Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Třetí, přehlédnuté vydání
Brno : Barrister & Principal, 2017
199 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7364-060-6 (brožováno)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii na stranách 186-191, bibliografické odkazy a rejstřík
001460722
Obsah // Předmluva 5 // ÚVOD 9 // § 1 Stav bádání 9 // 1. K současné situaci problému eschatologie 9 // 2. Historické předpoklady současné situace 11 // 1. Kapitola // PROBLÉM ESCHATOLOGIE // JAKO OTÁZKA PODSTATY KŘESŤANSTVÍ 19 // § 2 ? otázce exegetického názoru 19 // 1. Metodika 19 // 2. K významu Ježíšovy zvěsti o království Božím 22 // 3. K otázce blízkého očekávání 29 // § 3 Slovo a skutečnost z hlediska přítomnosti 36 // 1. Panoráma řešení 36 // a) Karl Barth 36 // b) Rudolf Bultmann 37 // c) Oscar Cullmann 39 // d) C. H. Dodd 41 // e) Teologie naděje - politická teologie 42 // 2. Předběžná bilance 45 // 2. Kapitola // SMRT A NESMRTELNOST. INDIVIDUÁLNÍ DIMENZE ESCHATOLOGIE 49 // § 4 Teologie smrti 49 // 1. Vymezení problému 49 // 2. Duchovněhistorické předpoklady otázky 51 // a) Převládající názor 51 // b) Pokus o revizi 53 // 197 // 3. Vývoj otázky v biblickém myšlení 56 // a) Starý zákon 56 // b) Výklad smrti a života započatý Novým zákonem 63 // 4. Závěry pro křesťanský étos smrti 69 // a) Ano celému životu 69 // b) Význam utrpení 69 // § 5 Nesmrtelnost duše a vzkříšení mrtvých 71 // I. Vymezení problému 71 // II. Biblický pohled 76 // 1. Vzkříšení mrtvých 76 // 2. „Přechodný stav“ mezi smrtí a vzkříšením 80 // a) Pohled raného judaismu 81 // b) Nový zákon 83 // 3. Výsledky a důsledky 87
// III. Dokumenty církevní nauky 89 // IV. Vývoj v teologii 94 // 1. Dědictví antiky 94 // 2. Nový pojem duše 97 // 3. Dialogický charakter nesmrtelnosti 100 // 4. Určení člověka ? nesmrtelnosti jako stvořitelský záměr 102 // 5. Shrnutí: Určující rysy křesťanské víry ve věčný život 104 // 3. Kapitola // PŘICHÁZEJÍCÍ ŽIVOT 107 // § 6 Vzkříšení mrtvých a druhý příchod Kristův 107 // I. Co znamená „vzkříšení mrtvých“? 107 // 1. Stav bádání 107 // 2. Tradiční názor 109 // a) Nový zákon 109 // b) Objasňování fonnule „vzkříšení těla“ v prvních třech stoletích 111 // c) Spor o vzkříšené tělo v dějinách teologie 114 // 3. Co znamená „vzkříšení v poslední den“? 118 // 4. K otázce tělesnosti vzkříšení 124 // II. Druhý příchod Kristův a poslední soud 126 // 1. ? pohledu bible 126 // a) Znamení Kristova návratu 126 // b) Druhý příchod Kristův 131 // c) Soud 133 // 2. Teologické zhodnocení 136 // 198 // § 7 Peklo, očistec, nebe 139 // I. Peklo 139 // II. Očistec 141 // 1. Problémy historického pohledu 141 // 2. Přetrvávající základ nauky o očistci 148 // III. Nebe 151 // Dodatek 1 // DOSLOV ? 6. VYDÁNÍ 155 // I. ? disputaci o vzkříšení a nesmrtelnosti 156 // II. Další rádius eschatologického tématu 164 // Dodatek 2 // MEZI SMRTÍ A VZKŘÍŠENÍM 171 // I. Prohlášení Kongregace pro nauku víry // K otázkám eschatologie 171 // II. Pozadí moderních kontroverzí 174 // III. Obsah a problematika nových pokusů o řešení 177 // IV. Základní směrnice pro nový konsenzus 179 // Bibliografie 186 // Jmenný rejstřík 192 // Srovnávací tabulka 195 // Poznámky k překladu 195 // Zkratky 196 // 199
cnb002938893

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC