Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada, 2014
557 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4578-7 (brožováno)
ISBN 978-80-247-9153-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9154-8 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001460754
Obsah // Seznam autorů...19 // Seznam zkratek...21 // Předmluva ? novému vydání...25 // 1 Ochrana obyvatelstva je náš cíl...27 // Josef Janošec // Literatura ...39 // I Katastrofy a hromadná neštěstí // 2 Základní pojmy medicíny katastrof a hromadných neštěstí - definice, // historie, obsah, terminologie ...42 // Jiří Štětina // 2.1 Definice...42 // 2.2 Historie...42 // 2.3 Základní pojmy...43 // 3 Klasifikace katastrof a hromadných neštěstí...46 // Vladimír Dymák // 3.1 Přírodní katastrofy...47 // 3.1.1 Katastrofy probíhající v rámci činnosti Země...47 // 3.1.2 Katastrofy způsobené biosférou ...53 // 3.1.3 Katastrofy způsobené člověkem (antropogenní) ...54 // 3.2 Ztráty při katastrofách v míru a ve válce...57 // 4 Rozdíl mezi urgentní medicínou a medicínou katastrof a hromadných // neštěstí...63 // Vojtěch Humlíček // 5 Zdravotnictví v energeticky a personálně krizových podmínkách...65 // Jarmila Drábková // 5.1 Specifické rysy zdravotnictví...66 // 5.1.1 Komodity nezbytně nutné ve zdravotnictví i v období // katastrofy/krize...66 // 5.1.2 Možné katastrofy a krize s postihem činnosti zdravotnictví .. 66 // 5.1.3 Scénáře možného ohrožení v České republice...67 // 5.1.4 Mimořádné situace a krizové řízení...67 // 5.1.5 Opatření...68 // 5.1.6 Podklady a dokumenty...68 // 5.1.7 Připravenost a nedostatky...69 // 5.1.8 Předpoklady a podmínky...69 // 5.1.9 Plán a nácvik konkrétních
opatření, např. při výpadku // elektrického proudu...70 // 5.1.10 Zkušenosti ze světa a jak se z nich poučit...71 // 5 // 5.1.11 Poznatky z katastrof a krizí za posledních 10 let // v podmínkách, srovnatelných s Českou republikou ...71 // Literatura ...73 // 6 Humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu...75 // Štefan Pacinda // 6.1 Směry humanitární pomoci...75 // 6.2 Úkoly a činnosti...76 // 6.3 Nutnost spolupráce...77 // 7 Řešení lidských ztrát v prostředí mimořádných událostí...78 // Jaroslav Mangi // 7.1 Řešení lidských ztrát včera, dnes a zítra z pohledu narušené // infrastruktury státu...78 // 7.2 Princip pohřbívání ...79 // 8 Environmentální rizika a nové mimořádné situace...83 // Jarmila Drábková // 8.1 Témata v Evropě ... 3 // 8.2 Environmentální rizika a krize, mimořádné události a připravenost .. 84 // 8.3 Charakteristické rysy z pohledu zdravotnictví...84 // 8.3.1 Náhlé záplavy a přívalové deště...84 // 8.3.2 Inverze ...83 // 8.3.3 Nezvyklé, vysoce sdělné infekce...85 // 8.3.4 Vlna veder ...86 // 8.3.5 Arktická zima ...87 // 8.3.6 Meteotropní vlivy...88 // 8.4 Nové a varovné mimořádné události, nevylučující hromadné // ovlivnění...88 // Literatura ...89 // II Krizový management // 9 Úvod do krizového řízení...94 // František Kovařík // 9.1 Stanovení priorit...94 // 9.2 Záchranářský management...97 // 9.3 Praktické krizové řízení ...?0 // 10 Analýza rizika...?8
// Jarmil Valášek // 11 Rozhodování v krizovém řízení ...I21 // Jaroslav Mozga // 11.1 Charakteristiky krize (krizové situace) ...121 // 11.2 Typy rozhodování...I22 // 11.2.1 Přirozené/intuitivní rozhodování...I22 // 11.2.2 Analytické rozhodování...123 // 11.2.3 Distribuované a skupinové rozhodování...124 // 11.3 Modely rozhodování...123 // 6 // 11.3.1 Krizové rozhodování ...126 // 11.3.2 Krizové plánování a krizový štáb ...127 // 11.4 Systémy podpory rozhodování...130 // Literatura ... 131 // 12 Struktura krizových plánů...132 // Zdeněk Dymák // 12.1 Struktura krizového plánu správních úřadů...135 // 12.1.1 Základní část...135 // 12.1.2 Operativní část ...136 // 12.1.3 Pomocná část...137 // 12.2 Struktura krizového plánu kraje...137 // 12.2.1 Základní část...137 // 12.2.2 Operativní část ...138 // 12.2.3 Pomocná část...139 // 12.3 Struktura krizového plánu obce s rozšířenou působností (ORP)...139 // 12.3.1 Základní část...139 // 12.3.2 Operativní část ...140 // 12.3.3 Pomocná část...140 // Literatura ...141 // 13 Spojení při součinnosti v rámci IZS...142 // Jaroslav Pivoňka // 13.1 Mobilní sítě ... 142 // 13.1.1 Identifikace volajíčího ...143 // 13.1.2 Lokalizace volajícího ...143 // 13.1.3 Lokalizace vozidel...144 // 13.2 Projekt PEGAS (MATRA)...145 // 13.2.1 Prolog...145 // 13.2.2 Začátky a rozvoj systému...145 // 13.2.3 Současnost...146 // 13.2.4 Způsoby volání ...147
// 13.2.5 Další služby sítě TETRAPOL (MATRA/PEGAS) ...148 // 13.3 AVL - lokalizace vozidel ...149 // 14 Legislativa krizové připravenosti...150 // František Vavera // 14.1 Vývoj krizové legislativy...152 // 14.2 Hasičský záchranný sbor ČR a právo...153 // 14.3 Krizový zákon ...155 // 14.4 Zákon o integrovaném záchranném systému...157 // 14.5 Zákon č. 374/2011 Sb.5 o zdravotnické záchranné službě...158 // 14.6 Některé související právní předpisy ...159 // Závěr...159 // Literatura ...160 // 15 Kritická infrastruktura...162 // Rostislav Richter // 15.1 Výchozí přístupy v pojímání kritické infrastruktury...162 // 7 // 15.2 Ochrana kritické infrastruktury v EU a ČR ...163 // 15.2.1 Kritická infrastruktura - pojetí EU ...163 // 15.2.2 Kritická infrastruktura - pojetí v ČR...165 // Závěr...169 // Literatura ...169 // III Civilní ochrana České republiky // 16 Úloha a postavení ochrany obyvatelstva v našich podmínkách...172 // František Paulus // 16.1 Civilní protiletecká ochrana ...172 // 16.1.1 Úloha a postavení...172 // 16.1.2 Úkoly a opatrení ...174 // 16.2 Civilní obrana ...174 // 16.2.1 Úloha a postavení...174 // 16.2.2 Úkoly a opatření ...177 // 16.3 Civilní ochrana ...178 // 16.3.1 Úloha a postavení...178 // 16.3.2 Úkoly a opatření...179 // 16.4 Ochrana obyvatelstva...180 // 16.4.1 Úloha a postavení...180 // 16.4.2 Úkoly a opatření ...181 // Literatura ...183 // 17 Varování a tísňové
informování obyvatelstva, vyrozumění ...184 // Tomáš Šimek // 17.1 Základní poznatky o varování a tísňovém informování // obyvatelstva ...185 // 17.1.1 Varování obyvatelstva...185 // 17.1.2 Tísňové informování obyvatelstva...186 // 17.1.3 Specifické cílové skupiny a specifická cílová místa varování // a tísňového informování ...186 // 17.1.4 Některé aspekty varování a tísňového informování...187 // 17.2 Základní poznatky o vyrozumění...187 // 17.2.1 Moderní technologie pro vyrozumění...188 // 17.2.2 Vyrozumění v JS V V...189 // 17.3 Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV)...190 // 17.3.1 Popis jednotného systému varování a vyrozumění ...190 // 17.3.2 Elektronické koncové prvky varování ...192 // 17.3.3 Akustické výstupy JSVV ...195 // 17.3.4 Význam a klady JSVV ...199 // 17.4 Současné trendy v oblasti varování a tísňového informování // obyvatelstva ...200 // Závěr...201 // 18 Evakuace ...202 // Štefan Pacinda // 18.1 Názvosloví ...202 // 18.2 Rozdělení evakuačních opatření...203 // 8 // 183 Základní pojmy...204 // 1 S.4 Plánování evakuace obyvatelstva ...205 // 18.4.1 Zvláštnosti provádění evakuace v rámci povodňové ochrany 207 // 1S.5 Obsah plánu evakuace obyvatelstva...208 // I S.6 Zabezpečení plošné evakuace obyvatelstva...213 // Závěr...214 // Literatura ...214 // 19 V\ )rošťování a záchranné práce...215 // Roman Prouza // 19.1 Technický průzkum
...216 // 19.2 Vyhledávání osob ...217 // 19.3 Záchrana postižených v úkrytech...217 // IV Zdravotnictví při mimořádných událostech // 20 Postup řešení hromadného postižení zdraví v přednemocniční a v časné // nemocniční fázi na území ČR...222 // Pavel Urbánek // 20.1 Postup ZZS při řešení HPZ v přednemocniční fázi...223 // 20.1.1 Příjem tísňové výzvy - reakce a činnost zdravotnického // operačního střediska...224 // 20.1.2 První posádka ZZS na místě MU - první kontakt s HPZ---224 // 20.1.3 Aktivace traumatologických plánů ZZS a cílových // zdravotnických zařízení - činnost ZOS...224 // 20.2 Velení ZZS při zásahu u HPZ - vedoucí lékař zásahu a vyžadovaná // součinnost v rámci IZS...225 // 20.2.1 Vedoucí lékař zásahu ...225 // 20.2.2 Potřebná součinnost složek IZS při řešení HPZ...226 // 20.3 Třídění pacientů - určení priority ošetření, priority transportu // a jejich kombinace...228 // 20.3.1 Preferujeme lékařské třídění s použitím třídící // a identifikační karty pro HPZ...228 // 20.3.2 Předtřídění příslušníky jiných složek IZS (HZS a PČR) // metodou START...233 // 20.4 Shromaždiště raněných a nemocných (obvaziště) ...235 // 20.4.1 Shromaždiště raněných a nemocných - umístění, orientace // a členění shromaždiště...235 // 20.4.2 Ukládání podle priorit ošetření a odsunu...236 // 20.4.3 Ošetřování postižených na shromaždišti
raněných // a nemocných ...237 // 20.4.4 Odsunové stanoviště shromaždiště raněných a nemocných .. 238 // 20.4.5 Zřízení krytého shromaždiště raněných a nemocných...238 // 20.5 Přístroje, pomůcky a materiálně technické zajištění při řešení HPZ .. 239 // 20.5.1 Nakládání s pomůckami, přístroji a materiálně technickým // vybavením ...239 // 20.5.2 Nakládání s výbavou záložního modulu (modulů)...240 // 20.6 Ukončení akce s HPZ...240 // 9 // 20.7 Protokol - závěrečná zpráva ZZS o řešení HPZ...240 // 20.8 Řešení hromadného příjmu pacientů do nemocnic...241 // 20.8.1 Základní atributy tohoto doporučeného postupu ...241 // 20.8.2 Prostorové dispozice...242 // 20.8.3 Příjmová místa a organizace práce...242 // 20.8.4 Cílová oddělení - umísťování přijímaných pacientů...245 // 20.8.5 Ověřená průchodnost vstupů nemocnice během první // hodiny...245 // Literatura ...246 // Krizová připravenost nemocnic...247 // Pavel Urbánek // 21.1 Krizová připravenost zdravotnického zařízení - plány krizové // připravenosti zdravotnického zařízení...247 // 21.1.1 Příprava a tvorba plánů krizové připravenosti...248 // 21.1.2 Kmen všech krizových plánů - obsah...248 // 21.2 Malé krizové plány - tvorba a obsah ...251 // 21.3 Traumatologický plán...252 // 21.3.1 Traumatologický plán - specifické součásti kmene...252 // 21.4 Organizace hromadného příjmu pacientů na vstupech ZZ
...254 // 21.4.1 Vjezdy a trasy ZZ - výrazné barevné značení...254 // 21.4.2 Složení týmů pracujících na vstupech nemocnice...255 // 21.4.3 Červeno-žluté příjmové místo ...256 // 21.4.4 Zelené příjmové místo...257 // 21.4.5 Umísťování přijímaných pacientů v rámci HPZ...258 // 21.4.6 Uvolňování lůžek při HPZ...258 // 21.4.7 Materiální zabezpečení příjmových míst pro HPZ ...259 // 21.5 Traumatologický plán - specifické součásti „malých TP“...260 // 21.5.1 Varianta CBRN - toxická, chemická a radiační postižení // v rámci TP...260 // 21.6 Pandemický plán...261 // 21.6.1 Pandemický plán - specifické součásti kmene...261 // 21.6.2 Pandemický plán - specifická opatření „malých PP“ ...262 // 21.7 Evakuační plán ...262 // 21.7.1 Evakuační plán - specifické součásti kmene...262 // 21.7.2 Výčet mimořádných událostí vyžadujících evakuaci // zařízení...263 // 21.7.3 Všeobecné priority evakuace...263 // 21.7.4 Prvotní informace - zaznamenání a hlášení ohrožení ...264 // 21.7.5 Postup při vyhlášení evakuace ...264 // 21.7.6 Řízení průběhu evakuace...265 // 21.7.7 Třídění pacientů ...266 // 21.7.8 Shromaždiště a odsunová stanoviště ...266 // 21.7.9 Evakuační trasy...267 // 21.7.10 Transportní prostředky ...267 // 21.7.11 Cílová zařízení a odsun evakuovaných ...268 // 21.7.12 Částečná evakuace ...268 // 21.8 // 21.9 // 21.10 // 21.11 // Reakce na vyhlášení
evakuace - utlumení a ukončení činnosti // na pracovištích...268 // Evakuační plány jednotlivých pracovišť nemocnice - „malé EP“ ---269 // Krizové operační postupy - řešení havárií a výpadků v běžném // provozu...269 // Nejproblematičtější oblasti v přípravě na řešení krizových stavů a mimořádných událostí ...270 // 21.11.1 Samotné plánování krizové připravenosti zdravotnických // zařízení...270 // 21.11.2 Kontaktní místo ve zdravotnickém zařízení - centrum // řízení běžného provozu i krizových stavů...271 // 21.11.3 Značení tras, vstupů a koridorů uvnitř zařízení...272 // 21.11.4 Nácviky řešení krizových stavů...272 // Zákonné normy...273 // Literatura ...274 // 12 Letecká záchranná služba v medicíně katastrof ...275 // Anatolij Truhlář // 22.1 Z historie letecké záchranné služby ...275 // 22.2 LZS jako součást přednemocniční neodkladné péče...276 // 22.3 Úloha letecké záchranné služby v medicíně katastrof...279 // 22.4 Repatriační lety ze zahraničí...281 // Literatura...281 // V Chemické, radiační a biologické nebezpečí a ochrana // 23 Hromadné otravy toxickými látkami...284 // Jiří Kassa // 23.1 Havárie chemických provozů a zařízení ...284 // 23.2 Toxikologické aspekty požárů...285 // 23.3 Přeprava toxických látek...285 // 23.4 Hromadná otrava toxickými potravinami a vodou ...286 // 23.5 Odhad závažnosti chemických havárií...287
// 23.6 Hodnocení zdravotního rizika chemických látek...287 // 23.7 Všeobecná opatření pro zdravotnické zabezpečení při hromadných // otravách ...289 // 23.8 Přehled a charakteristika látek představujících riziko hromadných // intoxikací ...292 // 23.8.1 Průmyslové škodliviny...292 // 23.8.2 Zplodiny hoření a výbuchové plyny...297 // 23.8.3 Agrochemikálie...300 // 23.8.4 Biologické jedy ... 302 // Literatura...303 // 24 Detekce škodlivin v terénních podmínkách...305 // Jiří Cabal // 24.1 Principy a postupy detekce škodlivin...305 // 24.2 Ochrana osob provádějících detekci ...306 // Literatura ...307 // 11 // 308 // 25 // Radiační události... // Jiřina Vávrová // 25.1 Úvod... // 25.2 Základní jednotky... // 25.2.1 Faktory ovlivňující radiační poškození... // 25.3 Deterministické účinky ... // 25.3.1 Akutní nemoc z ozáření... // 25.3.2 Radiační poškození kůže - radiační dermatitída... // 25.3.3 Časná diagnostika nemoci z ozáření ... // 25.4 Stochastické účinky... // 25.5 Základní limity ... // 25.5.1 Omezování ozáření ve zvláštních případech... // 25.6 Černobyl... // 25.6.1 Následky černobylské havárie pro obyvatelstvo... // 25.6.2 Deterministické účinky pracovníků jaderné elektrárny // a hasičského sboru ... // 25.6.3 Likvidátoři... // 25.6.4 Celkové hodnocení havárie v Černobylu... // 25.7 Tokaimura ... // 25.7.1 Hodnocení terapie ozářených... // 25.8 Fukušima
... // 25.8.1 Zhodnocení havárie... // 25.9 Radiační událost - jednání ... • • • ... // 25.10 Systém specializované zdravotní péče o osoby ozářené... // 25.10.1 Střediska speciální zdravotní péče o osoby ozářené při // radiačních nehodách ... // 25.10.2 Zdravotnická pomoc při ozáření ... // 25.10.3 Povrchová kontaminace... // 25.10.4 Vnitřní kontaminace vdechnutím nebo požitím ... // 25.11 Orientace v číselných hodnotách veličin ionizujícího záření .. // Literatura ... // 308 // 310 // 311 // 311 // 312 // 313 // 313 // 314 // 315 // 316 316 // 316 // 317 // 317 // 318 // 318 // 319 // 319 // 320 // 320 // 321 // 321 // 321 // 322 // 323 323 // ,324 // 26 // Infekční choroby a mimořádné události... // Roman Prymula // 26.1 Protiepidemická opatření při epidemickém výskytu infekčních // onemocnění... // 26.2 Pandemie chřipky - modelová biologická událost... // 26.3 Nejúčinnější preventivní opatření proti infekčním chorobám: // očkování... // Literatura ... // 326 // 326 // 328 // 330 // 334 // 27 Bojové otravné látky... // Tomáš Čapoun // 27.1 Rozdělení... // 27.2 Vlastnosti... // 27.3 Letální otravné látky... // 27.3.1 Nervově paralytické otravné látky // 27.3.2 Zpuchýřující otravné látky... // 335 // 335 // 336 336 // 336 // 337 // 12 // 27.3.3 Obecně jedovaté otravné látky ...338 // 27.3.4 Dusivé otravné látky...338 // 27.4 Neletální otravné látky...339
27.4.1 Dráždivé látky...339 // 27.4.2 Psychicky a fyzicky zneschopňující látky...340 // 27.4.3 Ostatní neletální otravné látky ...340 // 2".5 Reálnost zneužití bojových otravných látek ...341 // 2".6 Zásady první pomoci ...342 // 27.6.1 Obecná pravidla první pomoci...342 // 27.6.2 Nervově paralytické otravné látky ...343 // 27.6.3 Zpuchýřující otravné látky...343 // 27.6.4 Obecně jedovaté otravné látky ...344 // 27.6.5 Dusivé otravné látky...344 // 27.6.6 Dráždivé otravné látky...344 // 27.6.7 Psychicky a fyzicky zneschopňující látky...345 // Literatura ...345 // 2S Biologické bojové prostředky...346 // Vladimír Měrka // 28.1 Záludnost...347 // 28.2 Účinnost a nebezpečnost...348 // 28.3 Snadná dostupnost ...348 // 28.4 Ochrana ...349 // 29 Prostředky protichemické, protiradiační a protibiologické ochrany...350 // Čestmír Hylák // 29.1 Individuální ochrana v legislativě ČR ...352 // 29.2 Stávající zabezpečení obyvatelstva ČR PIO...354 // 29.2.1 Dětské prostředky individuální ochrany...354 // 29.2.2 Prostředky individuální ochrany pro dospělé...355 // 29.2.3 Filtry ? ochranným maskám...356 // 29.2.4 Ochranné oděvy...357 // 29.3 Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla...358 // 29.4 Současné trendy ve vývoji nových PIO určených ? ochraně // obyvatelstva ČR...360 // Závěr...361 // Literatura ...362 // VI Medicína při mimořádných událostech // 30 Psychologie v záchranářství...364
// Jana Šeblová // 30.1 Úvod...364 // 30.2 Profesní psychologická rizika ...364 // 30.2.1 Stresory v práci zdravotnické záchranné služby...364 // 30.2.2 Osobnost záchranáře ...365 // 30.2.3 Syndrom vyhoření ...366 // 30.3 Prevence a intervence v oblasti profesních psychologických rizik ... 366 // 30.3.1 Preventivní strategie...366 // 13 // 30.3.2 Intervence ...367 // Závěr...368 // Literatura ...369 // 31 První pomoc při hromadných neštěstích a katastrofách...370 // Stanislav Konštacký // 31.1 Polohování...372 // 31.2 Uvolnění dýchacích cest...375 // 31.3 Umělé dýchání...375 // 31.4 Zevní srdeční masáž...376 // 31.5 Základní neodkladná resuscitace...376 // 31.6 Zástava krvácení...376 // 31.7 Znehybnění - imobilizace...377 // 31.8 Protišoková opatření...377 // 31.9 První pomoc při poranění hrudníku...377 // 32 Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích // a katastrofách - TRIAGE...380 // Jiří Štětina // 32.1 Třídění raněných START...382 // 32.2 Schéma Mainz Emergency Evaluation Score ...382 // 32.3 Skórovací systém Trauma Score ...383 // 32.4 Revised Trauma Score (RTS)...385 // 32.5 Časová škála při HN ? ? a provozních haváriích...388 // 32.6 Klasifikace kontraindikací a minimálních kritérií pro převzetí // pacienta ? transportu...388 // 32.7 Nový typ „man-made disaster“ - nová skórovací schémata...389 // Literatura ...391 // 33 Kardiopulmonální resuscitace
...392 // Anatolij Truhlář // 33.1 Historie a základní principy...392 // 33.2 Etiologie a patofyziologie náhlé zástavy oběhu...392 // 33.3 Řetězec přežití...394 // 33.4 Základní neodkladná resuscitace...395 // 33.5 Rozšířená neodkladná resuscitace ...397 // 33.6 Komplikace KPR...401 // 33.7 Nejčastější chyby při KPR ...401 // 33.8 Poresuscitační péče...401 // 33.9 Specifika KPR za mimořádných situací...402 // 33.10 Etické principy...402 // Literatura ...403 // 34 Vstupy do krevního řečiště, náhradní roztoky ...405 // Vladimír Černý // 34.1 Periferní žilní systém ...405 // 34.2 Centrální žilní systém...406 // 34.2.1 Základní indikace kanylace centrální žíly v naléhavých // stavech ...406 // 14 // 54.3 Intraoseální cesta...407 // 54.4 Intratracheální cesta...408 // 54.5 Zásady infuzní terapie v kritických stavech...408 // Závěr...409 // Literatura ...409 // 35 Popáleninové trauma ...412 // Leo Klein // 55.1 Hromadné termické úrazy a medicína katastrof ...412 // 35.1.1 Charakteristika popáleninové katastrofy...413 // 5 5.2 Vznik, druhy a příčiny popálenin...414 // 35.2.1 Příčiny popálenin...414 // 35.2.2 Další nebezpečí při požáru ...415 // 35.2.3 Ochrana před nebezpečnými účinky hoření...415 // 55.3 Základní údaje o popáleninovém úrazu ...415 // 35.3.1 Hodnocení závažnosti popálenin...416 // 35.3.2 Mechanismus úrazu...416 // 35.3.3 Rozsah postižení...417 // 35.3.4 Hloubka
postižení...418 // 35.3.5 Věk postižené osoby...418 // 35.3.6 Lokalizace popálení ...419 // 35.3.7 Osobní anamnéza...419 // 35.4 Třídění popálenin...419 // 55.5 Zásady první pomoci a přednemocniční péče...420 // 35.6 Transport popálených...422 // 55.7 Chemické popáleniny - poleptání ...423 // 35.7.1 První pomoc při poleptání ...423 // 35.8 Popáleniny elektrickým proudem...424 // 35.9 Radiační poškození kůže...425 // Závěr...425 // Literatura ...426 // 36 Balistické trauma...427 // Zdeněk Šubrt, Alexander Ferko // 36.1 Charakteristika balistických poranění...427 // 36.2 Ranná balistika ...427 // 36.2.1 Základní terminologie...428 // 36.2.2 Zraňující agens ...428 // 36.2.3 Patologie balistického poranění ...429 // 36.2.4 Patologická morfologie balistického poranění...430 // 36.3 Klasifikace závažnosti střelných poranění...431 // 36.4 Léčba balistických poranění ...432 // 36.4.1 Ošetření v rámci přednemocniční péče...432 // 36.4.2 Obecné zásady chirurgického ošetření balistického // poranění...433 // 36.4.3 Profylaktická opatření ...435 // Závěr...435 // Literatura ...435 // 15 // 37 Trauma ohrožující život...437 // Tomáš Dědek // 37.1 Východiska neodkladné péče ...437 // 37.1.1 Epidemiologie a mortalita traumat ...437 // 37.1.2 Šok... // 37.1.3 Koagulopatie ...439 // 37.1.4 Trauma a krvácení ...44O // 37.1.5 Léčba...441 // 37.1.6 Traumasystém...443 // 37.2 Neodkladná péče
o pacienta s traumatem...444 // 37.2.1 Prvotní zhodnocení a zajištění životních funkcí // na místě úrazu...444 // 37.2.2 Triáž a transport ...444 // 37.2.3 Komunikace...445 // 37.2.4 Příprava a převzetí pacienta v traumacentru ...445 // 37.3 Specifická poranění jednotlivých tělesných regionů a systémů .446 // 37.3.1 Obličejová poranění...446 // 37.3.2 Kraniocerebrální poranění ...447 // 37.3.3 Poranění hrudníku...447 // 37.3.4 Poranění břicha a pánve...448 // 37.3.5 Poranění muskuloskeletálního systému...449 // 37.3.6 Poranění páteře a míchy...450 // 37.3.7 Termická poranění - popáleniny...451 // 37.3.8 Termická poranění - chladem ...452 // 38 Sokové stavy ...453 // Jiří Štětina // 38.1 Klasifikace šoku podle mechanismu a obecných příčin ...453 // 38.2 Stanovení diagnózy...456 // 38.3 První pomoc a léčba šoku ...456 // Literatura ...459 // 39 Crush syndrom a blast syndrom...460 // Jiří Štětina // 39.1 Crush syndrom ...460 // 39.1.1 První pomoc ...461 // 39.2 Blast syndrom ...461 // 39.2.1 Klasifikace ...461 // 39.2.2 První pomoc ...462 // 40 Úrazy způsobené fyzikálními vlivy ...463 // Radovan Matoušek, Robert Čáp // 40.1 Hypotermie ...463 // 40.1.1 Stadia hypotermie...463 // 40.1.2 Terapie ...466 // Shrnutí...466 // 40.2 Utonutí...467 // 40.2.1 Definice ...468 // 40.2.2 Terapie ...468 // 16 // -3 Úraz elektrickým proudem ...470 // 40.3.1 Příznaky...471 // 40.3.2 Terapie ...472 // V. A Zasažení
bleskem ...473 // 40.4.1 Příznaky...473 // 40.4.2 Terapie ...474 // Literatura ...474 // 41 Transportní trauma...475 // formila Drábková // 41.1 Definice a charakteristika transportního traumatu...476 // 41.1.1 Základní zásady přípravy a provedení transportu // z hlediska poměru přínos/riziko...476 // 41.2 Fyzikální a patofyziologické složky transportu...477 // 41.2.1 Snížení atmosférického tlaku ...477 // 41.2.2 Turbulence...478 // 41.2.3 Vliv snížené teploty okolní atmosféry...479 // 41.2.4 Snížená relativní vlhkost ovzduší...479 // 41.2.5 Hluk ...479 // 41.2.6 Ostré světlo ...479 // 41.2.7 Vibrace...480 // 41.2.8 Gravitační síly...480 // 41.3 Opatření ke snížení rizika transportního traumatu...481 // 41.4 Základní zásady minimalizace transportního traumatu...482 // 41.4.1 Převzetí pacienta po transportu ...482 // Literatura ...483 // 42 Syndrom ze zaklínění a z vynucené polohy...484 // Jarmila Drábková // 42.1 Polykompartmentový systém a kompartmentové syndromy...484 // 42.2 Základní zásady postupu v terénu ...485 // 42.3 Symptomatologie...486 // 42.4 Diagnostika a postup ...487 // Literatura ...488 // 43 Analgezie při hromadných neštěstích a katastrofách...489 // Jiří Štětina // 43.1 Analgezie a sedace v neodkladné přednemocniční péči...490 // 43.1.1 Vlastnosti ideálního analgetika...490 // 43.1.2 Farmakologické ovlivnění bolesti podle lokalizace účinku ... 490 // 43.1.3 Obecné cesty aplikace
analgetík...491 // 43.2 Klasifikace analgetík...491 // 43.3 Metody analgezie a způsob aplikace...493 // 43.3.1 Analgosedace...494 // 43.3.2 Trankvilizační analgezie (ataralgezie) ...494 // Literatura ...495 // 17 // 40 3 Úraz elektrickým proudem ...470 // 40.3.1 Příznaky...471 // 40.3.2 Terapie ...472 // 4-! 4 Zasažení bleskem ...473 // 40.4.1 Příznaky...473 // 40.4.2 Terapie ...474 // Literatura ...474 // 41 Transportní trauma...475 // formila Drábková // 41.1 Definice a charakteristika transportního traumatu...476 // 41.1.1 Základní zásady přípravy a provedení transportu // z hlediska poměru přínos/riziko...476 // 41.2 Fyzikální a patofyziologické složky transportu...477 // 41.2.1 Snížení atmosférického tlaku ...477 // 41.2.2 Turbulence...478 // 41.2.3 Vliv snížené teploty okolní atmosféry...479 // 41.2.4 Snížená relativní vlhkost ovzduší...479 // 41.2.5 Hluk ...479 // 41.2.6 Ostré světlo ...479 // 41.2.7 Vibrace...480 // 41.2.8 Gravitační síly...480 // 41.3 Opatření ke snížení rizika transportního traumatu...481 // 41.4 Základní zásady minimalizace transportního traumatu...482 // 41.4.1 Převzetí pacienta po transportu ...482 // Literatura ...483 // 42 Syndrom ze zaklínění a z vynucené polohy...484 // Jarmila Drábková // 42.1 Polykompartmentový systém a kompartmentové syndromy...484 // 42.2 Základní zásady postupu v terénu ...485 // 42.3 Symptomatologie...486 // 42.4 Diagnostika a postup ...487 // Literatura
...488 // 43 Analgezie při hromadných neštěstích a katastrofách...489 // Jiří Štětina // 43.1 Analgezie a sedace v neodkladné přednemocniční péči...490 // 43.1.1 Vlastnosti ideálního analgetika...490 // 43.1.2 Farmakologické ovlivnění bolesti podle lokalizace účinku ... 490 // 43.1.3 Obecné cesty aplikace analgetik...491 // 43.2 Klasifikace analgetik...491 // 43.3 Metody analgezie a způsob aplikace...493 // 43.3.1 Analgosedace...494 // 43.3.2 Trankvilizační analgezie (ataralgezie) ...494 // Literatura ...495 // 17 // 44 Panika a akutní psychoreaktivní stavy ...496 // Jarmila Drábková // 44.1 Dav a panika ...496 // 44.2 Problematika VIP osob-pacientů...499 // 44.3 Nemocnice při katastrofách z psychologického pohledu ...500 // Literatura ...502 // VII Vzdělávání a příprava // 45 Výuka a výcvik záchranářů ...506 // Svatopluk Býma // 45.1 Kurzy AILS a BATLS...508 // 45.1.1 Uplatnění kurzu ATLS/BATLS...508 // 45.2 Nadstavbový obor urgentní medicína...510 // 45.2.1 Cíle oboru urgentní medicína...510 // 45.2.2 Nabyté dovednosti a odborné kompetence specialisty // urgentní medicíny...510 // 45.2.3 Minimální standard vybavení...512 // Literatura ...512 // 46 Námětová cvičení jako praktická příprava v oblasti medicíny katastrof .. 513 // Jana Šeblová // 46.1 Cíle cvičení...514 // 46.2 Příklady některých cvičení z posledních let ...514 // Závěr...515 // 47 Povodně - opatření pro krizové plánování...516
// Zdeněk Dymák // 47.1 Příčiny a typy povodní...516 // 47.2 Následky povodní...518 // 47.3 Ochrana před povodněmi a povodňová opatření...519 // 47.3.1 Přípravná opatření ...519 // 47.3.2 Opatření při nebezpečí povodně a za povodně ...521 // 47.3.3 Opatření po povodni ...522 // 47.4 Povodňová legislativa...523 // 47.5 Vybrané pojmy povodňové problematiky...523 // 48 Některé hrozby a rizika lidstva ve 3. tisíciletí...526 // Štefan Volner // 48.1 Vesmír, kosmické bouřky, plazma...527 // 48.2 Slunce a sluneční aktivita...528 // 48.3 Magnetosféra a magnetické pole Země...529 // 48.4 Klimatický systém Země ...529 // 48.5 Vliv surovinových a energetických zdrojů na vývoj regionů ...531 // Literatura ...536 // Slovník nej frekventovanějších výrazů...539 // Souhrn...543 // Summary...544 // Rejstřík...545 // 18
(OCoLC)880868702
cnb002568235

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC