Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
153 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3640-5 (brožováno)
ISBN 9788024636764 (ebook)
ISBN 802463676X (ebook)
Obsahuje bibliografii na stranách 146-149
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001460732
OBSAH // Úvod — // 11 // I. TEORETICKÁ ČÁST---13 // 1.1 Základní pojmy---14 // 1.2 Teorie osvojování jazyka---15 // 1.2.1 Formální teorie---15 // 1.2.2 Funkcionalistické (kognitivní) teorie-17 // 1.2.3 Shrnutí---19 // 1.3 Shody a odlišnosti osvojování mateřského jazyka a jazyka cizího - // 1.4 Mezijazyk---22 // 1.4.1 Přirozený pořádek osvojování, vývojová stadia osvojování — // 1.4.1.1 Přirozený pořádek osvojování---24 // 1.4.1.2 Vývojové vzorce (developmental patterns)-25 // 1.4.2 Jazykový transfer---26 // 1.4.2.1 Vliv jazykového transferu na mezijazyk---26 // 1.4.2.2 Projevy jazykového transferu---27 // 1.4.3 Nadměrná generalizace (OG)---28 // 1.4.4 Ustrnutí ve vývoji (fosilizace)-30 // 1.4.5 Variabilita mezijazyka---31 // 1.4.6 Vliv vyučovacího procesu na mezijazyk---32 // 1.4.7 Učební a komunikační strategie---33 // 1.4.8 Individuální rozdíly. Včk a pohlaví-34 // 1.4.8.1 Individuální rozdíly---34 // 1.4.8.2 Věk---35 // 1.4.8.3 Pohlaví---36 // 2. ANALÝZA CHYB---37 // 2.1 Vývoj analýzy chyb---3S // 2.2 Principy analýzy chyb-39 // 2.2.1 Sběr dat--40 // 2.2.2 Identifikace chyb---40 // 2.2.2.1 Pojem chyba---40 // 2.2.2.2 Chyby systematické, nesystematické a nesystematické---40 // 2.2.2.3 Problémy při identifikaci chyb--41 // 2.2.3 Popis chyb---42 // 2.2.3.1 Lingvistická kategorizace---42 // 2.2.3.2 Kategorizace lexikálních chyb---43 // 2.2.3.3 Kategorizace podle způsobu realizace chyby (povrchová klasifikace) - // 2.2.4 Vysvětlení chyb---46 // 2.3 Stav výzkumu v oblasti chybové analýzy--47 // 2.4 Cíle výzkumu---49 // 3. VÝZKUMNÁ ČÁST---5 1 // 3.1 Sběr dat---52 // 3.1.1 Analyzovaný jazykový materiál---52 // 3.1.2 Časové vymezení sběru---52 // 3.1.3 Charakteristika mluvčích---53 // 3.1.4 Analyzované texty---54 // 3.1.4.1 Skupina textů Psaní 1--55 // 3.1.4.2 Skupina textů Psaní 2--35 //
3.1.4.3 Skupina textů Psaní 3--55 // 3.1.4.4 Skupina textů Semestrální 1---55 // 3.1.4.5 Skupina textů Semestrální 2---55 // 3.2 Zpracování textů. Popis chyb, kategorizace-56 // 3.2.1 Zpracování textů. Identifikace chyby--56 // 3.2.2 Kategorizace chyb---56 // 3.2.2.1 Formální chyby---59 // 3.2.2.2 Morfosyntaktické chyby---60 // 3.2.2.3 Chyby v prepozicích--60 // 3.2.2.4 Chyby v rodu adjektiv a zájmen-61 // 3.2.2.5 Chyby syntaktické---61 // 3.2.2.6 Chyby lexikální---62 // 3.2.2.7 Chyby v užití---63 // 3.2.2.8 Jiné chyby---63 // 3.3 Analýza chyb---64 // 3.3.1 Celková kvantifikace chyb---64 // 3.3.2 Formální chyby---66 // 3.3.3 Lexikální chyby---73 // 3.3.3.1 Chyby způsobené formou slova---74 // 3.3.3.2 Sémantické chyby---78 // 3.3.4 Syntaktické chyby---80 // 3.3.5 Chyby v užití---84 // 3.3.6 Jiné chyby---84 // 3-3-7 Chyby morfosyntaktické---85 // 3.3.7.1 Prézens (Pz) - typy chyb a jejich vysvětlení-85 // 3.3.7.2 Préteritum (Pt) - typy chyb a jejich vysvětlení-89 // 3.3.7.3 Futurum (F) - typy chyb a jejich vysvětlení--92 // 3.3.7.4 Kondicionál - typy chyb a vysvětlení-95 // 3.3.7.5 Akuzativ - typy chyb a vysvětlení--96 // 3.3.7.6 Genitiv (G) - typy chyb a vysvětlení-100 // 3.3.7.7 Lokál (L) - typy chyb a vysvětlení-103 // 3.3.8 Chyby v prepozicích (Pp)--105 // 3.3.8.1 Prepozice s akuzativem (PpA)--107 // 3.3.8.2 Prepozice s genitivem (PpG)---110 // 3.3.8.3 Prepozice s lokálem (PpL)---112 // 3.4 Skóre správnosti---113 // 3.4.1 Porovnání skóre správnosti indoevropských a neindoevropských studentů--114 // 3.4.2 Vývoj správnosti---119 // 4. PEDAGOGICKÁ APLIKACE---125 // 4.1 Problémy se stanovením gramatické kompetence---126 // 4.2 Pedagogická aplikace analýzy Semestrálního testu 1 (a částečně i předchozích testů)-128 // 4.2.1 Využití hodnot skóre správnosti pro úpravu kritérií hodnocení-128 //
4.2.1 Využití hodnot skóre správnosti pro úpravu kritérií hodnocení-128 // 4.2.2 Využití analýzy pro úpravu sylabů--129 // 4.2.3 Využití analýzy při úpravě zadání testů-130 // Závěr---131 // Přílohy---135 // Summary---145 // Literatura---146 // Seznam tabulek a grafů---150 // Seznam základních zkratek---152
(OCoLC)1011110493
cnb002927180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC