Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
96 stran, iv strany obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0368-3 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9866-5 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii na stranách 84-90 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001460828
Úvod 9 // 1 Metabolismus a biosyntéza ženských reprodukčních hormonů IO // 1.1 Gonadoliberin 10 // 1.2 Gonadotropiny 10 // 1.3 Ovariální steroidy 11 // 1.3.1 Estrogeny 11 // 1.3.2 Progesteron 11 // 1.4 Systém inhibin-aktivin-folistatin 11 // 1.4.1 Inhibin 12 // 1.4.2 Aktivin 12 // 1.4.3 Folistatin 12 // 2 Vývoj folikulu 13 // 2.1 Vývojová stadia folikulu 14 // 2.1.1 Primordiální folikul 14 // 2.1.2 Primární folikul 14 // 2.1.3 Sekundární folikul 14 // 2.1.4 Terciární folikul 14 // 2.1.5 Graafův folikul 15 // 2.2 Atrézie folikulu 15 // 3 Menstruační cyklus 16 // 3.1 Rekrutace kohorty folikulů 16 // 3.2 Selekce dominantního folikulu 16 // 3.3 Zvýšení produkce LH 17 // 3.4 Středocyklové zvýšení produkce FSH 17 // 3.5 Ovulace 17 // 3.6 Corpus luteum 18 // 3.7 Luteolýza 18 // 3.8 Přechod ? novému cyklu 19 // 4 Stanovení ovariální rezervy 20 // 4.1 Stanovení bazálni hladiny FSH a LH 20 // 4.2 Ultrazvukové zobrazení ovarií 20 // 4.3 Stanovení antimíillerického hormonu 20 // 4.4 Inhibin ? ? ? 21 // 5 Předčasné ovariální selhání 22 // 6 Zhoubné nádory v reprodukčním věku 23 // 7 Vliv protinádorové léčby na reprodukční funkce ženy 24 // 7.1 Chirurgická léčba 24 // 7.2 Chemoterapie 25 // 7.3 Radioterapie 27 // 8 Možnosti reprodukční ochrany u žen 29 // 8.1 Transpozice ovarií 29 // 8.2 Analoga gonadoliberinu 30 // 8.3 Metody asistované reprodukce 31 // 8.3.1 Léky užívané v řízené ovariální // hyperstimulaci u onkologických pacientek 32 // 8.3.2 Stimulační protokoly u onkologických pacientek 33 // 8.3.3 Kryoprezervace embryí metodou // pomalého mražení 36 // 8.3.4 Kryoprezervace embryí metodou // vitrifikace 38 // 8.3.5 Kryoprezervace oocytů 39 // 8.3.6 In vitro maturace oocytů 40 // 8.3.7 Kryoprezervace ovariální tkáně 41 // 8.3.8 Umělé ovarium 44 // 9 Praktická doporučení podle základního onemocnění 46 //
9.1 Karcinom prsu 46 // 9.2 Hematologické malignity 48 // 9.2.1 Leukemie 48 // 9.2.2 Lymfomy 48 // 9.3 Nádory dětského věku 49 // 9.4 Karcinom děložního hrdla 50 // 9.5 Karcinom endometria 51 // 9.6 Nádory ovaria 51 // 9.6.1 Karcinom ovaria 51 // 9.6.2 Borderline tumory ovaria 52 // 9.6.3 Neepiteliální nádory ovaria 52 // 9.7 Kolorektální karcinom 54 // 9.8 Nositelky mutace BRCA1 a BRCA2 54 // 10 Možnosti reprodukční ochrany u mužů 55 // 10.1 Spermatogeneze 55 // 10.2 Příčiny infertility v důsledku onkologického onemocnění 57 // 10.2.1 Vliv maligního onemocnění 57 // 10.2.2 Vliv chirurgické léčby 57 // 10.2.3 Vliv chemoterapie a radioterapie 58 // 10.3 Riziko vrozených vad u potomků onkologických pacientů 60 // 10.4 Možnosti ochrany reprodukčních funkcí 60 // 10.4.1 Možnosti ochrany ? vivo 60 // 10.4.2 Kryoprezervace spermií 61 // 10.4.3 Kryoprezervace testikulární tkáně 62 // 11 Těhotenství po ukončení onkologické léčby 63 // 12 Dárcovství oocytů a spermií 64 // 13 Surogátní mateřství 65 // 14 Legislativa v asistované reprodukci 66 // 14.1 Zákon o specifických zdravotních službách // č. 373/2011 Sb. ze dne 6. listopadu 2011 66 // 14.2 Občanský zákoník č. 89/2013 Sb., díl 2 - Poměry mezi rodiči a dítětem 70 // 14.3 Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2011 Sb. m. s 74 // 15 Úhrada léčby neplodnosti 80 // Seznam zkratek 81 // Literatura 84 // Medailonky autorů 91 // Rejstřík 93 // Souhrn 95 // Summary 96
(OCoLC)1005734620
cnb002931150

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC