Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vydání 6., v této edici první
Praha : Portál, 2014
142 stran ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0691-0 (brožováno)
Klasici
francouzština
Obsahuje bibliografii na stranách 141-142 a bibliografické odkazy
001460510
OBSAH // Úvod 9 // KAPITOLA I // Senzomotorická úroveň 11 // I. Senzomotorická inteligence 11 // 1. Podnět - reakce a asimilace 12 // 2. Stadium I 13 // 3. Stadium II 15 // 4. Stadium III 15 // 5. Stadium IV a V 16 // 6. Stadium VI 17 // II. Konstrukce skutečnosti 18 // 1. Trvalý předmět 19 // 2. Prostor a čas 20 // 3. Pří činnost 21 // III. Poznávací aspekt senzomotorických reakcí 23 // IV. Citový aspekt senzomotorických reakcí 24 // 1. Počáteční adualismus 25 // 2. Přechodné reakce 26 // 3. „Objektální vztahy“ 27 // KAPITOLA II // Vývoj vnímání 31 // I. Vjemové konstanty a vjemová kauzalita 32 // 1. Konstanta tvaru 32 // 2. Konstanta velikosti 33 // 3. Trvalý předmět a vnímání 34 // 4. Vnímání příčinných vztahů 35 // II. Účinky pole 35 // III. Vjemové činnosti 38 // IV. Vjemy, pojmy a operace 41 // 1. Metody 41 // 2. Projektivní pojmy a vjemy 42 // 3. Vjemové konstanty a operační zachování 43 // 4. Situace čtvrté formy 45 // 5. Závěr 45 // KAPITOLA III // Sémiotická či symbolická funkce 47 // I. Sémiotická funkce a nápodoba 47 // 1. Nástup sémiotická funkce 48 // 2. Úloha nápodoby 50 // 3. Shrnutí 51 // II. Symbohcká hra 51 // III. Kresba 54 // IV. Obrazné představy 57 // 1. Problematika obrazných představ 58 // 2. Dva typy obrazných představ 59 // 3. Představa - obtisk 60 // 4. Kinetické a transformační obrazné představy 61 // 5. Obrazné představy a operace 63 // V. Paměť a struktura představ - vzpomínek 65 // VI. Řeč 68 // 1. Vývoj 68 // 2. Řeč a myšlení 69 // 3. Jazyk a logika 70 // 4. Řeč a operace 71 // 5. Závěr 73 // KAPITOLA IV // „Konkrétní“ myšlenkové operace a meziosobní vztahy 75 // I. Tri stupně přechodu od činnosti ? operacím 75 // II. Vznik „konkrétních“ operací 78 // 1. Pojmy a zachování 79 // 2. Konkrétní operace 80 // 3. Řazení 81 // 4. Třídění 82 //
5. Číslo 83 // 6. Prostor 84 // 7. Čas a rychlost 85 // III. Představa světa. Příčinnost a nahodilost 86 // IV. Sociální a citové interakce 89 // 1. Vývoj 90 // 2. Problém 91 // 3. Socializace 92 // V. Morální city a úsudky 95 // 1. Zrod povinnosti 96 // 2. Heteronomie 97 // 3. Morální realismus 97 // 4. Autonomie 98 // VI. Závěr 99 // KAPITOLA V // Pubescent a výrokové operace 101 // I. Formální myšlení a kombinatorika 102 // 1. Kombinatorika 103 // 2. Kombinace předmětů 103 // 3. Výrokové kombinace 104 // II. „Grupa“ dvojí vratnosti 104 // III. Formální operační schémata 108 // 1. Proporce 108 // 2. Dvojité systémy referencí 109 // 3. Hydrostatická rovnováha 110 // 4. Pojmy pravděpodobnosti 110 // IV. Indukce zákonů a vydělování faktorů 111 // 1. Pružnost 112 // 2. Kyvadlo 113 // V. Afektivní transformace 114 // ZÁVĚR // Faktory duševního vývoje 117 // POZNÁMKY 125 // STRUČNÁ BIBLIOGRAFIE // 141
(OCoLC)894843100
cnb002592509

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC