Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání druhé, v Nakladatelství Karolinum první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2017
757 stran : ilustrace ; 24 cm + 1 DVD

objednat
ISBN 978-80-246-3618-4 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 746-751 a rejstřík
001460551
Obsah // Předmluva ...11 // 1 Charakter vícerozměrných dat...17 // 1.1 Nepřímá pozorování a korelace...17 // 1.2 Zdrojová matice dat...18 // 1.3 Druhy dat...20 // 1.3.1 Nestrukturovaná data...20 // 1.3.2 Strukturovaná data ! jedna skupina závisle proměnných...21 // 1.3.3 Strukturovaná data ! více skupin závisle proměnných...22 // 1.4 Odhady parametrů polohy, rozptýlení a tvaru...22 // 1.5 Vybočující body...26 // 2 Předúprava vícerozměrných dat...36 // 2.1 Formy standardizace dat...36 // 2.2 Užití statistických vah...41 // 2.3 Průzkumová analýza vícerozměrných dat...43 // 2.3.1 Zobrazení vícerozměrných dat...43 // 2.3.2 Ověření normality...49 // 3 Metody ? odhalení struktury ve znacích a objektech...55 // 4 Analýza hlavních komponent (PCA)...68 // 4.1 Zaměření metody PCA...68 // 4.2 Podstata metody PCA...69 // 4.3 Cíl metody hlavních komponent PCA...70 // 4.4 Grafické pomůcky analýzy hlavních komponent...75 // 4.4.1 Cattelův indexový graf úpatí vlastních čísel (Scree Plot)...75 // 4.4.2 Graf komponentních vah, zátěží (Plot ComponentsWeights)...77 // 4.4.3 Rozptylový diagram komponentního skóre (Scatterplot)...78 // 4.4.4 Dvojný graf (Biplot)...79 // 4.4.5 Graf reziduí jednotlivých objektů...80 // 4.4.6 Graf celkového reziduálního rozptylu všech objektů...80 // 4.5 Diagnostika metody hlavních komponent...80 // 4.6 Řešení častých problémů v PCA...81 // 5 Faktorová analýza (FA)...110 // 5.1 Zaměření metody FA...110 // 5.2 Podstata metody FA...114 // 5.3 Grafické pomůcky FA...118 // 5.4 Diagnostikování metodou FA...118 // 5.4.1 Cíle faktorové analýzy...119 // 5.4.2 Formulace úlohy faktorové analýzy...120 // 5.4.3 Předpoklady faktorové analýzy...121 // 5.4.4 Nalezené řešení a dosažená těsnost proložení...123 // 5.4.5 Interpretace výsledků... 125 // 5.4.6 Ověření výsledků...129 //
5.4.7 Využití výsledků faktorové analýzy...130 // 5.4.8 Diagnostikování problémů faktorové analýzy...133 // 8 // OBSAH // 6 Kanonická korelační analýza (CCA)...161 // 6.1 Zaměření metody CCA...161 // 6.2 Podstata metody CCA...162 // 6.2.1. Test významnosti kanonických korelací...165 // 6.2.2. Vysvetlení kanonických proměnných...165 // 6.2.3. Analýza redundance...166 // 6.2.4. Grafické pomůcky...166 // 6.3 Postup diagnostikování CCA...166 // 6.3.1 Cíle kanonické korelační analýzy...166 // 6.3.2 Formulace úlohy kanonické korelační analýzy...167 // 6.3.3 Předpoklady kanonické korelační analýzy...167 // 6.3.4 Nalezené řešení a dosažená těsnost proložení...168 // 6.3.5 Interpretace výsledků...169 // 6.3.6 Ověření výsledků...170 // 6.3.7 Diagnostikování problémů kanonické korelační analýzy...170 // 7 Diskriminační analýza (DA)...200 // 7.1 Zaměření metody DA...203 // 7.2 Zařazovací pravidla DA...204 // 7.3 Lineární (LDA) a kvadratická (QDA) diskriminační funkce...206 // 7.3.1 Lineární diskriminační funkce LDA...206 // 7.3.2 Kvadratická diskriminační funkce QDA...212 // 7.4 Užití kanonické korelace v diskriminační analýze ...216 // 7.5 Úprava prahového bodu ...218 // 7.6 Volba znaků, diskriminátorů...218 // 7.7 Kvalita zařazení objektů do tříd ...223 // 7.8 Logistická diskriminace...224 // 7.9 Průběh diagnostikování DA...227 // 7.9.1 Cíle diskriminační analýzy.:...227 // 7.9.2 Formulace úlohy a volba diskriminátorů...228 // 7.9.3 Předpoklady diskriminační analýzy...230 // 7.9.4 Nalezené řešení a dosažená těsnost proložení...230 // 7.9.5 Interpretace výsledků...237 // 7.9.6 Ověření výsledků...241 // 8 Logistická regrese (LR)...258 // 8.1 Zaměření metody LR...258 // 8.2 Logistický regresní model...262 // 8.2.1 Odhady parametrů...264 //
8.2.2 Interpretace regresních koeficientů...265 // 8.2.3 Test významnosti regresních koeficientů...266 // 8.2.4 Parciální korelace...266 // 8.2.5 Kategorické proměnné...267 // 8.2.6 Interpretace spojité a smíšené proměnné...268 // 8.3 Volba proměnných...270 // 8.4 Těsnost proložení logistickým modelem...271 // 8.5 Kvalita vyhodnocení logistickou regresí...274 // 8.6 Aplikace logistické regrese...276 // 9 Analýza shluků (CLU)...315 // 9.1 Dendrogramy hierarchického shlukování...332 // 9.2 Shlukování metodou nejbližších těžišť (K-Means)...344 // OBSAH // 9 // 9.3 Shlukování metodou optimálních středů čili medoidů...355 // 9.4 Fuzzy shlukování...361 // 9.5 Postup analýzy shluků...369 // 9.5.1 Cíle analýzy shluků...370 // 9.5.2 Formulace úlohy analýzy shluků...370 // 9.5.3 Předpoklady analýzy shluků...371 // 9.5.4 Výstavba shluků a celková těsnost proložení...372 // 9.5.5 Interpretace shluků...375 // 9.5.6 Ověřování a profilování shluků...376 // 10 Mapování objektů vícerozměrným škálováním (MDS)...398 // 10.1 Zaměření metody MDS...398 // 10.2 Podstata metody MDS...399 // 10.3 Postup subjektivního mapování objektů...405 // 10.3.1 Cíle vícerozměrného škálování objektů...406 // 10.3.2 Formulace úlohy vícerozměrného škálování objektů...408 // 10.3.3 Předpoklady vícerozměrného škálování objektů...413 // 10.3.4 Nalezené řešení a dosažená těsnost proložení...413 // 10.3.5 Interpretace výsledků...418 // 10.3.6 Ověření výsledků...419 // 11 Korespondenční analýza (CA)...443 // 11.1 Zaměření metody CA...443 // 11.2 Podstata metody CA...444 // 11.3 Postup korespondenční analýzy...447 // 11.3.1 Cíle korespondenční analýzy...447 // 11.3.2 Formulace úlohy korespondenční analýzy...448 // 11.3.3 Předpoklady korespondenční analýzy...448 //
11.3.3 Předpoklady korespondenční analýzy...448 // 11.3.4 Nalezené řešení a dosažená těsnost proložení...448 // 11.3.5 Interpretace výsledků...449 // 11.3.6 Ověření výsledků...449 // 12 Úlohy ...478 // 12.1 Analýza farmakologických a biochemických dat...479 // 12.2 Analýza chemických a fyzikálních dat...548 // 12.3 Analýza enviromentálních, potravinářských a zemědělských dat...577 // 12.4 Analýza hutnických a mineralogických dat...624 // 12.5 Analýza ekonomických a sociologických dat...629 // 13 Kontrolní otázky...666 // Příloha A ...682 // Využití latentních znaků pro tvorbu modelu...682 // Ilustrativní příklad...685 // Lineární regrese v kanonizovaném tvaru...691 // Metody PCR...694 // Metody PLS...695 // Metody CR...700 // Závěr...700 // Literatura ? příloze A...701 // 10 // OBSAH // Dodatek...703 // O programu Statistica...703 // Vlastnosti softwaru Statistica...703 // Intuitivní rozhraní...704 // Pokročilé grafické nástroje...706 // Vizualizace dat v reálném čase...706 // Připojení na datové zdroje...707 // Nástroje pro přípravu dat/Možnosti exportu výstupů...707 // Široké možnosti prezentace výstupů...708 // Moduly Statistka...709 // Modul pro interaktivní vizualizaci dat v reálném čase...709 // Statistka Reportovací tabulky...710 // Statistka Big Data Analytics...712 // Statistka Data Miner...712 // Statistica Text Miner...713 // Práce se Statistica...714 // Kde hledat nápovědu a informace...714 // Ukázky příkladů...715 // Načtení dat...715 // Otevření tabulky Excel...715 // Připojení do databází pomocí Statistka...717 // Úprava dat - proměnné a případy...718 // Použití filtru/Podmnožina...719 // Transformace dat...720 // Vytváříme záznam pracovního postupu...722 // Úvod do rozhraní Statistka Workspace...723 // Grafy: Barvíme data...725 //
Grafy: Nejčastější dotazy na Krabicový graf...726 // Vícerozměrné metody...728 // Grafy: Ikonové grafy...729 // Vícerozměrné techniky v modulu Statistka Data Miner...730 // Příklad: Identifikace shluku pomocí průzkumníka...730 // Příklad použití faktorové analýzy: Olympiáda v Athénách...733 // Další možnosti vizualizace/Styly grafů...740 // Komentář ? DVD...745 // Literatura ...746 // Rejstřík // 752
(OCoLC)1035451715
cnb002883851

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC