Anomální odstup věnčitých tepen - přední průběh tepny ...84 // 5 Anomální odstup věnčitých tepen - retroaortální průběh tepny ...86 // 6 Anomální odstup věnčitých tepen - interarteriální průběh tepny ...88 // 7 Anomální odstup věnčitých tepen - transseptální průběh tepny ...90 // 8 Anomální odstup věnčitých tepen - syndrom Blandův-Whiteův-Garlandův ...92 // 9 Koronární píštěle ...94 // 10 Myokardiální můstky ...96 // 11 Srdeční žíly ...98 // 12 Variabilita srdečních žil ...100 // 13 Aterosklerotické pláty ...102 // 14 Fibrózní aterosklerotické pláty ...104 // 15 Lipoidní aterosklerotické pláty a pozitivní remodelace ...106 // 16 Nestabilní aterosklerotické pláty ...108 // 17 Kalcifikované pláty a kalcifikace ve stěně tepen ...110 // 18 Kalciové skóre ...112 // 19 Koronární ateroskleróza - postižení jedné tepny ...114 // 20 Koronární ateroskleróza - postižení více tepen ...116 // 21 Diabetická angiopatie ...118 // 22 Chronický uzávěr věnaté tepny ...120 // 23 Akutní uzávěr věnčité tepny ...122 // 24 Spontánní disekce věnčité tepny ...124 // 25 Disekce věnaté tepny u disekce aorty ...126 // 26 Stenty ve věnčitých tepnách ...128 // 27 Restenózya komplikace implatace stentů ...130 // 28 Okluze koronárního stentu ...132 //
29 Základní roviny zobrazení srdce ...134 // 30 Projekce na aortální chlopeň ...136 // 31 Subvalvulárnístenóza ...138 // 32 Valvulární stenóza ...140 // 33 Valvulární regurgitace a kombinované vady ...142 // 34 Bikuspidální aortální chlopeň ...144 // 35 Supravalvulární stenóza ...146 // 36 Mitrální chlopeň ...148 // 37 Trikuspidální chlopeň ...150 // 38 Intrakardiálnf zkraty ...152 // 39 Pardální anomální návrat plicních žil ...154 // 40 Komplexní anomálie srdce ...156 // 41 Dilatační kardiomyopatie ...158 // 42 Hypertrořická kardiomyopatie ...160 // 43 Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory ...162 // 44 Nádory perikardu ...164 // 45 Nádory myokardu ...166 // 46 Nádory intrakardiální ...168 // 47 Srdeční aneuryzma a pseudoaneuryzma ...170 // 48 Intrakardiální trombóza ...172 // 49 Infekčn endokarditida ...174 // 50 Akutní perikarditida ...176 // 51 Konstriktivní perikarditida ...178 // 52 Hemoperikard ...180 // 53 Zátěžová ischemie myokardu ...182 // 54 Akutní infarkt myokardu ...184 // 55 Chronický infarkt ...186 // 56 Arteriální bypassy ...188 // 57 Žilní bypassy ...190 // 58 Stenózy proximální anastomózy bypassú ...192 // 59 Stenózy distální anastomózy bypassu ...194 // 60 Stenózy nativního řečiště po operad bypassů ...196 // 61 Chronická okluze bypassu ...198 // 62 Subakutní okluze bypassu a uzávěr sekvenčního pokračování ...200 // 63 Stenóza bypassu ...202 // 64 Komplikace po kardiochirurgických výkonech ...204 // 65 Zobrazení plicních žil ...206 // 66 Alternativní vaskulární nálezy u CT koronarografie ...208 // Literatura ...210 // Summary ...213
(OCoLC)798993613
cnb002348846

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC